Stránky

Odznak Letec kosmonaut ČSSR ze sbírek Národního muzea v Praze

Díky laskavosti spolupracovníků Národního muzea můžeme zpřístupnit obrázky odznaku Letec kosmonaut ČSSR ze sbírek Národního muzea. Zvláštní poděkování patří Mgr. Jakubovi Anderlemu, kurátorovi sbírky medaile a faleristika.

[…]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea v Praze

Díky laskavosti pracovníků Národního muzea v Praze, zejména pak Mgr. Mgr. Jakuba Andeleho, kurátora sbírky medaile a faleristika, můžeme zpřístupnit snímek (neudělené) dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky ze sbírek Národního muzea.

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze […]

Řád socialismu – dekorace č. 4 z aukce Aurea 2019

Řád socialismu č. 4 – neudělená dekorace – 94.aukce Aurea prosinec 2019, Co dodat :-)

Ŕád socialismu č. 4 Etuje k Řádu socialismu č. 4 […]

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR Rudolfa Jasioka ze sbírek slovenského Vojenského historického ústavu

V srpnu letošního roku jsme v rámci našeho pravidelného “šmejdění” nalezli na internetu informaci o této dekoraci, která se nachází ve sbírkách slovenského Vojenského historického ústavu.

Nedalo nám to, napsali jsme jim a už je to tady. Děkujeme moc za zaslání fotografií dekorace, etuje a dekretu, které zde tímto zpřístupňujeme. Před lety […]

Dekret k Československému vyznamenání práce 1948 – Za pracovní obětavost

Na těchto stránkách se delší dobu nic moc nedělo. Prostě nebyla moc chuť a hlavně čas. Teď by se to snad mohlo trochu změnit.

A tak ukázka velmi vzácného dekretu:

Zn.: Brzy se tu objeví ještě mnohem mnohem vzácnější :-)

[…]

Z obsahu posledního čísla časopisu Signum

Informujeme tímto o obsahu posledního čísla časopisu Signum. Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 1 (březen 2018)

Nejedlo, Pavel: Církevní řád sv. Cyrila a sv. Metoděje – Kříž sv. Cyrilla a Metoděje (1-5) Krejčík, Tomáš: Poznámky ke […]

Výstava československých řádů v Technickém muzeu v Brně

Do 8. dubna 2018 probíhá v Technickém muzeu v Brně doprovodná malá výstava československých řádů.

Hvězda Řádu 25. února:

Řád budování socialistické vlasti – unikátní dokumenty z archivů

Řád budování socialistické vlasti patří k nejvzácnějším československým vyznamenáním. Kromě návštěvníků výstavy Řády a vyznamenání prezidentů republiky na Pražském hradě v roce 2000 a účastníků 3. mezinárodní faleristické konference Slovenské faleristické společnosti v Brně v říjnu 2013 nebude mnoho těch, kteří měli možnost spatřit tento unikát na vlastní oči, pokud vůbec existují.

[…]

Nové číslo časopisu Signum – červen 2015

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

 

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 10 (červen 2015)

 

 

Linke, Robert – Tusek, Friedrich: Záslužná hvězda Čestného vyznamenání Červeného kříže (457-467)

[…]

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 8 (prosinec 2014)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Český šlechtický kříž z roku 1814 – dochované exempláře (361-366)

Jedlička, […]

Nové číslo časopisu Signum – září 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 7 (září 2014)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Zlatý a stříbrný Civilní čestný kříž […]

K udělování Čs. vojenského Řádu za svobodu in memoriam

Československý vojenský řád “Za svobodu” o třech stupních byl zřízen v roce 1946 vládním nařízením č. 105/1946 Sb. jako vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.

Podle stanov řádu, které […]

Řády přátelství ze sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Součástí sbírek je i několik mimořádně vzácných Řádů přátelství včetně udělovacích dekretů.

Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a […]

Řády Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti ze sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a zveřejnit fotografie Řádů Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Jedná se o dekoraci […]

Nové číslo časopisu Signum – červen 2014

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 6 (červen 2014):

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Armádní kříž 1813/1814 zvaný […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1989

 

Po delší době máme opět možnost zpřístupnit snímky dalšího kompletu k čestnému titulu Zlaté hvězdy Hrdiny socialistické práce , tentokrát z roku 1989, tj. z posledního udělování tohoto čestného titulu. Komplet sestává z dekorace zlaté hvězdy, etuje, udělovacího dekretu a tuby, v níž byl předáván.

Zlatá hvězda svým provedením odpovídá exemplářům z předchozích […]

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 4 (prosinec 2013)

 

Growka,Květoslav: Dekrety čs. státních vyznamenání (1918 – 1989) (161-166)

Jedlička, […]

Nové číslo časopisu Signum – září 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 3 (září 2013)

 

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Lipsko 1813 – ukradená […]

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR č. 40 ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně

Díky ochotě spolupracovníků Moravského zemského muzea v Brně zveřejňujeme snímky dalšího originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky ze sbírek tohoto muzea. Jedná se o neudělenou dekoraci s matřičním číslem 40, převedenou do muzea po roce 1989 Kanceláří prezidenta republiky:

[…]

Odznak Letec-Kosmonaut ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně

Díky ochotě spolupracovníků Moravského zemského muzea v Brně máme příležitost zveřejnit snímek dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR:

Nové číslo časopisu Signum – červen 2012

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Kříž Františka Josefa zvaný „Militantibus a latere meo“ (57-61)

Tusek, Friedrich: Hvězda Ř. sv. Štěpána se zvláštním […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR a odznak Letec-Kosmonaut ČSSR ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě

Díky ochotě spolupracovníků Slezského zemského muzea v Opavě máme příležitost zveřejnit snímek dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR a originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky (dekorace č. 36).

Nové číslo časopisu Signum – březen 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

– Měřička, Václav: Řády generála A. A. Brusilova (1-14)

– Pandula, Attila: Zpôsoby vracania insignií Radu sv. Štefana (14-17)

– Growka, Květoslav: „Piis […]

Dekret k Řádu přátelství

V těchto dnech je na aukčním portálu www.aukro.cz nabízen dekret k Řádu přátelství udělený v roce 1987 prof. Kurtu Hagerovi. Cena požadovaná prodávajícím (přes 30 tis Kč) je více než přemrštěná a lze předpokládat, že za těchto podmínek se nenajde rozumný zájemce.

Řády Klementa Gottwalda udělené hlavnímu městu Praha

V březnu 2012 proběhla tuzemskými sdělovacími prostředky zpráva o ztrátě či odcizení Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti uděleného městu Bánská Bystrica. Udělení tohoto řádu městům bylo v jeho historii velmi vzácné. Z matriky řádu zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že takto byl Řád Klementa Gottwald kromě Bánské Bystrice (řád č. 141 […]

Řád bílého lva za vítězství – hvězda I. stupně, výroba Spink and Son

Řád bílého lva za vítězství patří k vzácným československým vyznamenáním. Dekorace vyrobené firmou Karnet a Kyselý se v tuzemských aukcích objevují relativně často. Dekorace vyrobené firmou Spink and Son se objevují vzácněji, lze narazit na kříž III. stupně či hvězdu II. stupně. Hvězda I. stupně se vyskytuje velmi vzácně. Jeden exemplář byl po několika letech […]

Řády a vyznamenání prezidentů republiky

V roce 2000 se na Pražském hradě konala výstava Řády a vyznamenání prezidentů republiky, kde byly prezentovány tuzemské i zahraniční řády a vyznamenání náležejícím prezidentům Československé a České republiky. V minulých dnech se nám podařilo na inzerát získat katalog této výstavy, jehož součástí byl i seznam dekorací jednotlivých prezidentů. Protože jiný takto podrobný […]

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2012 (č.20)

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Hrdý, Josef: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první (997)

Jedlička, Roman: Geneze Československého Řádu Bílého lva […]

Odznak Letec-kosmonaut č. 10 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Díky ochotě spolupracovníků Uměleckoprůmyslového musea v Praze zveřejňujeme snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 10, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.

Detail rubové strany odznaku se značkou výrobce a puncovními značkami:

[…]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Po několika týdnech máme opět možnost zveřejnit snímky originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky, tentokrát dekorace s č. 37 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze:

2. Mezinárodní konference Slovenskej faleristickej spoločnosti v Bratislavě 27.10.2012

 

Dne 27.10.2012 se v prostorách Slovenského národného múzea – historického múzea uskutečnila 2. Mezinárodní konference pořádaná Slovenskou faleristickou společností. V rámci programu byly předneseny následující příspěvky:

 

Prax vracania Radu svätého Štefana / Rückgabepraxis bei Stephansorden

prof. PhDr. Attila Pandula, PhD. (Maďarská heraldická agenealogická spoločnosť), Budapešť

Diplomový odznak Karola IV. / Diplomiertes Ehrenzeichen […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Muzea Policie České republiky v Praze

Díky vstřícnému přístupu Muzea Policie České republiky nám bylo dne 26.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 43. Jedná se o neudělený exemplář převedený po roce 1989 do muzea Kanceláří prezidenta republiky. Rychlost reakce spolupracovníků muzea byla neuvěřitelná. V den obdržení našeho dopisu se ozvali a další den […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR Vladimíra Clementise ze sbírek Slovenského národného múzea

Díky vstřícnému přístupu Slovenského národného múzea v Bratislavě nám bylo v rámci 2. faleristické konference pořádané Slovenskou faleristickou spoločností dne 27.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 3 udělené in memoriam Vladimíru Clementisovi:

[…]

Zdánlivě obyčejná medaile – Hrdina práce 1949

Níže uvedené obrázky vypadají jako obyčejné fotky obyčejné medaile. Ve skutečnosti však zachycují jeden ze 7 exemplářů Čs. vyznamenání práce I. stupně – medaili Hrdiny práce – udělených 27. října 1949 v rámci 2. udělování Československého vyznamenání práce. Uděleno ing. memoriam říslušníku čety důlních záchranářů, kteří zahynuli v roce 1949 na dole Doubrava […]

Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 9 ze sbírek Muzea Policie České republiky

Díky ochotě spolupracovníků Muzea Policie České republiky zveřejňujeme snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 9, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.

[…]

Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 4 ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Se souhlasem Západočeského muzea v Plzni máme vzácnou možnost zveřejnit snímky exempláře z jejich sbírek. Jedná se o snímek originálu odznaku získaný dne 27. února 1991 od Kanceláře prezidenta republiky. Odznak č. 4 tedy nebyl darován Národnímu muzeu, jak je uvedeno ve zveřejněné matrice Archivu Kanceláře prezidenta republiky (tato informace byla potvrzena i […]

Nové číslo časopisu Signum – září 2012 (č. 19)

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco – Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře – Odznaky senátora a poslance […]

Dekret ke Zlaté hvězdě Hrdiny Československé socialistické republiky – kapitán František Vrána

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky patří k velmi vzácným dekoracím období 1960-1989 (uděleno pouze 31 dekorací, z toho 14 občanům Sovětského svazu). Udělovací dekret k této hvězdě je stejně vzácný, ne-li vzácnější, protože dekrety se mnoha případech nedochovají.

Je nám proto potěšenín, že můžeme zveřejnit snímek jednoho z těchto dekretů. […]

Řád Klementa Gottwalda udělený Národnímu divadlu v roce 1983

V matrice Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky je pod č. 124 uveden řád udělený v roce 1983 Národnímu divadlu v Praze. Dotazem u Národního divadla jsme se pokusili zjistit o udělení a osudu řádu bližší údaje a obdrželi jsme následující informace a podklady:

August 19th, 2012 | Category: ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ | Comments are closed

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil nové matriky řádů a vyznamenání

Nově zde bylo v PDF publikováno šest dalších seznamů (Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, Řád Vítězného února, Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile Hrdina práce, Československé vyznamenání práce II. stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu, Československé vyznamenání práce II. stupně – čestný putovní […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 35 ze sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

V těchto dnech jsme od Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě získali snímky dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 35 ze sbírek jejich muzea. Děkujeme za jejich zaslání a možnost jejich zveřejnění.

Jedná se o originální neudělený exemplář převedený ze fondů Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989 do […]

Vladimír Clementis a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 3

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze.

V minulosti jsme na našich stránkách již […]

Nové číslo časopisu Signum (č. 17) – březen 2012

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Řád rytířů sv. Kateřiny hory Sinaje – Československé letecké odznaky britské výroby – Řády knížete Václava Liechtensteina (aukce Dorotheum listopad 2011) – Rakouská […]

Nové obrázky revolučních medailí

Na stránce věnované Československé revoluční medaili byly přidány nové obrázky medailí s původními štítky se zdobným písmem:

Udělování titulu Hrdina socialistické práce v roce 1979

Shora uvedený snímek pochází z 30.dubna 1979. Prezident Československé socialistické republiky a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa předává Zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práceJánu Janušovi, strojnímu zámečníkovi n.p. Povážské strojírny, závod Klementa Gottwalda, Povážska Bystrica, za dlouholetou obětavou hospodářskou a politickou činnost. Vyznamenaný obdržel zlatou hvězdu v etuji a tubu s […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1985

Na stránce věnované Čestnému titulu Hrdiny socialistické práce byly umístěny nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce z roku 1985. Komplet sestává ze Zlaté hvězdy hrdiny hrdiny socialistické práce č. 216, velkého udělovacího dekretu a původní etuje.

Provedení hvězdy odpovídá ostatním dosud popsaným hvězdám:

Provedení etuje se liší od dosud na […]

Druhé udělování Československého vyznamenání práce 27. října 1949

Československá vyznamenání práce byla zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.

Autorům těchto stránek se podařilo získat publikaci vydanou Ústřední komisí socialistické soutěže v souvislosti se slavnostním vyhlášením vítězů socialistického soutěžení v překonávání výkonových […]

Nové číslo časopisu Signum

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky,

– Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů

– Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie s brilianty v nabídce internetu

– […]

Řád republiky č. 833 a dekret z roku 1987

Na stránce věnované Řádu republiky byly zveřejněny nové snímky Řádu republiky č. 833 uděleného v roce 1987 včetně vzácného dekretu.

Řád republiky č. 833 udělený v roce 1987:

[…]

Řád rudé zástavy ČSR

Na stránkách věnovaných Řádu rudé zástavy byly zveřejněny nové obrázky velmi vzácného Řádu rudé zástavy – prvního modelu “ČSR”. Na stránku je možné přejít kliknutím zde.