Stránky

Medaile J.A. Komenského

Medaile Jana Amose Komenského byla zřízena vládním nařízením č. 73/1953 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky jako ocenění učitelů a jiných školských pracovníků, kteří svým pracovním nadšením a mimořádnými výsledky své práce při budování socialistické školy podněcují iniciativu ostatních a jsou jim příkladem k následování. Vyznamenání “Medaile Jana Amose Komenského” se udělovalo učitelům a jiným školským pracovníkům zvláště vynikajícím v oboru pedagogiky za úspěšné řešení otázek theorie a dějin pedagogiky, psychologie, defektologie, školní hygieny, za zdokonalení vyučovacích metod, za vytvoření vzorných učebnic, příruček pro učitele a učebních pomůcek a pod. Vyznamenání propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Zároveň s vyznamenáním obdržel vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

Podoba medaile neodpovídá stanovám vyznamenání. Podle vládního nařízení měla mít “Medaile Jana Amose Komenského” tvar kruhu o průměru 27 mm. Na líci lemovaném vavřínovými ratolestmi mělo plastické poprsí Jana Amose Komenského, nalevo od poprsí letopočet “1592”, napravo letopočet “1670” a pod ním nápis “Jan Amos Komenský”. Na rubu lemovaném lipovými ratolestmi mají v horní části písmena “ČSR” a pod nimi nápis “Za zásluhy v oboru pedagogických věd”. Nápisy na medaili mají být vypouklé. Medaile měla být ražena ze stříbra, patinovaná. Medaile se měla nosit na závěsné sponě tvaru obdélníku 25 mm široké a 15 mm dlouhé, potažené hedvábnou stuhou. Stuha měla být rudá s dvěma 3 mm širokými proužky uprostřed, z nichž pravý proužek měl být je bílý.

Jak uvádí i publikace Československá státní vyznamenání a státní čestná uznání(V. Pulec, SNTL ALFA 1980, str. 146) došlo při konečné realizaci výtvarného návrhu k některým změnám. Jak vyplývá i níže připojeného vyobrazení, nejsou zejména na líci medaile vavřínové ratolesti. Nápis Jan Amos Komenský je umístěn nalevo a napravo od poprsí J.A. Komenského. Letopočet “1592” a “1670” je pak umístěn pod ním. Vpravo od poprsí je na vyobrazené medaili malý letopočet “1955”. Šířka medaile není 27mm, nýbrž 30 mm. Dle stanov má být pravý proužek modrý, levý bílý. Takto je medaile vyobrazena i v katalogu Sukeník-Novotný str. 89, pol.kat. 179. V publikaci V. Pulce i u níže vyobrazené medaile je levý pruh bílý a pravý modrý. U dekorací vyobrazených dekoracích se pořadí pruhů také liší. V praxi zřejmě záleželo, jak kdo při kompletace medaile stuhu provlékl. Katalog Sukeník – Novotný rovněž uvádí sílu medaile 3mm, toto je síla včetně vystouplého poprsí J.A. Komenského, medaile samotná je tenčí.

Existují dva typy medaile. První typ s písmeny “ČSR” na rubu medaile udělovaný v letech 1953-1960 a typ s písmeny “ČSSR” na rubu medaile udělovaný v letech 1960-1989. Podle údajů v katalogu Sukeník – Novotný mají oba typy rozdílné rozměry malé náprsní stužky, u typu ČSR 25×10 mm u typu ČSSR 38×10 mm. Obě stužky jsou vyobrazeny níže.

Medaile Jana Amose Komenského – typ ČSR:


Rozměry vyobrazené etuje jsou 126 x 88 mm. Dekorace je na rubu závěsného ouška opatřena puncovní značkou pro stříbro ryzosti 900/1000 (kozlík 3 – užívaná do roku 1957). Malá náprsní stužka obsahuje na rubu označení výrobce “ZUKOV” a na závěsné jehle je opět “kozlík”.

Medaile Jana Amose Komenského – typ ČSSR:

Rozměry vyobrazené etuje jsou 169 x 95 mm. Dekorace je na rubu opatřena puncovní značkou pro stříbro ryzosti 900/1000, značkou “900” a značkou výrobce. Malá náprsní stužka je bez označení. Hmotnost dekorace se stuhou 21,0 g.