Stránky

Řád budování socialistické vlasti – unikátní dokumenty z archivů

Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953

Řád budování socialistické vlasti patří k nejvzácnějším československým vyznamenáním. Kromě návštěvníků výstavy Řády a vyznamenání prezidentů republiky na Pražském hradě v roce 2000 a účastníků 3. mezinárodní faleristické konference Slovenské faleristické společnosti v Brně v říjnu 2013 nebude mnoho těch, kteří měli možnost spatřit tento unikát na vlastní oči, pokud vůbec existují.

Již po poměrně dlouhou dobu připravujeme rozsáhlejší příspěvek, který by se tímto extrémně vzácným řádem zabýval a vyplnil tak snad až nepochopitelnou mezeru ve faleristických pramenech, kde k tomuto řádu a mimořádně zajímavým okolnostem jeho vzniku nelze dohledat zhola nic.

Bohužel časové možnosti jsou omezené a proto si dovoluji podělit se, zejména na základě nedávné návštěvy Národního archivu ČR, alespoň o některé unikátní dokumenty, které se podařilo zatím dohledat.

V červnu letošního roku jsem na základě náhodně nalezeného odkazu na internetu navštívil Národní archiv ČR v Praze, kde se mi podařilo nalézt vskutku neuvěřitelné podklady.

Jedná se zejména o zprávu pro předsedy vlády, kde jsou shrnuty okolnosti vzniku řádu. Z ní vyplývá, že dne 3. ledna 1953 se politický sekretariát ÚVKSČ rozhodl, že má být zřízen nový československý řád, nahrazující dosavadní „Řád socialismu“. Za účelem opatření nových řádových odznaků bylo nutné požádati výtvarné umělce o vhodné návrhy. Na poradě konané dne 6. ledna 1953, které se účastnili předseda Svazu československých výtvarníků s. Pokorný, laureát státní ceny s. Lauda a s. Dr. Fusek z ministerstva vnitra bylo doporučeno, aby s ohledem na krátkou lhůtu byli vyzváni ke společné práci prof. Otakar Španiel a prof. Jaroslav Benda. Oba uvedení umělci byli o úkolu vyrozuměni ve středu dne 7. Ledna 1953 a v pátek dne 9. ledna předložili 3. Návrhy. Z těchto byl vybrán návrh pěticípé hvězdy rudě smaltované se zlatým koutoučem, opatřeným malým státní znakem uprostřed, která se nalézá na zlaté sponě, v níž bude umístěn briliant.

Dle informace má řádový odznak má cenu klenotu, neboť “bude dokonale zlatnicky vypracován a jeho skutečná hodnota včetně briliantu bude činit asi 40.000,- Kč.”

Snímek této zprávy je zde:
Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953

Velikým překvapením a objevem však bylo, že v příslušné složce Národního archivu ČR se kromě jiného nacházel i onen výše zmiňovaný nákres prof. Španiela ze dne 23. ledna 1953 zachycující konečnou podobu Řádu budování socialistické vlasti. Je více než pravděpodobné, že tento dokument se na denní světlo dostal po celých desetiletích a proto určitě stojí za to jej na tomto místě zpřístupnit:

Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953
Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953
Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953

Dne 29. Ledna 1953 předložilo ministerstvo vnitra po dohodě s úřadem předsednictva vlády osnovu vládního nařízení, kterým se zakládá „Řád budování socialistické vlast“ a požádalo, aby osnova byla dána na pořad jednání vlády ve schůzi dne 3. února 1953. Jak vyplývá z archiválií týkající se agendy vlády uložených v Archivu bezpečnostních složek, osnova byla dne 3. února 1953 schválena a současně bylo rozhodnuto o udělení Řádu budování socialistické vlasti Zdeňku Nejedlému:

Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek
Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek
Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek
Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek

Konečně posledním unikátem, tentokrát pro změnu z fondů Archivu Kanceláře prezidenta republiky, je dopis Úřadu předsednictva vlády ze dne 5. února 1953 adresovaný Kanceláři prezidenta republiky, ve kterém předsednictvo vlády informuje pana prezidenta, že vláda se usnesla na zřízení nového řádu. A protože  dle tehdy platného zákona o státních řádech a vyznamenáních příslušely prezidentu republiky insignie všech řádů a vyznamenání, úřad předsednictva vlády sděluje, že předseda vlády předá panu prezidentovi řádový odznak s matričním číslem “1”.

Oznámení úřadu vlády prezidentské kanceláři o zřízení Řádu budování socialistické vlasti a předání dekorace s č. 1 Klementu Gottwaldovi.

Tuzemské archivy obsahují celou řadu dalších mimořádně zajímavých dokumentů. V Archivu Kanceláře prezidenta republiky je možné nalézt např. řadu informací o udělení jednotlivých řádů, doklady o předání insignií čs. vyznamenání prezidentu Zápotockému po jeho zvolení do funkce a řadu dalších. Ale o tom zase někdy příště.

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

prezident Czech Medals and Orders Society, z.s.

www.vyznamenani.net

Comments are closed.