Stránky

Medaile Za hrdinství – ČSFR

Medaili Za hrdinství uděloval prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo o záchranu značných materiálních hodnot.
 
Při udělení číslované medaile se zároveň s ní odevzdala vyznamenanému číslovaná listina.
 
Medaile Za hrdinství má průměr 33 mm a je ražena ze stříbra. Lícová strana medaile znázorňuje  symbol hrdinství. Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. Na medaili je vyryté matriční číslo. Medaile je kolmým ouškem a pohyblivým kroužkem zavěšena na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze, zlatožluto-bílo-červeno-modro-zlatožluté v poměru 14,5:3:3:3:14,5. Na stužce o rozměrech 38×10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu v podobě zkřížených stříbrných mečů hroty vzhůru.
 
Medaile “in natura” nebo stužka se nosí na levé straně prsou.