Stránky

Zasloužilý lékař

Čestný odznak Zasloužilý lékař - česká verze

Čestný titul Zasloužilý lékař byl zřízen vládním nařízením č. 47/1954 ze dne 31. srpna 1954 Sb., o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví pro ocenění lékařů a jiných pracovníků ve zdravotnictví, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj péče o zdraví lidu.

Čestný titul “Zasloužilý lékař” se uděloval lékařům, kteří pracovali ve zdravotnictví nejméně 10 let a svědomitou prací se mimořádně osvědčili. Ostatním zdravotnickým pracovníkům se za stejných podmínek uděloval čestný titul “Zasloužilý zdravotnický pracovník”.

Tyto čestné tituly udělovala vláda na návrh ministra zdravotnictví, a šlo-li o lékaře nebo zdravotnické pracovníky v oboru působnosti jiného ústředního úřadu nebo orgánu, na návrh jeho vedoucího podaný v dohodě s ministrem zdravotnictví.

S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak. Pracovníci, kterým byl udělen čestný titul, dostali zároveň listinu o udělení čestného titulu (diplom).

Diplom k čestnému titulu Zasloužilý lékař