Stránky

Obsah červnového čísla časopisu Signum

Obsah červnového čísla časopisu Signum:

Švanda R., Černý sbod, Brunšvická medaile a jeden příběh

Hrdý J.L., Národní gardy USA, její historie, organizace a vyznamenání

Growka K., Řády na výstavě “Generál tří armád: Eduard sv. pán von Böhm-Ermolli

Koláčný I., Záslužná legie USA

Hamilton V., Pribinov kříž

Jašek V., Unikáty československé faleristiky – Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky

Koláčný I., Japonský císařský Řád drahocenné koruny

Growka K. – Sedlák L., Brazilský kříž za tažení 1917-1918

Hrdý J. L., Zamyšlení nad portugalskými řády

Švanda R., Neznámý odznak za stavbu jihovýchodního valu

Koláčný I. – Sedláček P., Originály, false nebo sběratelské kopie?

Koláčný I., Jak na problémy se stuhami, nahá nebo oblečená?

Info o případném předplatném: ivan.kolacny@seznam.cz nebo pav.sedl@seznam.cz

Comments are closed.