Stránky

Československý válečný kříž 1914-1918

Československý válečn kříž byl zřízen dekretem prozatimní vlády Československé republiky v Paříži dne 7. listopadu 1918. Uděloval se praporům a korouhvím československých revolučních vojsk z první světové války, jež byly předmětem pochvalné zmínky v rozkaze, a vojákům československých revolučních vojsk za osobní statečnost před nepřítelem a jiné záslužné bojové činy.

Byl udělován též vojákům, příslušníkům spojeneckých armád, kteří bojovali po boku československých vojsk. Vyjímečně mohl být udělen i osobám, které nepatřily do řad československých revolučních vojsk a spojeneckých armád,a však přispěly vynikajicím způsobem k osvobození Československa v první světové válce. Válečný kříž byl udělován tehdejším ministerstvem války. Autorem výtvarného řešení byl francouzský sochař Antoine Bourdelle.

Dekret k válečnému kříži:

Dekret k československému válečnému kříži 1914-1918

V budoucnu bude doplněn popis jednotlivých variant.