Stránky

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

Vyznamenání byla zřízena dekretem prezidenta republiky č. 89/1945 Sb., ze dne 12. října 1945 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

Osobám, které se vynikajícími výkony na poli hospodářském, vědeckém nebo kulturním zasloužily o výstavbu státu nebo které vynikajícími pracovními výkony přispěly k mimořádnému úspěchu veřejného významu v průmyslové výrobě, v zemědělství, při zajištění výživy nebo v jiném hospodářském podnikání, mohla být udělována tato vyznamenání:

a) čestný titul “Hrdina práce (Hrdinové práce)”,

b) čestná putovní standarta “Hrdinům práce”,

c) čestná standarta “Bojovníkům práce”,

d) čestný odznak za zásluhy o výstavbu státu,

e) čestný odznak pracovní obětavosti

V katalogu V. Měřičky  je odznak popsán následovně (převzato z publikace Měřička V., Československá vyznamenání, IV. část, 1945-1975, ČNS  – pobočka Hradec Králové, 1976):

Odznak je celostříbrný, v rozměru 40×35 mm a je tvořen ozubeným kolem, na jeho ž dolní části je nápis: ZA OBĚTAVOST  V PRÁCI. Uvnitř kola je na sníženém podkladě př i dolním okraji skřížená lipová ratolest a dva klasy. Do horní poloviny středu kola a přes jeho horní okraj přesahuje lev státního znaku. Rubní strana je hladká a je opatřena kolmou připínají jehlicí. V trojúhelníku je umístěna číslice 3 a značka ryzosti  “900”.”

Publikace obsahuje rovněž níže uvedené vyobrazení odznaku opatřeného svislou zapichovací jehlicí:

 

Publikace autorů Josefa Kounovského a Zděnka Heince Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949 vydaná Českou numismatickou společností v Hradci Králové v roce 2001 uvádí, že odznak je vyroben ze stříbra 900.  Odznak je uveden s  upínáním na svislou jehlici, přičemž hmotnost odznaku má být 18,03 g s tím, že v roce 1947  byla zahájena výroba odlehčené verze odznaku o hmotnosti 12,76 g.  Dále se uvádí, že odznak není opatřen značkou výrobce.

Obrázek této lehčí verze odznaku na jehlici poskytl jeden ze slovenských sběratelů. Hmotnost odznaku je 12,92 g, je vyroben ze stříbra ryzosti 900, je opatřen značkou ryzosti 900 a stříbrným puncem (číslice “3” v trojúhelníčku). Odznak je na jehle označen značkou výrobce “FA”:

Autori této stránky zaznamenal i odchylné provedení – vyrobeno ze stříbra ryzosti 800. Na lícové straně se nachází punc stříbra (v trojúhelníku číslice 5) a označení ryzosti “800”. Na rubové straně není svislá jehlice ale vodorovná zapínací jehla se zapínacím mechanismem.

 

Zapínací jehla je opatřena stříbrným puncem (v trojúhelníku číslice 5) a označením výrobce “F A” (dle V. Měřičky se jedná o firmu Franta Anýž). V. Měřička uvádí tyto značky pouze u Odznaku za zásluhy o výstavbu státu (VM 26.1 – viz.  shora uvedená publikace, str. 6), avšak zjevně byly používány i u Odznaku z obětavost v práci.  Hmotnost vyobrazeného odznaku je 18,1 g.

Shodné provedení odznaku bylo v minulosti draženo na aukci Aurea Praha, aukce 12/2007 (obrázek převzat z katalogu této aukce) jako položka 311:

I zde je odznak opatřen upínáním na vodorovnou jehlici a dle podpisu v aukčním katalogu je opatřen puncovními značkami 800 a “5”.

 

f) veřejné uznání.

 

Spolu s vyznamenáními mohly být udělovány peněžní nebo jiné odměny nebo propůjčována práva a výhody.

Čestný titul „Hrdina práce“  a veřejné uznání mohly být udělovány jak jednotlivým osobám tak i souborům osob. Čestné standarty „Hrdinům práce“ a  „Bojovníkům práce“ mohly být uděleny pouze souborům osob. Čestné odznaky za zásluhy o výstavbu státu nebo česný odznak pracovní obětavosti mohl být udělen pouze jednotlivý osobám.

Čestný titul Hrdina práce a čestná putovní standarta měly být udělovány každoročně ke dni 1. Května. Čestná putovní standarta byla udělována vždy na dobu jednoho roku.

Spolu s vyznamenáním se vyznamenanému odevzdávala zvláštní listina o udělení vyznamenání.

Dekret prezidenta republiky, kterým byla vyznamenání zřízena, pozbyl platnosti dnem účinnosti nařízení vlády č. 265/1948 ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony, kterým bylo udělování vyznamenání nově upraveno jako Československé vyznamenání práce.

V březnu 2011 zveřejnil Archiv Kanceláře prezidenta republiky přepisy matriky čestné standardy “Hrdinům práce” a “Bojovníkům práce”. Z matriky vyplývá, že Čestná standardta “Hrdinům práce” byla v letech 1946 až 1948 udělena 7x a to:

1.) v roce 1946 kolektivu Dolu Patria, Světec u Mostu,

2.) v roce 1947 kolektivu Dolu Petr Bezruč, Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, Ostrava,

3.) v roce 1947 kolektivu Báńské a hutní společnosti n.p., válcova plechu Karlova Huť, Lískovec u Frýdku,

4.) v roce 1947 kolektivu Slovenských magnesitových závodů, np., Lovinobaňa,

5.) v roce 1947 kolektuvu Dolu Zárubek, Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, Ostrava

6.) v roce 1948 kolektivu Báňské a hutní společnosti n.p., válcovna plechu Karlova Huť, Lískovec u Frýdku, a

7.) kolektivu Slovenských magnesitových závodů n.p., Jelšava

 

Čestná standarda “Bojovníkům práce” pak byla v období 1946-1948 udělena 89x.

 

Přepisy matrik ve formátu pdf je možné stáhnout na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republiky.