Stránky

Řád Vítězného února

Řád Vítězného února

Řád Vítězného února byl zřízen zákonným opatřením předsednictva předsednictva Federálního shromáždění č. 9/1973 Sb., ze dne ze dne 13. února 1973 o Řádu Vítězného února. Řád byl zřízen k ocenění mimořádných zásluh o revoluční dělnické hnutí a o socialistickou výstavbu Československé socialistické republiky a k ocenění mimořádných zásluh o rozvoj mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.

Řád Vítězného února se propůjčoval jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o československé revoluční dělnické hnutí, aktivně bojovali proti buržoazii a fašismu, mimořádně přispěli k dosažení vítězství socialismu v Československé socialistické republice a svou politickou i veřejnou činností se zvlášť významně zasloužili o uskutečňování politiky Komunistické strany Československa při budování socialistické společnosti, dále jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, přátelství a spolupráce mezi národy.

Řád Vítězného února se propůjčoval též pracovním nebo jiným kolektivům. Řád Vítězného února propůjčoval president Československé socialistické republiky československým občanům a kolektivům i občanům a kolektivům jiných států.

Popis řádu:

Řád Vítězného února má tvar ozubeného kola vytvořeného lomenými paprsky a klasy, v jehož středu je položena rudá smaltovaná pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Řád je ražen ze stříbra; srp, kladivo, klasy a paprsky jsou zlaceny, paprsky leštěny. Zlacenou závěsnou sponou tvořenou lipovými lístky a stylizovanou stuhou s nápisem “Vítězný únor 1948” je odznak řádu spojen s modro-rudo-modrou stuhou, jejíž barvy jsou v poměru 17 : 4 : 17. Stuha vyznamenání je 38 mm široká a 55 mm dlouhá.

Řád Vítězného února se nosil na levé straně prsou za Řádem rudé zástavy. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjatá na pravoúhlé liště o rozměru 38 x 10 mm. Stužka se nosila za stužkou
Řádu rudé zástavy.

Dekret z roku 1973:

Dekret z roku 1976 – slovenská verze:

Dekret z roku 1982:

První udělení řádů proběhlo dne 20. února 1973 na Pražském hradě. Řádové dekorace v tento den obdrželi:

č. 1 Gustáv Husák, generální tajemník ÚV KSČ a člen předsednictva ÚV KSČ,

č. 2 Ludvík Svoboda, prezident republiky a člen předsednictva ÚV KSČ,

č. 3 Vasil Bil´ak, člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ,

č. 4 Peter Colotka, místopředseda vlády ČSSR a předseda vlády SSR,

č. 5 Karel Hoffmann, člen předsednictva ÚV KSČ a předseda Ústřední rady ČSROH,

č. 6 Alois Indra, předseda Federálního shromáždění ČSSR a člen předsednictva ÚV KSČ,

č. 7 Antonín Kapek, člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemním MěV KSČ Praha,

č. 8 Josef Kempný, člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ,

a další (informace o dalších vyznamenaných bude doplněna)

Problém s nadělováním řádových dekorací “sami sobě” byl vyřešen vskutku lišácky. Řád č. 1 předal Gustávu Husákovi prezident LudvíkSvoboda, řád č. 2 předal prezidentovi Ludvíku Svobodovi na oplátku Gustáv Husák a dalším vyznamenaným již dekoraci předávali oba jmenovaní společně.

Snímek Řádu Vítězného února č. 6 uděleného Aloisu Indrovi

Řád Vítězného února č. 6 aversŘád Vítězného února č. 6

Snímek Řádu Vítězného února č. 10 uděleného Jozefu Lenártovi

Řád Vítězného února č. 10 aversŘád Vítězného února č. 10

Snímky dalších dekorací:

Celkový počet dekorací zaznamenaných v matrice řádu činí 857. Poslední dekorace č. 857 byla darována Národnímu muzeu.

 

Existují dekorace i s vyššími čísly. Jedna z takových (neudělených) dekorací je zachycena na níže uvedených snímcích, které  poskytl pan Lukáš Sedláček:

 

 

Dříve autorem nejvyšší zaznamenané číslo dekorace bylo č. 999 – draženo na aukci v ČR. V listopadu 2006 však organizoval Puncovní úřad aukci neudělených dekorací z majetku státu. Předmětem aukce bylo i několik dekorací s číslem přesahujícím 1000. Dekorace s nejvyšším číslem dražená v této aukci – č. 1012 – je vyobrazena níže:

Existují i dekorace bez čísla:

Řád Vítězného února bez čísla Řád Vítězného února bez čísla