Stránky

Obsah prosincového čísla časopisu Signum

Obsah prosincového čísla časopisu Signum

Obsah prosincového čísla časopisu Signum, Zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Švanda R., Řád svatého beránka – málo známý finský řád

Hrdý J.L., Španělská sdružení šlechticů Maestranz de Caballeria

Koláčný I./I., Vojenský záslužný Řád zlatého luňáka

Growka K. a Sedlák F.L., Turecký pilotní odznak 1914

Jašek V., Unikáty československé faleristiky II, Řád budování socialistické vlasti

Sedláček P., Vyznamenání Za statečnost a zásluhy pro příslušníky východních národů

Growka K. a Sedlák F.L., Ruská medaile domobrany z roku 1897

Hami V., Maďarské pamätné medaily navrátených území

Švanda R., Kolumbijská vyznamenání za účast v Korejské válce

Koláčný I./I., 2. faleristické setkání – Náchod 2022

Wodák V., In memoriam Zdirada J. K. Čecha (1949-2022)

Švanda R., Co by to mohlo být?

Growka K., Dekorovaný poštovní listonoš

Comments are closed.