Stránky

Řád SNR Za hrdinstvo v práci

Řád Slovenské národní rady Za hrdinstvo v práci byl založen nařízením SNR č. 103 ze dne 23. srpna 1945 současně s Řádem Slovenského národního povstání. Řád byl určen k ocenění osob, které se svou prací a houževnatostí  vynikajícím způsobem zasloužily o znovuvýstavbu Slovenska.

Ŕád byl zřízen ve třech třídách, udělovalo ho předsednictvo Slovenské národní rady.

Dekorace řádu jsou tvořeny medailí o průměru 31 mm. Dekorace I. třídy je z pozlaceného stříbra, dekorace II. třídy ze stříbra a dekorace III. třídy z bronzu. Na líci je ženská postava se zdviženýma rukama a po obvodu nápis “Za hrdinstvo v práci. Na rubu je čtyřřádkový nápis  RAD SNR / ZA HRDINSTVO / V PRÁCI / I., II. nebo III TRIEDA. Stuha je široká 39 mm. Stuha I. třídy je červená s třemi bílými pruhy, v jejichž středu se nachází tenké modré proužky. Po stranách je lemována dvěma bílými proužky. Stuha II. třídy je obdobná v modré barvě, tenké proužky v bílých pruzích jsou červené.  Stuha III. třídy má uprostřed červený pruh, po stranách stejně široké modré a bílé pruhy.

K dekoracím všech tříd existovaly malé stužky s miniaturami.

Věci řádu spravovala Kancelář předsednictva Slovenské národní rady. Udělování řádu bylo ukončeno vládním nařízením č. 30 z 18. ledna 1949

Vyčerpávající informace o Řádu SNR Za hrdinstvo v práci, o historii jeho vzniku a udělování je možné nalézt v článku Martina Karáska “Povojnové vyznamenania Slovenskej národnej rady” uveřejném ve Zpravodaji Klubu faleristů v Brně SIGNUM č. 4, V. řada, z prosince 2008.

Řád SNR “Za hrdinstvo v práci” III. třídy: