Stránky

Hrdina socialistické práce

Čestný titul “Hrdina socialistické práce” byl zaveden k ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti. S čestným titulem bylo spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce.

Čestný titul “Hrdina socialistické práce” uděloval prezident republiky na návrh vlády tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, nebo vědeckými objevy či technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.

Hrdinovi socialistické práce mohl prezident republiky zároveň udělit Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce má tvar plastické pěticípé hvězdy o rozpětí hrotů 29 mm. Líc hvězdy je zdoben pěti paprsky, vybíhajícími z jejího středu. Na rubu jsou písmena ČSR, nad nimi srp a kladivo a dole matriční číslo. Hvězda je ražena ze zlata, její povrch je leštěný. Zlatým závěsným kroužkem je zavěšena na rudé stuze 38 mm široké a 30 mm dlouhé, zasazené horním jejím koncem do zlaté pravoúhlé svorky 3 mm široké a 38 mm dlouhé, zdobené podélnými rýhami. Existují dvě varianty hvězdy, kdy v horní svorce jsou dvě nebo tři podélné rýhy:

Dvě rýhy zřejmě měly první udělené hvězdy (viz. např. vyobrazená hvězda č. 40 – na horním snímku vlevo). V aukčním katalogu České numismatické společnosti pobočka Havířov z roku 2004 je jako položka č. 970 vyobrazena hvězda č. 54 se třemi podélnými rýhami. Od jednoho ze sběratelů jsme obdrželi potvrzení, že hvězda č. 47 udělená v roce 1979 má už tři rýhy.

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce se nosila na levé straně prsou nade všemi československými řády a vyznamenáními (avšak až za Zlatou hvězdou Hrdiny ČSSR), popřípadě nad stuhami československých řádů a vyznamenání.

Čestný titul “Hrdina socialistické práce” bylo možné propůjčit i po smrti; v takovém případě se zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce spolu s doklady doručila rodině vyznamenaného. Zemřel-li vyznamenaný, ponechávali se zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce, a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny je však nesměl nosit. Nebylo-li nikoho z rodiny zesnulého, vracela se zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce, úřadu předsednictva vlády. Dopustil-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným čestného titulu “Hrdina socialistické práce” nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, svědčící o tom, že mu čestný titul “Hrdina socialistické práce”, byl propůjčen nezaslouženě, čestný titul “Hrdina socialistické práce”, ztratil. Úřadu předsednictva vlády se dále vracela zlatá hvězda a doklady vracely v případě odsouzení ke při ztrátě čestných práv občanských soudem. V případě ztráty, odcizení a pod. mohl úřad předsednictva vlády vydat náhradní zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce, řád nebo vyznamenání a doklady za úhradu, kterou sám stanovil.

Hrdina socialistické práce dostal diplom o své poctě, zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce a s ní řádovou knížku jako doklad k nošení hvězdy. Snímky dekretů jsou připojeny níže. Jedná se o dekrety z roku 1960, 1973, 1975, 1979, 1980, 1983 a 1988. Spatřit řádovou knížku nebylo autoru těchto stránek doposud na vlastní oči dopřáno, známa je mu pouze jedna fotografie u kompletu z roku 1960. U ostatních dekorací – a nebylo jich málo :-) – se zachoval max. diplom.

Zajímavý je rozdílný text dekretu z roku 1975: “Propůjčuji …. president … + podpis presidenta Ludvíka Svobody” za tímco u ostatních dekretů nalezneme: “President … propůjčuje … předseda vlády + podpis předsedy vlády Lubomíra Štrougala).” Zřejmě se jedná o změnu vynucenou zdravotním stavem prezidenta Ludvíka Svobody, který byl v roce 1975 ze zdravotních důvodů neschopen funkce a jeho funkční období bylo v tomto roce ukončeno na základě zvláštního ústavního zákona. Máte-li k dispozici fotografie dalších dekretů, uvítám jejich zaslání.

Dekret z roku 1960:

Dekret z roku 1973:

Dekret z roku 1973:

Dekrety z roku 1975:

Dekret z roku 1979 – česká verze:

Dekret z roku 1979 – slovenská verze:

Dekret z roku 1980:

Dekret z roku 1983 – česká verze:

Dekret z roku 1983 – slovenská verze:

Dekret z roku 1985:

Dekret z roku 1988 – slovenská verze:

Malý průkaz k titulu Hrdina socialistické práce z roku 1960:


Mezi vyznamenanými lze nalézt převážně osoby z řad pracujících (horníci, hutníci, zlepšovatelé, dělníci, dojičky JZD, řidiči, montážní pracovníci apod.) jakož i ředitele některých podniků, přednosty klinik apod, ale i prvního kosmonauta Jurije Gagarina (hvězda č. 9 v roce 1961) či první kosmonautku Valentinu Těreškovovou (hvězda č. 20 v roce 1963). Hvězda č. 31 byla udělena v roce 1964 prezidentu Antonínu Novotnému. Zejména v osmdesátých letech lze pak mezi vyznamenanými nalézt i exponenty tehdějšího režimu – viz. např. Vasil Bilak, hvězda č. 89 v roce 1977 a číslo 266 v roce 1987, Milouš Jakeš č. 177 v roce 1982, v témže roce Antonín Kapek č. 172, Jozef Lenárt č. 173 v roce 1983, Lubomír Štrougal č. 213 v roce 1984, Peter Colotka v roce 1985 č. 214. Jedním z vyznamenaných v roce 1989 pak byl (č. 286) i předseda JZD Slušovice František Čuba.

Snímek hvězdy hrdiny socialistické práce ČSR udělené v roce 1960:

Jedná se o hvězdu z prvního udělování v roce 1960. Hvězdy udělené v tomto roce nesly na rubové straně ještě označení “ČSR” a nikoliv “ČSSR”.


Snímek hvězdy č. 34 udělené v roce 1972:

Jedná se 1. variantu typu ČSSR se dvěma rýhami na závěsu stuhy, zjevně navazující na předchozí typ hvězdy ČSR..Samotná hvězda ja tenčí než pozdější hvězdy.

Nositelem shora uvedené Zlaté hvězdy č. 34 byl matematik akademik prof. Jaroslav Kožešník, profesor ČVUT v Praze, zakladatel a ředitel Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, v letech  1970 až 1981 předseda Českolovenské akademie věd.

Snímek hvězdy č. 40 udělené v roce 1973:
Jedná se 1. variantu se dvěma rýhami na závěsu stuhy.Samotná hvězda ja tenčí než pozdější hvězdy. Nejpozději od roku 1975 již byly udělovány hvězdy se třemi rýhami na závěsu stuhy. Počet udělených exemplářů 1. varianty tak bude činit zhruba max. 50 kusů z celkových 302 udělených hvězd.

Snímek hvězdy č. 52 udělené v roce 1975:

Snímek hvězdy č. 117 udělené v roce 1979:

Snímek hvězdy č. 134 udělené v roce 1980:

Snímek hvězdy č. 173 udělené v roce 1983 Jozefu Lenártovi:

Snímek hvězdy č. 178 udělené v roce 1983:

Snímek hvězdy č. 181 udělené v roce 1983:

Snímek hvězdy č. 216 udělené v roce 1985:


Snímek hvězdy č. 266 :

Snímek hvězdy č. 279 udělené v roce 1988:

Hvězdy byly vyráběny ze zlata ryzosti 750/1000 a byly zpravidla značeny značkami na závěsném oušku hvězdy, závěsném kroužku nad hvězdou, horní svorce s rýhami a připínacími jehlami. Na dekoracích se zpravidla vyskytuje punc. značka Au (kohoutek 3), označení ryzosti “750”, značka Ústředí uměleckých řemesel a na některých i značka puncovního úřadu “P”. Kombinace umístnění a značek může být různá.

Etuje pro první hvězdy byly opatřeny zlatý státním znakem a nápisem “Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce” a měly zavírací mechanismus. Pozdější etuje již byly opatřeny pouze státním znakem a etue neměla žádné zavírání.

Počty titulů Hrdiny socialistické práce v jednotlivých letech:

rok uděleno ks rok uděleno ks rok uděleno ks rok uděleno ks rok uděleno ks
1960 8 1966 4 1972 2 1978 14 1984 22
1961 4 1967 1 1973 8 1979 16 1985 24
1962 5 1968 2 1974 5 1980 17 1986 15
1963 3 1969 1 1975 12 1981 19 1987 14
1964 1 1970 0 1976 12 1982 18 1988 16
1965 3 1971 1 1977 17 1983 18 1989 20

Ze shora uvedeného informativního přehledu je patrné, že titul “Hrdina socialistické práce” byl až do poloviny sedmdesátých let udělován opravdu velmi vyjímečně. K určitému zlomu dochází v roce 1975, od kterého jsou počty udělených titulů dvojciferné. Uvedené údaje jsou bez záruky a jsou pouze přibližné, neboť jsem při nahlížení do matriky neměl času nazbyt a pořízení kopie za účelem podrobného zpracování doma mi nebylo umožněno. Poslední hvězda uvedená v matrice (č. 303) byla v roce 1990 darována Národnímu muzeu.

Vyskytují se i hvězdy s číslem nad 303. Zřejmě se jedná o vyrobené avšak již neudělené exempláře.

Koupím Zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce, nejraději v původní etuji a s dokladem o udělení ale emožno i bez. Případě koupím i samotný dekret či dekoraci. Platí stále. Kontaktovat mě můžete na tel. 603 492 329 nebo na emailu info@vyznamenani.net nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Diskrétní jednání samozřejmostí

[contact-form-7 404 "Not Found"]