Stránky

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani byla zřízena zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 16/1970 Sb., ze dne 4. března 1970 Jo zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani.

Medaile byla zřízena k ocenění zásluh o upevňování bojové družby ozbrojených sil a bezpečnostních sborů států Varšavské smlouvy a lidu těchto spřátelených zemí s ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory Československé socialistické republiky. Medaili Za uJpevňování přátelství ve zbrani  prezident Československé socialistické republiky.

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani I. stupně byla zřízena ve třech stupních:

Medaile I. stupně se propůjčovala:

 • čelným představitelům, kolektivům útvarů, úřadů a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních sborů států Varšavské smlouvy za vynikající zásluhy o upevňování bojové družby ozbrojených sil a bezpečnostních sborů států Varšavské smlouvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory Československé socialistické republiky a prohlubování svazků mezi jejich příslušníky,
 • vedoucím pracovníkům veřejného, politického a hospodářského života států Varšavské smlouvy, vědcům, konstruktérům, vynálezcům, diplomatům, pedagogům, umělcům, publicistům, kolektivům a organizacím za vynikající zásluhy při upevňování svazků lidu, ozbrojených sil a bezpečnostních sborů států Varšavské smlouvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory Československé socialistické republiky nebo za zvláště významnou pomoc při zvyšování jejich bojeschopnosti a připravenosti,
 • vedoucím pracovníkům veřejného, politického a hospodářského života Československé socialistické republiky, významným československým vědcům, vynálezcům, konstruktérům, diplomatům, pedagogům, umělcům, publicistům, kolektivům a organizacím za vynikající zásluhy při upevňování svazků československého lidu, ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky s ozbrojenými silami nebo bezpečnostními sbory států Varšavské smlouvy,
 • vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů Československé socialistické republiky, kolektivům útvarů, úřadů a zařízení za zvlášť vynikající zásluhy při upevňování bojového přátelství ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory států Varšavské smlouvy a zvyšování jejich bojové součinnosti a připravenosti, nebo za zvlášťvýznamné zásluhy při upevňování svazků ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky s lidem těchto spřátelených zemí.

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně se propůjčuje:

 • a) vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů, kolektivům útvarů, úřadů a zařízení států Varšavské smlouvy za mimořádné úsilí při upevňování bojového přátelství a prohlubování svazků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů států Varšavské smlouvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými
  sbory Československé socialistické republiky nebo za významný podíl na zvyšování jejich bojové připravenosti a pohotovosti,
 • pracovníkům veřejného, politického a hospodářského života, kolektivům a organizacím států Varšavské smlouvy za pomoc, podporu nebo významný podíl při zvyšování bojové připravenosti ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky nebo za úsilí při upevňování svazků lidu a ozbrojených sil a bezpečnostních sborů států Varšavské smlouvy s ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory Československé socialistické republiky,
 • pracovníkům veřejného, politického a hospodářského života, kolektivům a organizacím v Československé socialistické republice za mimořádné úsilí při upevňování přátelství a svazků československého lidu, ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory států Varšavské smlouvy,
 • vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů Československé socialistické republiky, kolektivům útvarů, úřadů a zařízení za mimořádné úsilí při upevňování bojového přátelství ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory států Varšavské smlouvy a zvyšování jejich bojové součinnosti a připravenosti nebo za záslužnou činnost při upevňování svazků ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky s lidem těchto spřátelených zemí.

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani III. stupně se propůjčovala:

 • vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů, kolektivům útvarů, úřadů a zařízení států Varšavské smlouvy za zásluhy o zvýšení bojové připravenosti a pohotovosti ozbrojených sil a ozbrojených sborů Československé socialistické republiky a upevnění vzájemného bojového přátelství,
 • vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů Československé socialistické republiky, kolektivům útvarů, úřadů a zařízení za zvláštní úsilí při zvyšování bojové připravenosti a pohotovosti a při upevňování bojové družby s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory států Varšavské smlouvy,
 • vojákům v základní službě ozbrojených sil států Varšavské smlouvy a ozbrojených sil Československé socialistické republiky za záslužné činy nebo zvláštní úsilí při cvičeních nebo jiných společných akcích,
 • občanům, kolektivům a organizacím států Varšavské smlouvy za významnou pomoc nebo úspěšnou spolupráci s ozbrojenými silami a s ozbrojenými sbory Československé socialistické republiky a občanům, kolektivům a organizacím Československé socialistické republiky za významnou pomoc nebo úspěšnou spolupráci s ozbrojenými silami a bezpečnostními sbory států Varšavské smlouvy.

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani má průměr 33 mm a je ražena – I. stupeň ze žlutého kovu, – II. stupeň z bílého kovu a III. stupeň z šedého kovu. Na líci medaile jsou dvě prolínající se ratolesti stylizované ve tvaru vavřínového listu. Obě ratolesti spirálovitě váže stuha ve tvaru písmene “S”, na jejímž dolním konci je zobrazena lyra, uprostřed obrys rakety, na horním konci je znázorněn symbol atomového jádra a pěticípá hvězda nad pravým okrajem ratolesti. Po obvodu medaile je opis “Za upevňování přátelství ve zbrani”.

Na rubu medaile je stuha spirálovitě složená překrytá státním znakem. Na stuze zdobené lipovými listy jsou dole iniciály “ČSSR”. Medaile se nosí na průvlečné stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé, modro-rudo-bílo-rudo-modré v poměru 4 : 4 : 22 : 4 : 4. Uprostřed je u medaile I. stupně jeden stříbrošedý proužek, u medaile II. stupně dva stříbrošedé proužky a u medaile III. stupně tři stříbrošedé proužky; proužky jsou 2 mm široké a od sebe vzdálené 4 mm. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé listě 10 x 38 mm, která je uprostřed označena jedním šedomodrým proužkem u medaile I. stupně, dvěma proužky u medaile II. stupně a třemi proužky u medaile III. stupně.