Stránky

Řád rudé hvězdy práce

Řád rudé hvězdy práce

Řád rudé hvězdy práce byl založen vládním nařízením č. 24/1955 Sb. ze dne 4. května 1955, kterým se zakládají řády “Řád Rudého praporu práce”, “Řád Rudé hvězdy práce” a vyznamenání “Za pracovní věrnost” a “Za pracovní obětavost” za účelem ocenění zásluh o budování socialismu v naší vlasti dlouholetou příkladnou prací v jednom povolání.

Vyhláškou předsedy vlády 26/1955 Sb., ze dne 25. května 1955 byly vyhlášeny stanovy Řádu Rudého praporu práce, Řádu Rudé hvězdy práce a vyznamenání Za pracovní věrnost a Za pracovní obětavost.

Řád rudé hvězdy práce se propůjčoval za vynikající zásluhy získané dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

(2) Řád Rudé hvězdy práce tvoří plastická, rudě smaltovaná pěticípá hvězda s rozpětím hrotů 42 mm. Mezi jednotlivými cípy hvězdy vyčnívají vrcholy pětiúhelníku, jímž je hvězda podložena. Na rubu Řádu je umístěn pětiúhelník s vepsaným kruhem o průměru 24 mm, v němž je malý státní znak nad lipovou ratolestí. Spodní vrchol pětiúhelníku je opatřen matričním číslem. Pětiúhelník přesahují profilované cípy hvězdy.

Řád rudé hvězdy práce – provedení po roce 1960 (s novým státním znakem):


Hvězda je spojena se stuhou stříbrným závěsem, který tvoří dvě zkřížené lipové snítky, spojené závěsným kroužkem s hvězdou. Řád je ražen ze stříbra. Stuha Řádu rudé hvězdy práce je 38 mm široká. Je světle modrá se dvěma tmavomodrými 3 mm širokými pruhy uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Řád propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom, řádovou knížku a s vyznamenáním průkazku jako doklad o nošení řádu nebo vyznamenání.

Řád rudé hvězdy práce - průkaz - FOTO BUDE DOPLNENO
Řád rudé hvězdy práce - průkaz - FOTO BUDE DOPLNENO

Řád rudé hvězdy práce bylo možné výjimečně propůjčit i po smrti vyznamenaného; v takovém případě se řád doručil s doklady doručil rodině vyznamenaného.

Řád bylo možno propůjčit i

  1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů
    měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
  2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
  3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací příslušný orgán.