Stránky

Odznak Letec kosmonaut ČSSR ze sbírek Národního muzea v Praze

Díky laskavosti spolupracovníků Národního muzea můžeme zpřístupnit obrázky odznaku Letec kosmonaut ČSSR ze sbírek Národního muzea. Zvláštní poděkování patří Mgr. Jakubovi Anderlemu, kurátorovi sbírky medaile a faleristika.

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea v Praze

Díky laskavosti pracovníků Národního muzea v Praze, zejména pak Mgr. Mgr. Jakuba Andeleho, kurátora sbírky medaile a faleristika, můžeme zpřístupnit snímek (neudělené) dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky ze sbírek Národního muzea.

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Národního muzea

Řád socialismu – dekorace č. 4 z aukce Aurea 2019

Řád socialismu č. 4 – neudělená dekorace – 94.aukce Aurea prosinec 2019, Co dodat :-)

Ŕád socialismu č. 4
Etuje k Řádu socialismu č. 4

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR Rudolfa Jasioka ze sbírek slovenského Vojenského historického ústavu

V srpnu letošního roku jsme v rámci našeho pravidelného “šmejdění” nalezli na internetu informaci o této dekoraci, která se nachází ve sbírkách slovenského Vojenského historického ústavu.

Nedalo nám to, napsali jsme jim a už je to tady. Děkujeme moc za zaslání fotografií dekorace, etuje a dekretu, které zde tímto zpřístupňujeme. Před lety byly v Ostravě nabízeny k prodeji některé dekorace R. Jasioka – např. Hvězda Řádu bílého lva za vítězství s udělovacím dekretem. Ze zvědavosti jsme tehdy dotazovali právě na osud zlaté hvězdy a bylo nám sděleno, že ta k dispozici nebyla. Nyní je to potvrzeno, v té době už byla dlouhé roky v muzeu na Slovensku.

Dekret k Československému vyznamenání práce 1948 – Za pracovní obětavost

Na těchto stránkách se delší dobu nic moc nedělo. Prostě nebyla moc chuť a hlavně čas. Teď by se to snad mohlo trochu změnit.

A tak ukázka velmi vzácného dekretu:

Zn.: Brzy se tu objeví ještě mnohem mnohem vzácnější :-)

Z obsahu posledního čísla časopisu Signum

Informujeme tímto o obsahu posledního čísla časopisu Signum. Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VII. řada č. 1 (březen 2018)

Nejedlo, Pavel: Církevní řád sv. Cyrila a sv. Metoděje – Kříž sv. Cyrilla a Metoděje (1-5)
Krejčík, Tomáš: Poznámky ke „Šlechtické společnosti lovkyně Diany“ (6-10)
Lukš, Oldřich: Medaile královny Alžběty II. ke zlatému jubileu panování z r. 2002 (Britské korunovační a jubilejní medaile – 22. část) (10-14)
Šejn, R. V. – Naděl, M. I.: Řád rudého praporu Azerbajdžánské SSR (14-17)
Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Bádenská Čestná medaile pro pracovníky a zaměstnance „Za věrnou práci“ (17-19)
Tusek, Friedrich: Bronzová Vojenská záslužná medaile s věnováním (19-21)
Tusek, Friedrich: Nekompletní klenot ruského Řádu sv.Ondřeje (21)
Tusek, Friedrich: Tři padělky Vojenského řádu Marie Terezie (22-23)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní odznak „100 let pevnosti Sveaborg“ (23-24)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak pro civilní piloty Luftwaffe (25)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Medaile na památku německé atlantické expedice „Meteor“ v letech 1925 – 1927 (26-27)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pozor na falza! (27-34)
Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile k otevření střelnice města Bolzano v r. 1912 (34-37)
Jedlička, Roman: Závěsné miniatur dekorací Svazu národních střeleckých gard – doplněk (37)
Jedlička, Roman: Neznámá komunistická medaile (37-38)
Hrdý, Josef: Medaile k 250. výročí narození maršála Radeckého (38-39)
Redakce: Faleristický test 3 (40)
Literatura, zprávy (40-43)
Zusammenfassung (44)

Výstava československých řádů v Technickém muzeu v Brně

Do 8. dubna 2018 probíhá v Technickém muzeu v Brně doprovodná malá výstava československých řádů.

Hvězda Řádu 25. února:

Řád budování socialistické vlasti – unikátní dokumenty z archivů

Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953

Řád budování socialistické vlasti patří k nejvzácnějším československým vyznamenáním. Kromě návštěvníků výstavy Řády a vyznamenání prezidentů republiky na Pražském hradě v roce 2000 a účastníků 3. mezinárodní faleristické konference Slovenské faleristické společnosti v Brně v říjnu 2013 nebude mnoho těch, kteří měli možnost spatřit tento unikát na vlastní oči, pokud vůbec existují.

Již po poměrně dlouhou dobu připravujeme rozsáhlejší příspěvek, který by se tímto extrémně vzácným řádem zabýval a vyplnil tak snad až nepochopitelnou mezeru ve faleristických pramenech, kde k tomuto řádu a mimořádně zajímavým okolnostem jeho vzniku nelze dohledat zhola nic.

Bohužel časové možnosti jsou omezené a proto si dovoluji podělit se, zejména na základě nedávné návštěvy Národního archivu ČR, alespoň o některé unikátní dokumenty, které se podařilo zatím dohledat.

V červnu letošního roku jsem na základě náhodně nalezeného odkazu na internetu navštívil Národní archiv ČR v Praze, kde se mi podařilo nalézt vskutku neuvěřitelné podklady.

Jedná se zejména o zprávu pro předsedy vlády, kde jsou shrnuty okolnosti vzniku řádu. Z ní vyplývá, že dne 3. ledna 1953 se politický sekretariát ÚVKSČ rozhodl, že má být zřízen nový československý řád, nahrazující dosavadní „Řád socialismu“. Za účelem opatření nových řádových odznaků bylo nutné požádati výtvarné umělce o vhodné návrhy. Na poradě konané dne 6. ledna 1953, které se účastnili předseda Svazu československých výtvarníků s. Pokorný, laureát státní ceny s. Lauda a s. Dr. Fusek z ministerstva vnitra bylo doporučeno, aby s ohledem na krátkou lhůtu byli vyzváni ke společné práci prof. Otakar Španiel a prof. Jaroslav Benda. Oba uvedení umělci byli o úkolu vyrozuměni ve středu dne 7. Ledna 1953 a v pátek dne 9. ledna předložili 3. Návrhy. Z těchto byl vybrán návrh pěticípé hvězdy rudě smaltované se zlatým koutoučem, opatřeným malým státní znakem uprostřed, která se nalézá na zlaté sponě, v níž bude umístěn briliant.

Dle informace má řádový odznak má cenu klenotu, neboť “bude dokonale zlatnicky vypracován a jeho skutečná hodnota včetně briliantu bude činit asi 40.000,- Kč.”

Snímek této zprávy je zde:
Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953

Velikým překvapením a objevem však bylo, že v příslušné složce Národního archivu ČR se kromě jiného nacházel i onen výše zmiňovaný nákres prof. Španiela ze dne 23. ledna 1953 zachycující konečnou podobu Řádu budování socialistické vlasti. Je více než pravděpodobné, že tento dokument se na denní světlo dostal po celých desetiletích a proto určitě stojí za to jej na tomto místě zpřístupnit:

Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953
Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953
Originál skicy návrhu Řádu budování socialistické vlasti z ledna 1953

Dne 29. Ledna 1953 předložilo ministerstvo vnitra po dohodě s úřadem předsednictva vlády osnovu vládního nařízení, kterým se zakládá „Řád budování socialistické vlast“ a požádalo, aby osnova byla dána na pořad jednání vlády ve schůzi dne 3. února 1953. Jak vyplývá z archiválií týkající se agendy vlády uložených v Archivu bezpečnostních složek, osnova byla dne 3. února 1953 schválena a současně bylo rozhodnuto o udělení Řádu budování socialistické vlasti Zdeňku Nejedlému:

Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek
Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek
Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek
Podklady z jednání vlády 3. února 1953 - Archiv bezpečnostních složek

Konečně posledním unikátem, tentokrát pro změnu z fondů Archivu Kanceláře prezidenta republiky, je dopis Úřadu předsednictva vlády ze dne 5. února 1953 adresovaný Kanceláři prezidenta republiky, ve kterém předsednictvo vlády informuje pana prezidenta, že vláda se usnesla na zřízení nového řádu. A protože  dle tehdy platného zákona o státních řádech a vyznamenáních příslušely prezidentu republiky insignie všech řádů a vyznamenání, úřad předsednictva vlády sděluje, že předseda vlády předá panu prezidentovi řádový odznak s matričním číslem “1”.

Oznámení úřadu vlády prezidentské kanceláři o zřízení Řádu budování socialistické vlasti a předání dekorace s č. 1 Klementu Gottwaldovi.

Tuzemské archivy obsahují celou řadu dalších mimořádně zajímavých dokumentů. V Archivu Kanceláře prezidenta republiky je možné nalézt např. řadu informací o udělení jednotlivých řádů, doklady o předání insignií čs. vyznamenání prezidentu Zápotockému po jeho zvolení do funkce a řadu dalších. Ale o tom zase někdy příště.

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

prezident Czech Medals and Orders Society, z.s.

www.vyznamenani.net

Nové číslo časopisu Signum – červen 2015

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

 

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 10 (červen 2015)

 

 

 

Linke, Robert – Tusek, Friedrich: Záslužná hvězda Čestného vyznamenání Červeného kříže (457-467)

 

Jedlička, Roman: Nositelé Záslužné hvězdy Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž (468 – 478)

 

Tusek, Friedrich: Dekorace generála Hermanna Kusmanka von Burgneustädten (479-483)

 

Lukš, Oldřich: Medaile „Visit to Scotland“ krále Edwarda VII. z roku 1903 (Britské korunovační a jubilejní medaile – 12. část) (484-486)

 

Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: Hvězda Řádu sv. Štěpána s věnováním (486-487)

 

Tusek, Friedrich: Jedno velmi dobré falzum (487-494)

 

Jedlička, Roman: Odznak „Fialové legie“ (494- 495)

 

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní medaile 5. hulánského pluku ruského cara Mikuláše II. (495-497)

 

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Kříž humanitární společnosti bána Jelačiće v Záhřebu (497-500)

 

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: „Kokarda“ policejních agentů bývalé monarchie – doplněk (500-502)

 

Redakce: Doplněk článku „Identifikace odznaku“ (502-503)

 

Growka, Květoslav: Faleristika v katalogu „Země a její pán“ (503-504)

 

Petřek, Robert: Faleristické symboly na bankovkách (504)

 

Redakce – Poděkování (504)

 

Tusek, Friedrich: Aukce řádů firmy Rauch ve Vídni 14. dubna t.r. (505-506)

 

Redakce: Známky Srbska s faleristickou tématikou (506-507)

 

Koláčný, Ivan: Ještě pár slov k brněnské výstavě „Nizozemí v řádech a vyznamenáních – od zlatého rouna po současnost“ (506)

 

Zusammenfassung (508)

 

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 8 (prosinec 2014)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Český šlechtický kříž z roku 1814 – dochované exempláře (361-366)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: „Milostivé“ medaile Marie Terezie (366-368)

Kozolka, Jaroslav: Odznak Rychlej divízie -Variant pre dôstojníkov vyrobený závodom Azovstaľ (369-373)

Lukš, Oldřich: Medaile krále Edwarda VII. z roku 1902 (pro policii) (373-375)

Nejedlo, Pavel: Kříž zbožnosti  (375)

Redakce: Ještě k článku o Civilním čestném kříži (376)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Řád Vittorio Veneto (375-378)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak c.k. městského hejtmanství v Praze (379)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Medaile pro členy vídeňské městské rady z r. 1848 (379-381)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Medaile uherského povstání 1848/1849 (381-384)

Tusek, Friedrich: Spona vyrobená po I. světové válce (384-385)

Tusek, Friedrich: Dvě miniatury Vojenského záslužného kříže (385-386)

Tusek, Friedrich: Portrét šlechtice s hvězdou Ř. Marie Terezie (386)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Střelecká medaile Nové Město pod Smrkem (384-390)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Kuriozity nošení RU dekorací (390-398)

Growka, Květoslav: Český štítek „Mali“ (398-399)

Redakce: Výsledek faleristického testu (399)

Redakce: Miniatura čs. pilotního odznaku – doplněk (400)

Literatura (400-403)

Zprávy (403-407)

Zusammenfassung (408)

Nové číslo časopisu Signum – září 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 7 (září 2014)

 

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Zlatý a stříbrný Civilní čestný kříž z let 1813 – 1814 (200. výročí založení) (313-320)

Growka, Květoslav: Neznámý portrét nositele Stříbrného občanského kříže z let 1813 – 1814 (320-321)

Lukš, Oldřich: Korunovační medaile krále Edwarda VII z roku 1902 (pro starosty a probošty) (Britské korunovační a jubilejní medaile – 9. část) (321-323)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Československá faleristika po roce 1918 (323-325)

Linke, Robert: Péče o sbírku z hlediska konzervace a restaurování (326-335)

Jedlička, Roman: Odznak protektorátní kriminální policie (335-337)

Franěk, Čestmír: Pamětní odznak 70. výročí vzniku 2. samostatné paradesantní brigády v SSSR (337-338)

Growka, Květoslav: Jubilejní medaile slezských celníků 2014 (338-340)

Hrdý, Josef: Pamětní kříž na oslavu 1000 let mnišské republiky na hoře Athos (340- 312)

Jedlička, Roman: Alfons Mucha a odznaky zednářských lóží –  doplněk (342)

Riedl, Miloš: Státní vyznamenání čs. partyzánů – dodatek (342-346)

Tusek, Friedrich: Neobyčejný kříž Řádu sv. Štěpána (346-347)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Nedokončený portrét arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (K 100. výročí sarajevského atentátu) (347-349)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní medaile na srbsko-bulharskou válku 1885 (350-352)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile „Bojovníku za Český ráj“ (353-355)

Vlček, Jan: Kopie veteránských odznaků (356-357)

Redakce: Faleristický test 2 (357)

Literatura (357-359)

Zprávy (359)

Zusammenfassung (360)

K udělování Čs. vojenského Řádu za svobodu in memoriam

Československý vojenský řád “Za svobodu” o třech stupních byl zřízen v roce 1946 vládním nařízením č. 105/1946 Sb. jako vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.

Podle stanov řádu, které byly součástí shora uvedeného vládního nařízení, se řád neměl udělovat in memoriam.

V minulých dnech jsme však byli konfrontováni s kompletem dekorace udělené v listopadu 1949 in memoriam (č. matriky 225).

Řád za svobodu udělený in memoriam
Řád za svobodu udělený in memoriam

V praxi zřejmě toto pravidlo nebylo dodržováno. Nejde o první případ, kdy se faktický postup lišil od formálních pravidel stanovených předpisy.

Aktualizace: Komplet byl nabízen v 58. aukci firmy Aurea konané dne 6.12.2014 jako položka č. 1580

Řády přátelství ze sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Součástí sbírek je i několik mimořádně vzácných Řádů přátelství včetně udělovacích dekretů.

Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a zveřejnit jejich fotografie:

Řád přátelství č. 56 – udělený Petru Mladenovovi, generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Bulharska:

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelstvíŘád přátelství
Řád přátelství
 

Řád přátelství č. 73 – udělený Nelsonu Mandelovi:

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelství

Řád přátelství č. 83 – udělený armádnímu generálovi a ministru vnitra Německé demokratické republiky, Friedrichu Dickelovi:

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelstvíŘád přátelství

Řád přátelství

Řády Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti ze sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě uchovává kromě řady písemných archiválií i rozsáhlou sbírku řádů a vyznamenání. Jedná se o sbírku odňatých a vrácených vyznamenání a řádovou sbírku archivu. Díky ochotě spolupracovníků archivu nám bylo umožněno pořídit a zveřejnit fotografie Řádů Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Jedná se o dekoraci č. 26 (model ČSR) udělenou jednotkám Lidových milicí a dekoraci č. 136 (model ČSSR) udělenou v roce 1983 Gustě Fučíkové:

Model ČSR 1955 – 1960 (originál – č. 26)

Snímek dekorace č. 26 udělené jednotkám Lidových milicí v roce 1958. Řád je dnes součástí sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky:

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960Řád Klementa Gottwalda - model z let 1955 - 1960

I zde vykazuje dekorace i etuje mimořádně vysoký stupeň kvality zpracování. Na zadní straně etuje je vytlačeno matriční číslo dekorace.

Model ČSSR 1960 – 1989 (originál – č. 136 propůjčený v roce 1983 Gustě Fučíkové. Dnes součástí sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky):

Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989
Řád Klementa Gottwalda - model z let 1960 - 1989

Nové číslo časopisu Signum – červen 2014

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 6 (červen 2014):

 

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Armádní kříž 1813/1814 zvaný Dělový (200. výročí založení) (261- 274)

Jedlička, Roman: Dělový kříž polního maršála sv. pána  von Hess (274-277)

Growka, Květoslav: Nositel Dělového kříže (277-278)

Hrdý, Josef: 150 let Řádu Mérito Militar (279-286)

Pandula, Atilla: Maďarský řád sv. Štěpána (287-291)

Franěk, Čestmír: Pamětní a výkonnostní odznaky výsadkového vojska naší armády (291-302)

Rádl, Michal: Povodně 2013 ve faleristice (SDH Dolní Roveň) (302-304 )

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Miniatura RU výkonnostního odznaku pro ženijní jednotky (305)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Kokarda policejních agentů bývalé monarchie (305-306)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní pamětní medaile z r. 1898 – třetí varianta opisu (306-307)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: RU medaile za službu v zásobovacím skladu Praha (308)

Literatura (308-310)

Zprávy (310)

Zusammenfassung (312)

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1989

 

Po delší době máme opět možnost zpřístupnit snímky dalšího kompletu k čestnému titulu Zlaté hvězdy Hrdiny socialistické práce , tentokrát z roku 1989, tj. z posledního udělování tohoto čestného titulu. Komplet sestává z dekorace zlaté hvězdy, etuje, udělovacího dekretu a tuby, v níž byl předáván.

Zlatá hvězda svým provedením odpovídá exemplářům z předchozích let:

Zajímavé je provedení etuje, které se liší od etují předávaných o rok dříve, v roce 1989. Na vrchní straně je umístěn státní znak ČSSR ve zlatém provedení. Na přední straně etuje je zapínací mechanismus. Hvězda se pokládala na černý podklad bez jakéhokoliv výřezu. Na spodní straně etuje je umístěn štítek se jménem vyznamenaného:

 

Komplet je mimořádně zachovalý. Dochován je i štítek na tubusu od udělovacího dekretu se jménem vyznamenaného a pořadovým číslem udělení dekorace v daný den:

 

Vedle kompletu se dochovala i fotografie dokumentující předání dekorace vyznamenanému:

V rodině vyznamenaného byly uchovávány i exempláře denního tisku z roku 1989, kde byly zveřejněny krátké medailonky všech vyznamenaných:


 

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 4 (prosinec 2013)

 

Growka,Květoslav: Dekrety čs. státních vyznamenání (1918 – 1989) (161-166)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Armádní holdovací kříž z r. 1908 (167-169)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak Ústavu šlechtičen ve Štýrském Hradci (169-170)

Lukš, Oldřich: Pamětní medaile královny Viktorie z r. 1900 (návštěva Irska)(Britské       korunovační a jubilejní medaile – 7. část) (171-172)

Growka, Květoslav: Projev odrakouštění aneb pryč s metály! (172 -173)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Život statečného vojáka 2/2 (Stříbrná pamětní medaile arc. Karla Ludvíka Rakouského k 50. výročí udělení velkokříže Vojenského řádu Marie Terezie) (174-175)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Čestná medaile za 25letou záslužnou činnost na poli hasičském a záchranářském (176-179)

Growka, Květoslav: Císařské medaile dolnolipovským hasičům (179-181)

Jedlička, Roman: Uherská hasičská medaile z r. 1911 (181-184)

Tusek, Friedrich: Srovnání dekorací Řádu bílého lva „Za vítězství“ (184-186)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní kříže pro vysloužilé vojáky- veterány

(187-190)

Riedl, Miloš: Pamětní odznak odbojové skupiny „Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu“ (2. doplněk) (190-194)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Námořní medaile křižníku S.M.S. Novara (194-198)

Tusek, Friedrich: Spona s Vojenským řádem Marie Terezie (198)

Kilian, Felix: Miniatura čs. pilotního odznaku (199)

Growka, Květoslav: Udělování odznaků za práci 1947 (200)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní jubilejní medaile 54. pěšího pluku (200-206)

Hrdý, Josef: Pamětní medaile k 200. výročí bitvy u Chlumce-Kulmu (206-208)

Kozoň, Vlastimil -Marciš, Pavol: Stretnutie záujemcov o faleristiku v Brně (208-210)

Tusek, Friedrich: Aukce firmy Rauch ve Vídni – říjen 2013 (210-211)

Mjalovský, Vladimír: Literatura (211)

Nové číslo časopisu Signum – září 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 3 (září 2013)

 

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Lipsko 1813 – ukradená historie (200. výročí „Bitvy národů“) (109-117)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznak Kolegiální kapituly sv. Martina v Bratislavě z r. 1831 (118-123)

Growka, Květoslav: Slezský medailér Hans Schwathe (124-128)

Growka, Květoslav: K problematice „nárokových“ medailí čs. legionářů (129-130)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Život statečného vojáka 1/2 (131-139)

Tusek, Friedrich – Kilian, Felix: Vojenský záslužný kříž I. tř. bulharského cara Ferdinanda (139-143)

Lukš, Oldřich: Jubilejní medaile z r. 1897 pro policii (Britské korunovační a jubilejní medaile – 6. část) (144-146)

Tusek, Friedrich: Doplněk k článku „Malé dekorace“ založené v r. 1908 (146-148)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Odznaky Čs. Červeného kříže ve Velké Británii 1940-1945 (148-150)

Kilian, Felix: Neobvyklý způsob upevnění řetízku komtura Řádu Františka Josefa (150)

Kilian, Felix: Odznak člena olympijského týmu 1936 v Berlíně (151)

Staněk, František: Pamětní medaile odbojové skupiny „Trávnice“- doplněk (152)

Karásek, Martin: Dekorácie partizánskej brigády Ščorsa (153-154)

Tusek, Friedrich: Služební odznak (154-155)

Kilian, Felix: Soudcovský odznak Justičního soudu v Alexandrii (155)

Redakce: Výsledek faleristického testu (155-156)

Redakce: 3. Mezinárodní konference SFS v Brně (156-157)

Growka, Květoslav: Mezi Východem a Západem faleristiky (158)

Tusek, Friedrich: Aukce řádů ve vídenském Dorotheu v květnu 2013 (158)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Dr. Martin Karásek – Slovenské vyznamenania a čestné odznaky 1938-1945 (159)

Zusammenfassung (160)

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR č. 40 ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně

Díky ochotě spolupracovníků Moravského zemského muzea v Brně zveřejňujeme snímky dalšího originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky ze sbírek tohoto muzea. Jedná se o neudělenou dekoraci s matřičním číslem 40, převedenou do muzea po roce 1989 Kanceláří prezidenta republiky:

Odznak Letec-Kosmonaut ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně

Díky ochotě spolupracovníků Moravského zemského muzea v Brně máme příležitost zveřejnit snímek dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR:

Nové číslo časopisu Signum – červen 2012

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Kříž Františka Josefa zvaný „Militantibus a latere meo“ (57-61)

Tusek, Friedrich: Hvězda Ř. sv. Štěpána se zvláštním puncováním (61-62)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní Dvorní medaile z r. 1898 (63-71)

Sedlák, Ladislav F – Jedlička, Roman: Čestná medaile na paměť povýšení Rakouska na císařství zvaná Honori (71-74)

Lukš, Oldřich: Jubilejní medaile královny Viktorie z r. 1897 pro starosty a probošty (Britské  korunovační a jubilejní medaile – 5. část) (74-76)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: „Oplechovaní fešáci“ (77-83)

Kilian, Felix: Státní vyznamenání čs. partyzánů (84-90)

Growka, Květoslav: Ocenění Československého mírového hnutí (90-95)

Jedlička, Roman: Vojenský záslužný kříž s válečnou dekorací a brilianty v aukci (95-96)

Kilian, Felix: Unikátní spojka miniatur v klenotnici zámku Rosenburg (96-97)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Jubilejní kříž 1908 – zajímavá varianta (98)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Rakouské odznaky veteránů před r. 1849 – doplněk (98-101)

Jedlička, Roman:  Návrhy Řádu bílého lva IV a V. třídy (101-102)

Nejedlo, Pavel: Odznak dobrovolníka (102)

Redakce: Faleristický test (102-103)

Zprávy, výstavy, literatura (104 -108)

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR a odznak Letec-Kosmonaut ČSSR ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě

Díky ochotě spolupracovníků Slezského zemského muzea v Opavě máme příležitost zveřejnit snímek dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR a originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky (dekorace č. 36).

Nové číslo časopisu Signum – březen 2013

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

– Měřička, Václav: Řády generála A. A. Brusilova (1-14)

– Pandula, Attila: Zpôsoby vracania insignií Radu sv. Štefana (14-17)

– Growka, Květoslav: „Piis meritis“ kardinála Sommerau-Becka (18-20)

– Jedlička, Roman – Ladislav F. Sedlák: Odznak Ústavu šlechtičen v tyrolském Hall (20-21)

– Tusek, Friedrich: Vzácný Řád hvězdového kříže (22)

– Lukš, Oldřich: Jubilejní medaile královny Viktorie z r. 1887 (pro policii)

(Britské korunovační a jubilejní medaile – 4. část) (23-25)

– Jedlička, Roman – Ladislav F. Sedlák: Zlatá praporová medaile Latourových dragounů z r. 1791 –  doplněk (26-30)

– Tusek, Friedrich: Řádová spona bývalého rakouského ministra války sv. p. Alexandra Krobatina (31-32)

– Šefranko, Tomáš: Spomienkový odznak na zesnulého cisára a kráľa Františka Josefa I. (33-37)

– Growka, Květoslav: Medaile Československé společnosti pro mezinárodní styky (38-39)

– Sedlák, Ladislav F.- Jedlička, Roman: Medaile královny Dragy (39- 40)

– Sedlák, Ladislav F.- Jedlička, Roman: K článku „Odznak českého válečníka“ (41-42)

– Growka, Květoslav: Dodatečné převzetí Zlaté hvězdy hrdiny ČSSR (42-44)

– Riedl, Miloš: Branný sbor československých motoristů a jeho odznaky (44-47)

– Jedlička, Roman – Ladislav F. Sedlák: Pamětní medaile odbojové skupiny „Trávnice“ (48)

– Sedlák, Ladislav F.- Jedlička, Roman: Odznak sv. Huberta (49-51)

– Lukš, Oldřich: Byly RU medaile udělovány spolkům či korporacím? (51-53)

– Literatura, zprávy (53-55)

-Zusammenfassung (56)

Dekret k Řádu přátelství

V těchto dnech je na aukčním portálu www.aukro.cz nabízen dekret k Řádu přátelství udělený v roce 1987 prof. Kurtu Hagerovi. Cena požadovaná prodávajícím (přes 30 tis Kč) je více než přemrštěná a lze předpokládat, že za těchto podmínek se nenajde rozumný zájemce.

Dekret k Řádu přátelství

Řády Klementa Gottwalda udělené hlavnímu městu Praha

V březnu 2012 proběhla tuzemskými sdělovacími prostředky zpráva o ztrátě či odcizení Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti uděleného městu Bánská Bystrica. Udělení tohoto řádu městům bylo v jeho historii velmi vzácné. Z matriky řádu zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že takto byl Řád Klementa Gottwald kromě Bánské Bystrice (řád č. 141 v roce 1984) již pouze městu Praha a to dokonce dvakrát (řád č. 65 v roce 1965 a řád č. 98 v roce 1975).

Pátráním bylo zjištěno, že obě dekorace včetně udělovacích dekretů by se měly nacházet v Archivu hlavního města Prahy. Díky laskavé ochotě archivu a jeho spolupracovníků, zejména pak pana ředitele PhDr. Ledvinky, máme možnost zpřístupnit jejich snímky sběratelské veřejnosti.

Ze snímků udělovacích dekretů vyplývá (oproti přepisu zveřejněnému archivem KPR), že hlavnímu městu Praha byl udělen pouze druhý řád v roce 1975 a to za “významné politické a hospodářské výsledky”. První řád v roce 1965 nebyl udělen městu Praha, ale pracujícím hlavního města Prahy za hrdinství v boji proti okupantům, hrdinství v boji na barikádách a za zásluhy o vítězství pracujícího lidu nad buržoazií v roce 1948.

Je pozitivní zjištění, že na rozdíl od osudu řádu na Slovensku se řády udělené hlavnímu městu dochovaly.

Snímek udělovacího dekretu z roku 1965:

<

 

Snímek udělovacího dekretu z roku 1975:
<

 

Snímky udělených řádů:

 

Řád bílého lva za vítězství – hvězda I. stupně, výroba Spink and Son

Řád bílého lva za vítězství patří k vzácným československým vyznamenáním. Dekorace vyrobené firmou Karnet a Kyselý se v tuzemských aukcích objevují relativně často. Dekorace vyrobené firmou Spink and Son se objevují vzácněji, lze narazit na kříž III. stupně či hvězdu II. stupně. Hvězda I. stupně se vyskytuje velmi vzácně. Jeden exemplář byl po několika letech nabízen v listopadové aukci Galerie Nummismatique Lausanne jako položka 283.

Řády a vyznamenání prezidentů republiky

V roce 2000 se na Pražském hradě konala výstava Řády a vyznamenání prezidentů republiky, kde byly prezentovány tuzemské i zahraniční řády a vyznamenání náležejícím prezidentům Československé a České republiky. V minulých dnech se nám podařilo na inzerát získat katalog této výstavy, jehož součástí byl i seznam dekorací jednotlivých prezidentů. Protože jiný takto podrobný seznam obdobného druhu nám není znám, dovolujeme si ho touto cestou zpřístupnit sběratelské i širší veřejnosti. Seznam si nečiní nároky na úplnost ani na správnost (pouze doufáme, že nám některá položka nevypadla). Pokud bude seznam někdo citovat, bude více než milé, uvede-li zdroj, protože dalo fakt práci to opsat.

Protože katalog s ohledem na datum svého vydání již poněkud zastaral, měl být níže uvedený seznam doplněn o vyznamenání Václava Havla získaná po roce 2000 a o vyznamenání prezidenta Václava Klause. Bohužel od 08. listopadu 2012, kdy jsme kontaktovali Kancelář prezidenta republiky s žádostí o zaslání aktualizovaných údajů, jsme neobdrželi žádnou reakci, takže do doby, než se někdo ozve, budou u prezidenta Havla uvedeny pouze řády uvedené v katalogu a u prezidenta Klause nebude uvedeno nic.

Vyznamenání prezidenta Masaryka
 1898  Jubilejní medaile (Rakousko-Uhersko)
 1908   Jubilejní kříž (Rakousko-Uhersko)
 1919  Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 Revoluční medaile (Československo)
 Řád Sokola (Československo)
 1920  Řád hvězdy Karaďorděvičů (Jugoslávie)
 1921  Řád čestné legie (Franice)
 Řád svatého Mořice a Lazara (Itálie)
 1922  Medaile Vítězství (Československo)
 1923  Řád slávy (Tunisko)
 1927  Řád Karla I. (Rumunsko)
 Pamětní kříž za válku 1916-1919 (Rumunsko)
 Řád svatých Michala a Jiřího (Velká Británie)
 Řád Leopolda (Belgie)
 1924  Řád Karla III. (Španělsko)
 1925  Řád slona (Dánsko)
 Řád bílé orlice (Polsko)
 1926  Čestný odznak za zásluhy o republiku (Rakousko)
 1927  Řád Spasitele (Řecko)
 Řád tří hvězd (Lotyšsko)
 1928  Řád chryzantémy (Japonsko)
 Řád Muhammada Alího (Egypt)
 1929  Řád nizozemského lva (Nizozemsko)
 Řád Božího hrobu (Vatikán)
 1930  Řád Vytisova kříže (Litva)
 Řád bílé růže
 Vojenský řád svatého Jakuba s mečem (Portugalsko)
 1931  Řád orlího kříže (Estonsko)
 1935  Řád republiky (Španělsko)
 Řád bílého slona (Siam)
 1937  Řád Boyacá (Kolumbie)
 1947  Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 5. střeleckého pluku Tomáše G. Masaryka (Československo)
 1948  Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Beneše
 1919  Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 1920  Medaile Vítězství (Československo)
 Řád svatého Sávy (Srbsko)
 1921  Řád rumunské hvězdy (Rumunsko)
 Řád čestné legie (Francie)
 Řád italské koruny (Itálie)
 1922  Revoluční medaile (Československo)
 Řád čestné legie (Francie)
 1923  Řád britského impéria (Velká Británie)
 Řád Leopolda (Belgie)
 Řád dubové koruny (Lucembursko)
 1924  Řád Karla III. (Španělsko)
 1925  Řád polského znovuzrození (Polsko)
 1926  Čestný odznak za zásluhy o republiku (Rakousko)
 1927  Řád tří hvězd (Lotyšsko)
 1928  Řád vycházejícího slunce (Japonsko)
 Řád Muhammada Alího (Egypt)
 1929  Řád bílého orla (Jugoslávie)
 Řád knížete Gedymina Velikého (Litva)
 1931  Řád orlího kříže (Estonsko)
 1932  Vojenský řád Krista (Portugalsko)
 1933  Vojenský řád svatého Jakuba s mečem (Portugalsko)
 Řád spasitele (Řecko)
 Řád Za zásluhy (Rumunsko)
 Řád danebrožský (Dánsko)
 1934  Řád svatého Karla (Monako)
 1935  Řád republiky (Španělsko)
 Řád bílého slona (Siam)
 Řád aztéckého orla (Mexiko)
 1936  Řád hvězdy Karaďorděvičů (Jugoslávie)
 Řád Jaspisu (Čína)
 Řád zemské obrany (Rumunsko)
 Řád bílého lva (Československo)
 1937  Řád Boyacá (Kolumbie)
 Řád Karla I. (Rumunsko)
 Řád Páhlaví (Persie)
 1938  Čestný baili (Řád maltézských rytířů)
 1945   Válečný kříž 1939 (Československo)
 Vojenská medaile Za zásluhy (Československo)
 Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Řád Za hrdinstvo v práci (Československo)
 Řád svatého Olafa (Norsko)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1946  Vojenský řád bílého lva Za vítězství (Československo)
 Vojenský řád Za svobodu (Československo)
 Pamětní kříž československé obce dobrovolecké 1939-1945 (Československo)
 Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (Československo)
 1947  Řád blahodárných oblak (Čína)
 Odznak československého partyzána (Československo)
 Pamětní medaile druhé národního odboje (Československo)
 Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 5. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 4. střeleckého pluku (Československo)
 1948  Bachmačská pamění medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Háchy
 1918  Válečný kříž pro civilní službu (Rakousko-Uhersko)
 1938  Řád bílého lva (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Gottwalda
 1916  Medaile za statečnost (Rakousko-Uhersko)
 1917  Železný záslužný kříž (Rakousko-Uhersko)
 Medaile za zranění (Rakousko-Uhersko)
 1918  Kříž Karla I. (Rakousko-Uhersko)
 1945  Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1946  Řád národního osvobození (Jugoslávie)
 Pamětní medaile československého dobrovolce (Československo)
1947  Řád obnovení Polska (Polsko)
 Válečný kříž 1939 (Československo)
 Vojenská medaile Za zásluhy (Československo)
 Pamětní medaile druhé národního odboje (Československo)
 Řád rumunské hvězdy (Rumunsko)
 1948  Pamětní medaile 11. střeleckého pluku (Československo)
 Řád 9. září (Bulharsko)
 Řád Za svobodu lidu 1941-1944 (Bulharsko)
 Pamětní medaile 9. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile dělostřelectva na Rusi (Československo)
 Pamětní kříž 1. jezdeckého pluku (Československo)
 Pamětní kříž 2. jezdeckého pluku (Československo)
 Řád bílého lva (Československo)
 Vojenský řád bílého lva Za vítězství (Československo)
 Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (Československo)
 Vojenský řád Za svobodu (Československo)
 Válečný kříž 1939 (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Odznak československého partyzána (Československo)
 Jánošíkova medaile (Československo)
 Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Československo)
 Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 30. střeleckého pluku (Československo)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 Pamětní medaile strojírenské a dopravní roty (Československo)
 1951  Zlatá hvězda hrdiny práce (Českslovensko)
 Řád socialismu (Československo)
 Řád republiky (Československo)
 Řád práce (Československo)
 Medaile Za zásluhy o výstavbu (Československo)
 Medaile Za vynikající práci (Československo)
 Medaile Za statečnost (Československo)
 1953  Řád budování socialistické vlasti (Československo)
 1955  Řád státního praporu (Severní Korea)
 Vyznamenání prezidenta Zápotockého
 1918  Kříž Karla I. (Rakousko-Uhersko)
 1947  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 1948  Řád 9. září (Bulharsko)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 1950  Řád zásluh o Maďarsko (Československo)
 1953  Zlatá hvězda hrdiny práce (Československo)
 Řád budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád bílého lva (Československo)
 Vojenský řád bílého lva Za vítězství (Československo)
 Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (Československo)
 Řád republiky (Československo)
 Řád práce (Československo)
 Vojenský řád Za svobodu (Československo)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Odznak československého partyzána (Československo)
 Medaile Za zásluhy o výstavbu (Československo)
 Medaile Za vynikající práci (Československo)
 Medaile Za statečnost (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Jánošíkova medaile (Československo)
 Vojenská medaile Za zásluhy (Československo)
 Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Československo)
 Řád zásluh o Maďarskou lidovou republiku (Maďarsko)
 1955  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád rudé zástavy (Československo)
 Řád rudé hvězdy (Československo)
 Řád rudého praporu práce (Československo)
 Řád rudé hvězdy práce (Československo)
 Medaile Za zásluhy o obranu vlasti (Československo)
 Medaile Za službu vlasti (Československo)
 Medaile Za pracovní věrnost (Československo)
 Medaile Za pracovní obětavost (Československo)
 Řád státního praporu (Severní Korea)
 1956  Královský řád Kambodže (Kambodža)
 Řád hvězdy Rumunské lidové republiky (Rumunsko)
 Řád Karla Marxe (Německá demokratická republika)
 1957  Řád osvobození (Čína)
 Vyznamenání prezidenta Novotného
 1947  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 1949  Řád 25. února 1948 (Československo)
 1954  Řád budování socialistické vlasti (Československo)
 1958  Královský řád Kambodže (Kambodža)
 1959  Řád královny ze Sáby (Etiopie)
 Řád zásluh o Sjednocenou arabskou republiku (Sjednocená arabská republika)
 Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce (Československo)
 Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti
 1961  Řád velké hvězdy Indonéské republiky (Indonésie)
 1964  Řád jugoslávské hvězdy (Jugoslávie)
 Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce (Československo)
 1965  Pamětní medaile 20. výročí osvobození (Československo)
 1966  Řád Nilu (Egypt)
 1967  Řád Páhlaví (Írán)
 Vyznamenání prezidenta Svobody
 1917  Kříž sv. Jiří (Rusko)
 Kříž sv. Jiří (Rusko)
 1919  Řád Sokola (Československo)
 Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 1920  Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 Revoluční medaile (Československo)
 Medaile vítězství (Československo)
 1941  Válečný kříž 1920 (Polsko)
 1943  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Řád Lenina (Československo)
 Řád Suvorova (Sovětský svaz)
 1944  Válečný kříž 1939 (Československo)
 1945  Válečný kříž 939 (Československo)
 Pamětní medaile armády v zahraničí (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Řád Suvorova (Sovětský svaz)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Medaile Za vítězství nad Německem (Sovětský svaz)
 Řád lázně (Velká Británie)
 Řád čestné legie (Francie)
 Válečný kříž 1939-1945 (Francie)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1946  Vojenský řád bílého lva za vítězství (Československo)
 Legie cti (Spojené státy americké)
 Řád národního hrdiny (Jugoslávie)
 Řád Za zásluhy o národ (Jugoslávie)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1947  Odznak československého partyzána (Československo)
 Řád vojenské ctnosti (Polsko)
 Válečný kříž 1939 (Polsko)
 Medaile Za Varšavu (Polsko)
 Medaile Za Oru, Nisu a Balt (Polsko)
 Medaile Za vítězství a svobodu (Polsko)
 Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 1. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 5. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 4. střeleckého pluku (Československo)
 1948  Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 6. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 10. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní kříž československé obce dobrovolecké 1938-1945 (Československo)
 Pamětní medaile strojírenské a dopravní roty (Československo)
 Pamětní medaile 9. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile dělostřelectva na Rusi (Československo)
 Pamětní kříž 1. jezdeckého pluku (Československo)
 Pamětní kříž 2. jezdeckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 21. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 30. střeleckého pluku (Československo)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 1950  Řád zásluho Maďarsko (Československo)
 1955  Řád rudé hvězdy (Československo)
 Říd republiky (Československo)
 Řád zásluh o Maďarskou lidovou repoubliku (Československo)
 Řád republiky (Československo)
 1959  Řád Klementa Gottwalda (Československo)
 Dukelská pamětní medaile (Československo)
 1950  Řád obrany vlasti (Rumunsko)
 1961  Řád rudé zástavy (Československo)
 1965  Pamětní medaile 20. výročí osvobození (Československo)
 Pamětní medaile 20. výročí vítězství (Československo)
 Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Zlatá hvězda hrdiny SSSR (Sovětský svaz)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 1968  Pamětní medaile 50 let ozbrojených sil (Sovětský svaz)
 Řád Georgi Dimitrova (Bulharsko)
1969  Řád bílé růže (Finsko)
 Řád obnovení Polska (Polsko)
 1970  Řád Suchbátara (Mongolsko)
 Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani (Československo)
 Řád Páhlaví (Írán)
 Pamětní medaile k 2500. výročí vzniku perského státu (Írán)
 Řád skvostného slunce (Afghánístán)
 Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád říjnové revoluce (Sovětský svaz)
 1971  Řád praporu Maďarské lidové republiky (Maďarsko)
 1973  Řád “Stara planina” (Bulharsko)
 Řád Vítězného února (Československo)
 Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února (Československo)
 1975  Pamětní medaile k 30. výročí osvobození (Československo)
 Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Husáka
 1945  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Vojenská medaile za zásluhy (Československo)
 1947  Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 Řád obnovení Polska (Polsko)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 1964  Medaile 20. výročí Slovenského národního povstání (Československo)
 1968  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 1969  Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 1971  Řád Georgi Dimitrova (Bulharsko)
 1972  Řád “Stara planina” (Bulharsko)
 Řád José Martího (Kuba)
 1973  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 Řád Vítězného února (Československo)
 Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února (Československo)
 Řád Süchbátara (Mongolsko)
 Řád státního praporu (Severní Korea)
 1974  Řád květnové revoluce (Argentina)
 1975  Řád Ummajovců (Sýrie)
 1977  Řád Páhlaví (Írán)
 1978  Řád republiky (Československo)
 Řád říjnové revoluce (Sovětský svaz)
 1980  Řád Makaria III. (Kypr)
 1981  Řád revoluce (Libye)
 Řád čestné revoluční hvězdy (Etiopie)
 Řád 14. října (Jižní Jemen)
 1983  Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád Georgi Dimitrova (Bulharsko)
 Řád Playa Girón (Kuba)
 Řád praporu Maďarské lidové republiky (Maďarsko)
 Řád Süchbátara (Mongolsko)
 Řád Karla Marxe (Německá demokratická republika)
 Řád zásluh o Polsko (Polsko)
 Řád hvězdy Rumunské socialistické republiky (Rumunsko)
 Zlatá hvězda hrdiny SSSR (Sovětský svaz)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 Řád zlaté hvězdy (Vietnam)
 1984  Řád národních zásluh (Alžírsko)
 1987  Řád bílé růže (Finsko)
 Řád demokracie (Jugoslávie)
 1988  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád třinácti stolení Bulharska (Bulharsko)
 Řád státního praporu (Severní Korea)
 Řád Süchbátara (Mongolsko)
 Řád Karla Marxe (Německá demokratická republika)
 Řád zásluh o Polsko (Polsko)
 Řád vítězství socialismu (Rumunsko)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 Vyznamenání prezidenta Havla
 1989  Řád umění a věd (Francie)
 1990  Řád čestné legie (Francie)
 Národní řád Jižního kříže (Brazílie)
 Řád svobody (Portugalsko)
1993  Řád bílé orlice (Polsko)
 Čestná medaile svobody (Slovinsko)
 1994  Řád bílého lva (Česká republika)
 Řád Tomáše Garrigue Masaryka (Česká republika)
 1995  Řád Isabely Katolické (Španělsko)
 Řád lázně (Velká Británie)
 1996  Řád země Panny Marie (Estonsko)
 Řád Rio Branco (Brazílie)
 Řád osvoboditele Santa Martina (Argentina)
 Řád republiky (Uruguay)
 1997  Řád Al Husajna bin Aliho (Jordánsko)
 1999  Řád tří hvězd (Lotyšsko)
 Řád Vitolda Velikého (Litva)
 2000  Řád zásluh o Spolkovou republiku Německo (Spolková republika Německo)
 Státní vyznamenání (Turecko)
 Další řády Václava Havla budou doplněny, až seženeme příslušné údaje.
 Vyznamenání prezidenta Klause
 Bude doplněno, až se někdo z Hradu ozve.

Nové číslo časopisu Signum – prosinec 2012 (č.20)

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla:

Hrdý, Josef: Zamyšlení nad 100. číslem a vzpomínka na číslo první (997)

Jedlička, Roman: Geneze Československého Řádu Bílého lva (998-1019)

Tusek, Friedrich: Články řetězu Řádu Bílého lva (1019)

Tusek, Friedrich: Dvě medaile Řádu Bílého lva (1020)

Tusek, Friedrich:Jedno bohužel velmi dobré falzum (1020-1023)

Tusek, Friedrich: Zvláštní medaile Řádu Bílého lva (1023 -1025)

Tusek, Friedrich: Spojka miniatur s Řádem Bílého lva (1026)

Tusek, Friedrich – Kilian Felix: Převýšení u Řádu Bílého lva (1026-1028)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Vojenská záslužná medaile (Militärverdienstmedaille- Signum Laudis – „Velké“ Signum Laudis –  3/3 (1028-1033)

Lukš, Oldřich: Jubilejní medaili královny Viktorie z r. 1897 (Britské korunovační a jubilejní medaile- 3. část (1034 – 1036)

Riedl, Miloš: Odznak Českého svazu válečníků (1036 -1041)

Growka, Květoslav: K článku Císařský věčný voják (1042)

Staněk, František: Doplnění k článku „Dekrety k Čestnému odznaku CANA“ (1042-1043)

Nejedlo, Pavel: Pamětní medaile na smíření Církevního státu (1044-1045)

Walter, Vilém: Publikace Světský rytířský řád „Černí myslivci pobeskydští“ a jeho dekorace (1045-1047)

Hrdý, Josef: Tématická aukce firmy Spink London k Bitvě o Británii (1047-1048)

Redakce: Člen Klubu faleristů Brno vyznamenán rytířským křížem maďarského Záslužného řádu (1048-1049)

Tusek, Friedrich: Aukce firmy Rauch – září 2012  (1049)

Redakce: 2. konference Slovenské faleristické společnosti – Bratislava 27.10.2012 (1049-1050)

Zusammenfassung (1051)

Odznak Letec-kosmonaut č. 10 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Díky ochotě spolupracovníků Uměleckoprůmyslového musea v Praze zveřejňujeme snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 10, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.


Detail rubové strany odznaku se značkou výrobce a puncovními značkami:

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Po několika týdnech máme opět možnost zveřejnit snímky originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky, tentokrát dekorace s č. 37 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze:

2. Mezinárodní konference Slovenskej faleristickej spoločnosti v Bratislavě 27.10.2012

 

Dne 27.10.2012 se v prostorách Slovenského národného múzea – historického múzea uskutečnila 2. Mezinárodní konference pořádaná Slovenskou faleristickou společností. V rámci programu byly předneseny následující příspěvky:

 

Prax vracania Radu svätého Štefana / Rückgabepraxis bei Stephansorden

prof. PhDr. Attila Pandula, PhD. (Maďarská heraldická agenealogická spoločnosť), Budapešť

Diplomový odznak Karola IV. / Diplomiertes Ehrenzeichen von Karl IV.

Felix Kilian (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde), Viedeň

Geneze československého řadu Bíleho lva / Enwicklung des  tschechoslowakischen Orden vom Weißen Löwen

MUDr. Roman Jedlička  (Klub faleristů Brno), Brno

Technické možnosti skúmania materiálov u radov / Technische Möglichkeiten bei Materialuntersuchungen von Orden

Dr. RobertLinke (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde), Viedeň

Medaila za obranu Slovenska v marci 1939 / Medaile für die Verteidigung der Slowakei im März 1939

Mgr. Pavol Marciš (Slovenská faleristická spoločnosť), Šaľa

Falzifikáty vzdravotníckej faleristike / Falsifikate in der Gesundheitsphaleristik

doc. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Slovenská faleristická spoločnosť), Viedeň

Prax odovzdávanie rytierskeho kríža v 2. svetovej vojne / Verleihungspraxis bei Ritterkreuzen im II. Weltkrieg

Friedrich Tusek (Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde + SFS), Viedeň

Vyznamenání České a Slovenské Federatívní republiky z let 1989-1992 / Auszeichnungen der Tschechischen und Slowakischen FörderativenRepublik 1989-1992

RNDr. Ivan Koláčný (Klub faleristů Brno), Brno

Francúzsky Rad Svätého Ducha a jeho vplyv na podobu vyznamenaní 16.-19. storočia / Französicher Orden des Heiligen Geistes und dessen Einfluß auf die Gestaltung der Auszeichnungen im 16.-19. Jahrhundert

PhDr. Igor Graus, PhD.(Štátny archív), BanskáBystrica

 

V rámci konference byly rovněž uděleny Čestné odznaky Slovenské faleristické společnosti. Bližší informace o konferenci a o činnosti společnosti je možné nalézt na stránkách www.sfs.sk.

 

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Muzea Policie České republiky v Praze

Díky vstřícnému přístupu Muzea Policie České republiky nám bylo dne 26.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 43. Jedná se o neudělený exemplář převedený po roce 1989 do muzea Kanceláří prezidenta republiky. Rychlost reakce spolupracovníků muzea byla neuvěřitelná. V den obdržení našeho dopisu se ozvali a další den jsme už mohli přijít na návštěvu. Zajímavý je rovněž snímek originální etuje.


Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR Vladimíra Clementise ze sbírek Slovenského národného múzea

Díky vstřícnému přístupu Slovenského národného múzea v Bratislavě nám bylo v rámci 2. faleristické konference pořádané Slovenskou faleristickou spoločností dne 27.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 3 udělené in memoriam Vladimíru Clementisovi:


Zdánlivě obyčejná medaile – Hrdina práce 1949

Níže uvedené obrázky vypadají jako obyčejné fotky obyčejné medaile. Ve skutečnosti však zachycují jeden ze 7 exemplářů Čs. vyznamenání práce I. stupně – medaili Hrdiny práce – udělených 27. října 1949 v rámci 2. udělování Československého vyznamenání práce. Uděleno ing. memoriam říslušníku čety důlních záchranářů, kteří zahynuli v roce 1949 na dole Doubrava při pokusu zachránit své spolupracovníky po výbuchu.

Nejde o tedy o žádnou medaili “ze zásob”, ale o jeden ze skutečně udělených exemplářů.

Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 9 ze sbírek Muzea Policie České republiky

Díky ochotě spolupracovníků Muzea Policie České republiky zveřejňujeme snímky dalšího z 20 originálů Čestného odznaku Letec-Kosmonaut ČSSR. Jedná se o odznak č. 9, který muzeum získalo převodem z Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989.


Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 4 ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Se souhlasem Západočeského muzea v Plzni máme vzácnou možnost zveřejnit snímky exempláře z jejich sbírek. Jedná se o snímek originálu odznaku získaný dne 27. února 1991 od Kanceláře prezidenta republiky. Odznak č. 4 tedy nebyl darován Národnímu muzeu, jak je uvedeno ve zveřejněné matrice Archivu Kanceláře prezidenta republiky (tato informace byla potvrzena i samotným archivem). Kromě snímků samotného odznaku uveřejňujeme i snímek etuje odznaku. Veřejně dostupný snímek odznaku nám doposud nebyl znám:
Nové číslo časopisu Signum – září 2012 (č. 19)

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie z rodiny Barco
– Rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie ve stříbře
– Odznaky senátora a poslance Království Srbska
– Korunovační a jubilejní medaile královny Viktorie
– Vojenská záslužná medaile (Militärverdienstmedaille – Signum Laudis)
– Stříbrná pozlacená záslužná medaile pro uherské bojovníky z Druhé slezské války 1748
– Komandérský kříž Leopoldova řádu navozující otázky
– Pamětní medaile na plukovnía pandurů svobodného pána von Trencka
– Rozpoznané falzum ?
– Miniatury kříže NSG „Za věrné služby 1938“
– Dekrety k čestnému odznaku „CANA“
– Polotovar vojenského záslužného kříže
– Záslužná medaile „Za dobré zásluhy“ („Bene Merenti“)
– Mezinárodní organizace v ČSSSR v područí studené války

Dekret ke Zlaté hvězdě Hrdiny Československé socialistické republiky – kapitán František Vrána

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky patří k velmi vzácným dekoracím období 1960-1989 (uděleno pouze 31 dekorací, z toho 14 občanům Sovětského svazu). Udělovací dekret k této hvězdě je stejně vzácný, ne-li vzácnější, protože dekrety se mnoha případech nedochovají.

Je nám proto potěšenín, že můžeme zveřejnit snímek jednoho z těchto dekretů. Jedná se o dekret ke hvězdě udělené v roce 1969 in memoriam kapitánu Františku Vránovi, který padl v říjnu 1944 v bojích o Dukelský průsmyk:

Řád Klementa Gottwalda udělený Národnímu divadlu v roce 1983

V matrice Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky je pod č. 124 uveden řád udělený v roce 1983 Národnímu divadlu v Praze. Dotazem u Národního divadla jsme se pokusili zjistit o udělení a osudu řádu bližší údaje a obdrželi jsme následující informace a podklady:

Řád byl Národnímu divadlu udělen v souvislosti s oslavami 100. výročí Národního divadla a znovuotevření jeho historické budovy.  Dekorace byla zástupcům Národního divadla předána 11. listopadu 1983.

V archivu Národního divadla se dochovaly fotografie ze slavnostního předání řádu. Na první fotografii je zachyceno předání řádu tehdejším prezidentem a generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa Gustavem Husákem. Na fotografii jsou dále zachyceni (zleva): Antonín Švorc (operní pěvec), ředitel ND prof. Jiří Pauer, Vasil Bilak, Lubomír  Štrougal, Alois Indra, Antonín Kapek a s. Havlín;

 

Na dalším snímku (po předání řádu) jsou zachyceni (zleva): Antonín Kapek, prof. Josef Švoboda (šéf Lidových milicí Národního divadla, dir. Zdeněk Košler (šéf opery),  Lubomír Štrougal, herečka Jiřina Švorcová, Jaroslav Fixa (šéf činohry), Jiří Němeček (šéf baletu), p. Hamous, ředitel divadla prof. Jiří Pauer, Antonín Švorc, Gustav Husák, Alois Indra, Vasil Bilak, Josef Korčák a Antonín Kempný.

Dle obdržených informací byl řád až do roku 1989 umístěn v historické ředitelně Národního divadla. Po roce 1989 byl přemístěn, jeho další osudy nejsou známy. Dochovala se alespoň fotografie originální dekorace (č. 124), kterou rádi zveřejňujeme.

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil nové matriky řádů a vyznamenání

Nově zde bylo v PDF publikováno šest dalších seznamů (Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, Řád Vítězného února, Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile Hrdina práce, Československé vyznamenání práce II. stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu, Československé vyznamenání práce II. stupně – čestný putovní praporec Bojovníkům práce a Vyznamenání Za statečnost). Tyto soubory jsou mnohem lépe zpracovány (doplnění o příslušné normy a stanovy, uvádění charakteru povolání u některých vyznamenaných apod.).

Archiv předpokládá, že do konce roku zde bude zveřejněna kompletní databáze nositelů Československého řádu Bílého lva 1923-1990 a Československé medaile Bílého lva 1923-1956, na jejímž dokončení se v současné době pracuje, a seznamy nositelů dalších vyznamenání z let 1945-1989 (Čestný odznak Za zásluhy o výstavbu státu, Čestný odznak Za pracovní obětavost, Veřejné uznání podle dekretu prezidenta republiky č. 89/1945 Sb., Čestný titul Hrdina socialistické práce s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce, Řád práce, Čs. vyznamenání práce III. stupně – bronzová medaile Za pracovní obětavost, Čs. vyznamenání práce III. stupně – čestný putovní praporec Úderníkům práce aj.)

 Kromě toho by měly být do konce roku v sekci Archivní fondy a sbírky publikovány archivní pomůcky ke Sbírce vyznamenání, Sbírce odňatých a vrácených vyznamenání a také soupis Evidenčních knih k udělování vyznamenání z fondu KPR (zejména matrik nositelů), který je již zpracován, chybí pouze vypracovat úvod.

Matriky naleznete na adrese

http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanky&path=22.

 

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 35 ze sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

V těchto dnech jsme od Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě získali snímky dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 35 ze sbírek jejich muzea. Děkujeme za jejich zaslání a možnost jejich zveřejnění.

Jedná se o originální neudělený exemplář převedený ze fondů Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989 do tohoto muzea:


Vladimír Clementis a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 3

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze.

V minulosti jsme na našich stránkách již publikovali fotografie zlaté hvězdy udělené sovětskému maršálu Moskalenkovi. V těchto dnech se nám podařilo získat snímek další z těchto extrémně vzácných vyznamenání a sice zlaté hvězdy udělené bývalému ministru zahraničí Vladimíru Clementisovi.

JUDr. Vladimír Clementis, slovenskýkomunistický politik, publicista a diplomat se narodil 20.září 1902 v obci Tisovec, okres Rimavská Sobota.

 Vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od počátku studií  se angažoval v socialistickém hnutí akademické mládeže. V roce 1922 založili tito levicoví intelektuálové sdružení slovenských socialistických studentů, v kterém se věnovali studiu marxistické filozofie a ruského umění. V roce 1924 začali vydávat čtvrtletník DAV, proto se jim říkalo davisti. Clementis se díky svému razantnímu a zároveň kultivovanému způsobu stal jejich neoficiálním vůdcem. V roce 1924 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ).

V letech 1926 až 1930 byl advokátním koncipientem, v letech 1931 až 1939 advokátem v Bratislavě. V letech 1935 až 1938 byl poslancem Národního shromáždění.

V březnu 1939 emigroval přes Polsko a SSSR z rozhodnutí strany do Paříže. Odtud měl jít do Severní Ameriky a rozvíjet činnost pro KSČ mezi krajany v USA a Kanadě. Clementis však kritizoval uzavření paktu Molotov-Ribbentrop v srpnu 1939, za což byl v Paříži vyloučen ze strany. V říjnu 1939 se spolupodílel na vydání memoranda slovenských politiků (Milan Hodža, Štefan Osuský, Jan Pauliny-Tóth) o postavení Slovenska v budoucím československém státě. Ve stejném měsíci byl internován ve Francii. Potom odešel do jihofrancouzského městečka Agde, kde se přidal k tvořícím se československým jednotkám. Spolu s jednotkou se přepravil do Velké Británie, kde ho zpočátku internovali, na podkladě intervence od československé exilové vlády ho propustili. V letech 1941 až 1945 působil v londýnském rozhlasovém vysílání pro Československo jako žurnalista a hlasatel pod jménem Peter Hron.

V roce 1945 byl opět přijat do KSČ a stal se státním tajemníkem na ministerstvu zahraničních věcí. Od smrti Jana Masaryka v březnu 1948 do března 1950 byl ministrem tohoto rezortu. Na IX. sjezdu KSČ v roce 1949 byl zvolen za člena Ústředního výboru (ÚV) strany. Zůstal jím do roku 1951. V té době řídil „repatriace“ maďarského obyvatelstva ze Slovenska.

V lednu 1951 byl na základě vykonstruovaného obvinění z pokusu o protistátní spiknutí zatčen. Roce 1952 byl v rámci tzv.  Procesu s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského odsouzen k trestu smrti a 3. prosince 1952 popraven. V roce 1963 byl rehabilitován.

Dne 29. dubna 1968 mu byl in memoriam udělen titul Hrdina Československé socialistické republiky. V matrice Archivu Kanceláře prezidenta republiky je zapsán pod č. 3.

Na níže uvedeném snímku je zachycena Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky č. 3 udělená 29. dubna 1968 in memoriam Vladimíru Clementisovi. Hvězda se nachází ve sbírkách Slovenského národného múzea – historického múzea v Bratislavě, které nám během naší návštěvy umožnilo pořídit její fotografie. Původní etuji nemá muzeum k dispozici.


Ve sbírkách SNM – historického múzea se nacházejí i další vyznamenání Vladimíra Clementise a sice Československý válečný kříž 1939 a Československá vojenská medaile za zásluhy.

Nové číslo časopisu Signum (č. 17) – březen 2012

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Řád rytířů sv. Kateřiny hory Sinaje
– Československé letecké odznaky britské výroby
– Řády knížete Václava Liechtensteina (aukce Dorotheum listopad 2011)
– Rakouská pamětní medaile na tažení proti Dánsku z roku 1864
– Zdobné rýhování u zlatých starorakouských dekorací
– Odznak služby “Varování před vzdušnými útoky”
– O dekoracích národních gard v tisku Svazu brannosti
– Ad dekorace 4. pluku Deutschmeisterů
– Nechtěná medaile Svazu československo-sovětského přátelství
– K článku “Zlatá praporová medaila Latourových dragunov z roku 1791”
– K článku “Odznak Svazu československých válečných invalidů”

 

 

Nové obrázky revolučních medailí

Na stránce věnované Československé revoluční medaili byly přidány nové obrázky medailí s původními štítky se zdobným písmem:

Udělování titulu Hrdina socialistické práce v roce 1979

Shora uvedený snímek pochází z 30.dubna 1979. Prezident Československé socialistické republiky a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa předává Zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práceJánu Janušovi, strojnímu zámečníkovi n.p. Povážské strojírny, závod Klementa Gottwalda, Povážska Bystrica, za dlouholetou obětavou hospodářskou a politickou činnost. Vyznamenaný obdržel zlatou hvězdu v etuji a tubu s velkým dekretem.

Za pozornost stojí rovněž dvě hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky na hrudi Gustáva Husáka. Na třetí titul a třetí zlatou hvězdu si musí Gustáv Husák ještě 4 roky počkat…

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1985

Na stránce věnované Čestnému titulu Hrdiny socialistické práce byly umístěny nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce z roku 1985. Komplet sestává ze Zlaté hvězdy hrdiny hrdiny socialistické práce č. 216, velkého udělovacího dekretu a původní etuje.

Provedení hvězdy odpovídá ostatním dosud popsaným hvězdám:

Provedení etuje se liší od dosud na těchto stránkách publikovaných etují k hvězdám z let 1979 – 1983. Etuje má světlejší barvu (středně červenou) a je (narozdíl od dřívější verze etuje) na přední straně opatřena zavíracím mechanismem. Byla zřejmě používány někdy mezi lety 1984-1987 (v roce 1983 a 1988 je již doloženo použití jiného typu etuje).


Shodou okolností je z jiného zdroje k dispozici publikace “Vysoká společenská uznání nejlepším” z roku 1985, kde jsou vyfotografováni všichni nositelé státních řádů vyznamenaní dne 30. dubna 1985 na Pražském hradě. Je tak k dispozici i dobová fotografie nositele této hvězdy:

Druhé udělování Československého vyznamenání práce 27. října 1949

Československé vyznamenání práce - emise 1949 - 1951

Československá vyznamenání práce byla zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.

Autorům těchto stránek se podařilo získat publikaci vydanou Ústřední komisí socialistické soutěže v souvislosti se slavnostním vyhlášením vítězů socialistického soutěžení v překonávání výkonových norem a druhém udělování Československého vyznamenání práce, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27. října 1949 ve Španělském sále Pražského hradu.

Zde je kromě jiného zachycen i průběh akce.

Tato měla být zahájena v 10 hodin fanfárami a příchodem prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Po hymnách a předehře k opeře Prodaná nevěsta následoval projev předsedy vlády a poté již předávání Československých vyznamenání práce. Poté projev pana prezidenta, poděkování, symfonická báseň “Tábor” od B. Smetana z cyklu Má vlast. Celá akce byla zakončena Písní práce.

V minulých dnech se navíc podařilo získat i snímky všech stupňů Československého vyznamenání práce udělených v tento den, včetně mimořádně vzácných medailí I. a II. stupně.

Zlatá medaile Hrdiny práce byla udělena in memoriam pěti členům čety důlních záchranářů, kteří zahynuli 13. února 1949 při pokusu o záchranu horníků po výbuchu na dole Doubrava předchozí den. Dalšími vyznamenanými  ředitel dolů Ing. Rada, který sfáral se záchrannou skupinou a utrpěl přitom těžké zranění. Posledním vyznamenaným byl Ludvk Rada, předseda závodní rady, vyznamenaný za bezpříkladnou obětavost při druhém výbuchu (podrobnosti bohužel nejsou v publikaci uvedeny).

č. nositelé Československého vyznamenání práce I. stupně – Zlaté medaile Hrdiny práce – vyznamenaní dne 27. října 1949
1 Antonín Fluxa, horník z Ostravy
2 Vilém Holeček, horník z Orlové
3 Ing. A. Kanczucki, ml. báňský inženýr z Ostravy
4 František Kunčický, naddůlní dolu Doubrava
5 Josef Musial, horník z Lazů
6 Ing. Svat. Rada, gen. ředitel čs. dolů n.p.
7 Ludvík Rada, předseda národní rady na dole Doubrava

Snímky Zlaté medaile Hrdiny práce z roku 1949:

Stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu byla udělena Ing. Arturu Kanczuckému za mimořádné zásluhy při technickém vedení záchranných prací. Dalšími vyznamenanými byli členové údernické skupiny svazu mládeže závodu Synthesia v Semtíně, kteří zahynuli při nehodě dne 9. srpna 1949.

č. nositelé Československého vyznamenání práce II. stupně – Stříbrné medaile Za zásluhy o výstavbu – vyznamenaní dne 27. října 1949
1 Ing. Artur Kanczucki, starší báňský inženýr z Ostravy
2 Milan Plecháček, učeň-laborant z Pardubic
3 Otakar Jukl, učeň chemie z Pardubic
4 Josef Babák, technický úředník z Pardubic

Snímky stříbrné medaile Československého vyznamenání práce – Za zásluhy o výstavbu:

Bronzovou medailí byli vyznamenáni nejlepší pracovníci jednotlivých oborů výroby a služeb:

č. nositelé Československého vyznamenání práce III. stupně – bronzové medaile Za pracovní obětavost – vyznamenaní dne 27. října 1949
1 Vilém Hajn, horník na dole Žofie, Ostrava
2 Karel Kyzlink, brusič, Zbrojovka, Brno
3 Arnošt Folvarcny, horník na dole president Gottwald, Horní Suchá
4 Robert Janda, horník na dole Dukla, Sokolov
5 Jan Morký, havíř na dol Zdeněk Nejedlý, Slaný
6 Antonín Novák, havíř na dole Partyzán Slánský II, Severočeský revír Most
7 Josef Ludvík, horník na dole Slelepý důl, Svatoňovie
8 František Paseka, horník na dole Ludvík, Ostrava
9 Ján Rejdovián, baník, Železorudné bane, n.p., závod Spišské Mlýnky
10 Josef Rybář, havíř na dole Quido, Most I-III
11 Karel Šebesta, horník na dole Hlubina, Ostrava
12 Josef Važan, baník, Uhoĺnébane, n.p., Handlová
13 Ján Vozár, baník, Železnorudé bane, n.p., Dobšin
14 Karol Balco, robotník, Švermove železiarne, n.p., závod Podbrezová
15 Františka Bezděková, jádrařka, Gottwaldovy závodyy, n.p., závod Brno
16 Josef Binhack, revolverář, TOS n.p., závod Čelákovice
17 Ján Bohunský, nástrojár, Považské strojárne, n.p., závod Považská Bystrica
18 Jan Brzobohatý, vrtač,Zbrojovka Brno, n.p., závod Brno
19 Marie Dítětová, dělnice, Drátovny a šroubárny, n.p., závod Jihlava
20 Jan Doležal, soustružník, Škodové závody, n.p., Plzeň
21 Miroslav Doležal, brusič, Zbrojovka Brno, n.p., závod Vsetín
22 Jiří Fialka, frézař, TOS, n.p., závod Kuřim
23 Julius Gottlieb, slievač, Švermove železiarne, n.p., závod Hronec
24 Emil Grygar, řidič, Železárny Kl. Gottwalda, n.p., závod Ostrava
25 František Hamr, dílovedoucí, Zbrojovka Brno, n.p., závod Brno
26 Josef Hnilica, slevač, MEZ, n.p., závod Židenice
27 Silvestr Hrabec, svařeč, Třineckék železárny, n.p.
28 Josef Hubáček, klempíř, Tatra, n.p., závod Kopřivnice
29 Gustav Jaško, klempíř, Tatra n.p., závod Kopřivnice
30 Josef Jedenáctík, slevač, Moravia, n.p., závod Hlubočky
31 Marie Jeřábková, lisařka, Elektro-Praha, n.p., závod Stráž n. Nis.
32 Václav Jílek, kovář, Škodovy závody, n.p., Plzeň
33 Karel Kacovský, soustružník, LET, n.p., závod Jinonice
34 Ladislav Karban, slevač, Agrostroj, n.p., závod Jičín
35 Jan Kmeč, soustružník, závod Jana Švermy, Brno
36 Josef Kopecký, soustružník, ČKD, n.p., závod Sokolovo
37 Marie Koryntová, soustružnice, Chotěbořské kovozávody, n.p., závod MEVA, Chotěboř
38 Ladislav Krejčí, vrtač, Gottwaldovy závody, n.p., závod 01, Brno
39 Jan Kubala, vrtač, Agrostroj, n.p., závod Prostějov
40 Jaromír Kudlička, dílovedoucí, TOS, n.p., závod Kuřim
41 Maria Lazíková, robotníčka, Kovosmalt, n.p., závod Trnava
42 Antonín Lejček, soustružník, Škodovy závody, n.p., závod Smíchov
43 Josef Malík, dělník, Václovny trub, n.p., závod G. Kliemnta, Chomutov
44 Ladislav Matula, soustružník, Škodovy závody, n.p., závod Hradec Králové
45 Václav Moutelík, brusič, Česká Zbrojovka, n.p., závod Rokycany
46 Josef Mrázek, soustružník, Gottwaldovy závoy, n.p., závod Brno
47 Jan Mudra, slevač, závod Buzuluk, zvod Komárov u Hořovic
48 Antonín Němec, instruktor, Svit, n.p., závod Gottwaldov
49 František Niešporek, slevač, Bohumínské železárny, n.p., závod Gustava Klimenta
50 Věra Novotná, naviječka, MEZ., n.p., závod Mohelnice
51 Antonín Otáhal, mistr hutního zednictví, Vítkovické železárny, n.p., závod Gottwaldov
52 Bohumil Pinc, zámečník TOS, n.p., závod Čelákovice
53 Marie Polívková, navijařka, Škodovy závody, n.p., závod Doudlevec
54 Karel Pospíchal, soustružník, Zbrojovka Brno, n.p., závod Líšeň
55 Václav Říha, soustružník, Spojené ocelárny, n.p., závod Koněv, Kladno
56 Josef Sládek, brusič, TOS, n.p., závod Klášterec n. Ohří
57 Růžena Smolíková, robotnička, Povážské strojárně, n.p., závod Myjava
58 František Strejček, svářeč, ČKD, n.p., závod Blansko
59 František Šáš, kovář, Sigma-Pumpy, n.p., závod Lutín
60 Růžena Šindelářová, revolverářka, Škodovy závody, n.p., závod Plzeň
61 Antonín Těžký, kotlář, Škodovy závody, n.p., závod Plzeň
62 Josef Tichý, horizontář, Škodovy závody, n.p., závod Brno
63 Karolina Toflová, řezačka šroubů, Vítkovické železárny, n.p., závod Klementa Gottwalda, Ostrava
64 Jindřich Toncar, slevač, Alba, n.p., závod Buzuluk, Komárov u Hořovic
65 Jozef Zatlkaj, robotník, Kovosmalt, n.p., závod Trnava
66 Miloslav Zezula, soustružník, Vítkovické železárny, n.p., závod Klementa Gottwalda, odd. válcovna trub
67 Raimund Žáček, slevač, Vítkovické železárny n.p., závod Klementa Gottwalda, odděl. Stará Ocelárna
68 Jan Žaža, soustružník, Válcovny trub, n.p., závod Gustava Klimenta, Chomutov
69 Zoltán Fürjež, strojník, Spojené papierne, n.p., Gemerská Horka
70 Josef Kaštovský, lisař, Ostravské chemické závody, n.p., závod Rütgers
71 Matěj Petrovič, strojník, Slavošovská papiereň, n.p., Slavošovice
72 Eduard Vyskočil, bednář, Chemický závod, n.p. Hrušov
73 Štefan Žiak, šofér, Hramanecké papierne, n.p., závod Harmanec
74 Josef Dušík, robotník u fy. Drevoindustria, n.p., Lučenec
75 Jaroslav Kloud, dělník u fy Delta, n.p., závod Děčín II
76 Josef Vrba, leštič, Spojené ÚP závody, n.p., závod Bučovice
77 Anna Benáková, šička, Odeva, n.p., závod V. Širokého, Trenčnín
78 Marie Brokešová, tkadlena, UTEX, n.p., závod 03, Kerhartice n. Orl.
79 Marta Čistecká, tkadlena, Mileta, n.p., závod 03, Miletín
80 Lydia Gumelová, pradiarka, Slov. bavlnárske závody, n.p., závod V.I.Lenina, Rybárpole
81 Josefa Halouzková, tkadlena, Mosilana, n.p., závod 102, Brno
82 František Haška, tkadlec, Textilana,n.p., závod Dolní Hanychov
83 Marie Herajtová, tkadlena, Cotona, n.p., závod Beroun
84 Marta Herbstová, tkadlena, Mileta, n.p., závod Hořice v Podkrkonoší
85 František Holman, tkadlec, vlnařské závody, n.p., závod Strakonice
86 Katarina Križanová, tkáčka, Polana, n.p., závod Opatová pri Lučenci
87 Josef Fučík, sekáč vrchovej manipulácie, Závody 29. augusta, n.p., Nové Zámky
88 FrantišekOlša, sekář patníků, Svit, n.p., Gottwaldov
89 Eulalia Paňková,pradiárka, Taztra-Svit, n.p., Svit
90 Růžena Pavlíková, pradiárka, Danubia n.p., závod Cvernovka, Bratislava
91 Aloisie Pižlová, tkadlena, Mostex, závod 01, Mostek
92 Marie Rauchová, tkadlena, Velveta, n.p., závod 107, Varnsdorf
93 Marie Remeňová, Svit, Gottwaldov
94 Margita Slúčiková, tkáčka, Slovena, n.p., závod Žilina
95 Emilie Šulcová, přadlena, Veba, n.p., bavln. záv., závod Zd. Nejedlý, Broumov, Velká Ves
96 Alois Uchytil, prošivač podešví, Sázavan, n.p., Zruč nad Sázavou
97 Anna Vacková, tkadlena, Veba, n.p., Broumov
98 Stanislava Vejnarová, závod Kl. Gottwalda, č. 101, Náchod
99 František Záležák, sekáč vrchov, závody 29. augusta, n.p., Partizánské
100 Božena Zámková, řetízkovačka, závod G. Klimenta, Třebíč, Borovina
101 Vratislav Kabát, formař šamotu a dinasu, Západočeské kaolinky, n.p., závod Chlumčany u Plzně
102 Jaroslav Kavalier, foukač skla, Sklárna Kavalier, n.p., Sázava
103 Jan Vašák, kameník, závod KE-26-V/I, lom Pavlov
104 Jaroslav Dejmek, Čs. stavební závody, n.p., Plzeň
105 Ľudovít Gajdoš, stavebný robotník, Čs. stavebné závody, n.p., Košice
106 Ladislav Hajný, zedník, Čs. stavební závody, České Budějovice
107 Štefan Kysela, robotník, Čs. stavebné závody, n.p., Košice
108 Štefan Latečka, robotník, Čs. stavebné závody, n.p., závod pre priemyselné stavby, Bratislava
109 Stanislav Luňák, zedník, Čs. stavební závody, n.p., závod 351, Kuřim
110 Václav Štěpánek, železář, Čs. stavební závody, n.p., stavební správa II., Pardubice
111 Anton Tencer, murár, Čs. stavebné závody, n.p., expozitura Považska Bystrica
112 Jan Prkno, železář, Čs. stavební závody, n.p., závod 550, Ostrava
113 František Zeman, zedník, ČS. stavební závody, n.p., závod Armabeton, Praha
114 Václav Jungr, soustružník ČSD, n.p., výtopna Nymburk
115 Ľudovít Křižan, autoelektrikár, dielne ČSAD, n.p., Bratislava
116 Jan Novohradský, dělník ČSD, výpravna Choceň
117 Karel Faltys, traktorista, Státní strojní stanice, Horňátky
118 Antonie Hošková, krmička vepřů, státní hospodářství v Dobřenicích, statek Chlumec n.Cidl.

Snímky bronzové medaile Československého vyznamenání práce – Za pracovní obětavost:

U každého z vyznamenaných je uvedeno povolání a pracoviště a dále stručný profil s odůvodněním, čím si vyznamenaný svou poctu zasloužil.

 

V roce 1949 byla Ministerstvem informací a osvěty vydána ještě poublikace “Vítězové na poli práce v prvém poli pětiletky” obsahující seznam a zásluhy vyznamenaných Čs. vyznamenáním práce a čestným odznakem Průkopníků práce v roce 1949.

Ukázka z publikace je zde – u každého z vyznamenaných je ze uvedena i jeho fotografie.:

Níže přinášíme i snímky vzácného dekretu z tohoto dne. Dekrety jsou u těchto medailí ještě vzácnější než samotné medaile. V publikaci Kounovský J. – Heinc Z., Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949, vydané Česko numismatickou společností – pobočka v Hradci Králové 2001, je vyobrazen tento exemplář:

Dekrety nebyly předávány v tubách, jak tomu bylo v pozdějších letech, ale ve velkých červených deskách formátu A3 s vytlačeným státním znakem a nápisem “ČESKOSLOVENSKÉ VYZNAMENÁNÍ PRÁCE”, zasunutých do kartonového pouzdra:

Součástí akce byla i slavnostní recepce v Obecním domě. Menu můžete posoudit sami :-)

 

Nové číslo časopisu Signum

Vyšlo nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Z obsahu čísla:

– Poslední Rožmberk a jeho Řád lebky,

– Dekorace 4. pluku Deutschmeistrů

– Velkokříž Vojenského řádu Marie Terezie s brilianty v nabídce internetu

– Řád Karla IV. – mezityp

– K odznaku “Za budování brannosti”

 

 

Řád republiky č. 833 a dekret z roku 1987

Na stránce věnované Řádu republiky byly zveřejněny nové snímky Řádu republiky č. 833 uděleného v roce 1987 včetně vzácného dekretu.

Řád republiky č. 833 udělený v roce 1987:
Řád republiky č. 833 aversŘád republiky č. 833 revers
Řád republiky č. 833 avers

Řád rudé zástavy ČSR

Na stránkách věnovaných   Řádu rudé zástavy byly zveřejněny nové obrázky velmi vzácného Řádu rudé zástavy – prvního modelu “ČSR”. Na stránku je možné přejít kliknutím zde.

Řád rudé zástavy Řád rudé zástavy