Stránky

Pamětní medaile československé armády v zahraničí

Československá vojenská pamětní medaile byla zřízena usnesením vlády Československé republiky ze dne 15. října 1943, které bylo následně doplněno usnesením ze dne 21. února 1945. Platnost usnesení byla po válce potvrzena usnesením vlády ze dne 1. března 1946.

Medaile byla udělována příslušníkům československé armády v zahraničí. Mohla být udělována též příslušníkům spojeneckých armád, kteří se účastnili osvobozovacích bojů na území Československé republiky a dále těm, kteří byli přiděleni k výkonu služby v československé armádě v zahraničí a v československých leteckých jednotkách v zahraničí a tuto službu konali po dobu nejméně dvou měsíců.

Československou pamětní medaili uděloval ministr národní obrany.

S medailí obdržel vyznamenaný, přinejmenším v poválečném období, dekret:

 

Medaile je ražena z bronzu. Její základ tvoří lipový věnec, v jehož svislé ose je položen meč směřující hrotem směrem dolů. Na medaili je nápis “Československá armáda v zahraničí” a letopočet “1939-1945”. Na stuze mohou být umístěny štítky s označením zemí, ve svazku jejichž armád nebo na jejichž půdě držitel medaile působil (SSSR, Francie, Velká Británie, Střední východ).

V. Měřička uvádí následující varianty:

A. Londýnské vydání z let 1943-1944

Průměr 36×48 mm, světlý bronz. Lev na lícové straně o rozměru 11X13 mm je pevně zanýtován na dolní okraj věnce. Na rubní straně písmena opisu vystupují z podkladu, letopočet v dolní části má rozměry 10×6 mm. Meč je nahoře ukonče kulovitým ouškem o průměru 4 mm, závěsný kruh o průměru 16 mm. Stuha 37 mm široká, růžově červená, černé postranní pruhy 4 mm šíroké a vzdálené od okraje 4 mm.

Existuje i další varianta tohoto vydání, která vykazuje tmavší patinovaný odstín bronzu s neznatelnými odchylkami v písmu a lipových či vavřínových listech. Objevuje se i stuha v šířce 44 mm, která je cihlově červená s 5 mm širokými pruhy vzdálenými od okraje 5 mm.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

B. I. Pražské vydání z roku 1945

Dle V. Měřičky se ražba i velikost shoduje s londýnským vydáním. Bronz je tmavší, letopočet na zadní straně je širší a to 11×7 mm, rovněž písmo je odlišné. Závěsné ouško je kolmé a úzké o rozměrech 1,5×5 mm, závěsný kruh menší, o průměru 11 mm. Stuha růžově červená 37 mm široká se 4 mm širokými černými pruhy vzdálenými 4 mm od okraje stuhy.

C. II. Pražské vydání z let 1945-1947

Rozměry medaile 38×48 mm, světlý bronz, stříbrný lev 11×13 mm pevně doléhá na dolní okraj věnce. Opis na rubní straně je proveden do hloubky, opis letopočtu vedle sebe rovněž proveden do hloubky. Nad letopočtem je viditelné stříbré nýtování stříbrného lva. Na rubní straně meče nahoře v malém kroužku značka “Z” umístěná v malém kruhu. Závěsné ouško kolmo postavené, úzké o rozměru 1,5X5 mm, závěsný kruh 13 mm. Stuha 38 mm široká, cihlově červená, černé pruhy o šíři 4 mm vzdálené 4 mm od okraje stuhy.

 

Jílec meče je ve svém středu výrazně širší než u I. pražského vydání. Stuha u vyobrazené dekorace je výrazně užší než by měla být.