Stránky

Nové číslo časopisu Signum – září 2014

Vychází nové číslo časopisu Signum – zpravodaje Klubu faleristů v Brně:

Titulní strana nového čísla časopisu Signum

Zájemci o předplatné časopisu mohou kontaktovat vydavatele MUDr. Romana Jedličku prostřednictvím emailové adresy roman.jedlicka@volny.cz

Obsah čísla – Signum. Zpravodaj Klubu faleristů v Brně, VI. řada č. 7 (září 2014)

 

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Zlatý a stříbrný Civilní čestný kříž z let 1813 – 1814 (200. výročí založení) (313-320)

Growka, Květoslav: Neznámý portrét nositele Stříbrného občanského kříže z let 1813 – 1814 (320-321)

Lukš, Oldřich: Korunovační medaile krále Edwarda VII z roku 1902 (pro starosty a probošty) (Britské korunovační a jubilejní medaile – 9. část) (321-323)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Československá faleristika po roce 1918 (323-325)

Linke, Robert: Péče o sbírku z hlediska konzervace a restaurování (326-335)

Jedlička, Roman: Odznak protektorátní kriminální policie (335-337)

Franěk, Čestmír: Pamětní odznak 70. výročí vzniku 2. samostatné paradesantní brigády v SSSR (337-338)

Growka, Květoslav: Jubilejní medaile slezských celníků 2014 (338-340)

Hrdý, Josef: Pamětní kříž na oslavu 1000 let mnišské republiky na hoře Athos (340- 312)

Jedlička, Roman: Alfons Mucha a odznaky zednářských lóží –  doplněk (342)

Riedl, Miloš: Státní vyznamenání čs. partyzánů – dodatek (342-346)

Tusek, Friedrich: Neobyčejný kříž Řádu sv. Štěpána (346-347)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Nedokončený portrét arcivévody Františka Ferdinanda d´Este (K 100. výročí sarajevského atentátu) (347-349)

Sedlák, Ladislav F. – Jedlička, Roman: Pamětní medaile na srbsko-bulharskou válku 1885 (350-352)

Jedlička, Roman – Sedlák, Ladislav F.: Pamětní medaile „Bojovníku za Český ráj“ (353-355)

Vlček, Jan: Kopie veteránských odznaků (356-357)

Redakce: Faleristický test 2 (357)

Literatura (357-359)

Zprávy (359)

Zusammenfassung (360)

Comments are closed.