Stránky

Medaile Jana Evangelisty Purkyně

Vyznamenání Medaile Jana Evangelisty Purkyně byla zřízena vládním nařízením č. 47/1954 ze dne 31. srpna 1954 Sb., o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví pro ocenění lékařů a jiných pracovníků ve zdravotnictví, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj péče o zdraví lidu.

Vyznamenání “Medaile Jana Evangelisty Purkyně” byla udělována lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví, kteří se zejména výsledky vědeckých prací, vědeckými díly nebo zavedením nových léčebných a preventivních metod nebo organizačních opatření zasloužili zvlášť vynikajícím způsobem o rozvoj ochrany zdraví lidu. Vyznamenání propůjčoval prezident republiky na návrh vlády.

Vyznamenání “Medaile Jana Evangelisty Purkyně” má tvar kruhu o průměru 27 mm. Na líci je portrét Jana Evangelisty Purkyně doleva hledící, na rubu Aesculapova hůl s užovkou, knihou, vavřínovou ratolestí ve středu medaile. V horní a dolní třetině je umístěn nápis “Za zásluhy o zdraví lidu”. Medaile je ražena ze stříbra, patinovaná. se nosí na levé straně prsou.

Zároveň s vyznamenáním obdržel vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

Medaile Jana Evangelisty Purkyne avers

Medaile Jana Evangelisty Purkyne revers

Diplom k Medaili Jana Evangelisty Purkyne