Stránky

Nová stránka o unikátu – Řád budování socialistické vlasti

Byla přidána nová stránka – věnovaná unikátnímu Řádu budování socialistické vlasti (někdy nazýváno též “Gottwald s lvíčkem). Nástupce Řádu socialismu, předchůdce Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Obsah červnového čísla časopisu Signum

Obsah červnového čísla časopisu Signum:Sedláček P.: K vzácnému životnímu jubileu zakladatele zpravodaje Signum Ing. Josefa Ladislava HrdéhoKoláčný I.: Portugalský královský Řád rytířů Ježíše KristaJašek V.: Unikáty československé faleristiky I – Řád socialismuHami V.: Čestný titul Hrdina Československej socialistickej republikyŠvanda R.: Málo známá Pamětní medaile na dobytí Kosova z roku 1912Growka K. – Sedlák L.F.: […]

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil nové matriky řádů a vyznamenání

Nově zde bylo v PDF publikováno šest dalších seznamů (Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, Řád Vítězného února, Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile Hrdina práce, Československé vyznamenání práce II. stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu, Československé vyznamenání práce II. stupně – čestný putovní […]

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 35 ze sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

V těchto dnech jsme od Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě získali snímky dekorace Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 35 ze sbírek jejich muzea. Děkujeme za jejich zaslání a možnost jejich zveřejnění.

Jedná se o originální neudělený exemplář převedený ze fondů Kanceláře prezidenta republiky po roce 1989 do […]

Vladimír Clementis a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 3

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze.

V minulosti jsme na našich stránkách již […]

Udělování titulu Hrdina socialistické práce v roce 1979

Shora uvedený snímek pochází z 30.dubna 1979. Prezident Československé socialistické republiky a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa předává Zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práceJánu Janušovi, strojnímu zámečníkovi n.p. Povážské strojírny, závod Klementa Gottwalda, Povážska Bystrica, za dlouholetou obětavou hospodářskou a politickou činnost. Vyznamenaný obdržel zlatou hvězdu v etuji a tubu s […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce z roku 1985

Na stránce věnované Čestnému titulu Hrdiny socialistické práce byly umístěny nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce z roku 1985. Komplet sestává ze Zlaté hvězdy hrdiny hrdiny socialistické práce č. 216, velkého udělovacího dekretu a původní etuje.

Provedení hvězdy odpovídá ostatním dosud popsaným hvězdám:

Provedení etuje se liší od dosud na […]

Řád rudé zástavy ČSR

Na stránkách věnovaných Řádu rudé zástavy byly zveřejněny nové obrázky velmi vzácného Řádu rudé zástavy – prvního modelu “ČSR”. Na stránku je možné přejít kliknutím zde.

Odznak za obětavost v práci

Odznak byl zřízeni spolu s dalšími vyznamenáními dekretem prezidenta republiky č. 89/1945 Sb., ze dne 12. října 1945 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

V katalogu V. Měřičky je odznak popsán následovně (převzato z publikace Měřička V., Československá vyznamenání, IV. část, 1945-1975, ČNS – pobočka […]

Francouzský Řád bílého lva

Řád bílého lva byl jedním ze symbolů československé státnosti. Dekorace byla vyráběna firmou Karnet & Kyselý a po znárodnění po roce 1948 pak v rámci Závodů umělecké kovovýroby (ZUKOV). Řády bílého lva patří mezi vzácné a (zejména vyšší třídy) také velmi drahé dekorace.

Zcela vyjímečně se pak vyskytují exempláře vyrobené ve […]

Československé vyznamenání práce

 

 

Československá vyznamenání práce byla zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince 1948 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony. Vyznamenání byla zřízena, aby se ocenilo budovatelské úsilí, nadšení pracujícího lidu a výsledky pracovního socialistického soutěžení, zakládá se Československé vyznamenání práce pro jednotlivé […]

Nově uveřejněné matriky řádů a vyznamenání

Archiv Kanceláře prezidenta republiky uveřejnil na svých internetových stránkách nové přepisy matrik řádů a vyznamenání. Jedná se o:

a) jmenný rejstřík nositelů Řádu bílého lva z let1922 – 1947 (rozsah rejstříku je 181 stran !!!!),

b) přepis matriky Čestného titulu Letec – kosmonaut ČSSR,

c) přepis matriky Čestné standarty bojovníkům práce, a

d) přepis matriky […]

Maršál Kiril Semjonovič Moskalenko a jeho Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR

Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky je jedním z nejvzácnějších vyznamenání ČSSR. Dle údajů matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1960 – 1989 uděleno pouze 31 těchto titulů. Hvězda s číslem 32 byla po listopadu 1989 darována Národnímu muzeu v Praze (autoru těchto stránek byla již předběžně přislíbena možnost pořízení […]

Zveřejnění matriky Řádu přátelství

Na stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republky byl v minulých dnech zveřejněn přepis další matriky řádů a vyznamenání z období před rokem 1989 a sice Řádu přátelství.

Z matriky vyplývá, že v letech 1978 – 1989 bylo uděleno pouze 96 exemplářů řádu. Matriku je možné nalézt zde: http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9

Je škoda, že archiv v přepisu uvádí pouze […]

Různá provedení kříže Řádu bílého lva za vítězství fy. Spink

Kříž Řádu bílého lva za vítězství patří k velmi vzácným československým vyznamenáním. Dle názoru autora se jedná o jednu z nejkrásnějších dekorací. Kříže existují ve dvou provedeních, výrobky britské firmy Spink and Son a výroby pražské firmy Karnet a Kyselý, které se liší v některých detailech.

I mezi dekoracemi firmy Spink […]

K vývoji Řádu bílého lva

Původní československý Řád bílého lva byl udělován od roku 1923 do roku 1989. Byl udělován ve typech, první do r. 1961 (na líci se starým státním znakem, na rubu se znaky jednotlivých zemí – Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus) a po roce 1961 (na líci již se socialistickým lvíčkem, na rubových ramenech […]

Vrah Erich Mielke a jeho Řád přátelství č. 22

Řád přátelství patří k nejvzácnějším československým dekoracím z období socialismu. Řád byl zřízen v roce 1976 a do roku 1989 bylo uděleno pouze 96 kusů. Řád mohl být udělován pouze cizincům.

Řád patří mezi sběrateli k neprávem opomíjeným dekoracím. Řada z nich dokonce prohlašuje, že tento řád […]

Řády udělené komunistickému deníku Pravda

V minulých dnech se v nabídce jednoho z tuzemských obchodníků objevil soubor řádů udělených před rokem 1989 slovenskému deníku Pravda, tehdejšímu orgánu Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Soubor sestává z Řádu republiky, Řádu Vítězného února a Řádu práce, prvním dvěma řádům jsou k dispozici velké dekrety ve slovenské verzi, k Řádu práce je […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům – upozornění sběratelům

V minulých týdnech byl autor informován o případu, kdy byla mezi sběrateli nabízena dekorace udělená před rokem 1989 vojenskému útvaru tehdejší Československé lidové armády. Na základě udání byl vlastník dekorace vyzván orgány Policie České republiky k vydání věci, neboť Vojenský historický ústav po téměř 20 letech uplatnil k dekoraci práva s tím, že […]

Zveřejnění matriky Medaile Jana Evangelisty Purkyně

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil v minulých dnech další matriku řádů a vyznamenání minulého režimu. Z výroční zprávy archivu vyplývá, že přepis matriky za účelem zveřejnění byl dokončen (spolu s dalšími matrikami) již v minulém roce, je proto trochu zarážející, proč vše trvá tak dlouho a proč nebyly zveřejněny i další matriky. Soubor […]

Hvězda Řádu bílého lva

Hvězda Řádu bílého lva – výroba Karnet a Kyselý – prodáno

Jedná se o vzácnou hvězdu první výrobní série s menší hmotností (ca o 10g lehčí než pozdější hvězdy). Stříbro a smalt, značeno na rubové upínací jehle “KK” a 2x “c”

Velmi vzácné.

[…]

Řád bílého lva za vítězství II. stupně – vydání SPINK

Řád bílého lva za vtězství – hvězda II. stupně, vydání SPINK LONDON – PRODÁNO

Hvězda Řádu bílého lva za vítězství II. stupně, londýnské vydání firmy SPINK AND SON. Mimořádně vzácné

[…]

Prototyp Řádu republiky z roku 1951

Na aukci České numismatické společnosti v prosinci 2002 byl pod položkou č. 2197 dražen Řád republiky, I. typ ČSR s odlišným provedením rubové strany. Namísto běžného označení výrobce “KK” byla dekorace označena písmeny “KŠ” a opatřena pouze jednou číslicí “5” namísto běžného tříciferného číslovače.

Dekorace byla popsána v článku Josefa Kounovského […]

Aktualizace stránek 21. března 2009 – Řád socialismu

Přidána nová stránka o Řádu socialismu:

Řád socialismu byl založen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Řád Socialismu se měl propůjčovat za zcela výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice, získané v budování, v […]

Aktualizace stránek 16. března 2009

Na stránkách ohledně čestného titulu Hrdina socialistické práce byly přidány nové snímky Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 34 udělené v roce 1972 a Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 279 udělené v roce 1988.

Dále byly přidány obrázky dekretů z let k čestnému […]

Krása evropské faleristiky – výstava řádů a vyznamenání

V únoru letošního roku se v prostorách Hrzánského paláce v Praze konala výstava řádů a vyznamenání členských států Evropské unie. Věřejnost i sběratelé měli mimořádnou příležitost prohlédnout si některé skvosty a to zejména následující:

1.) Český šlechtický kříž

2.) Řád bílého lva ČSR

Vystavena bylo kromě jiného […]

Kříž Řádu bílého lva za vítězství, vydání Spink

Na stránce Řádu bílého lva za vítězství byly přidány nové obrázky kříže III. stupně, vydání Spink:

Stuha londýnského vydání má mírně odchylné rozměry a vykazuje jemnější tkaní.

[…]

Aktualizace stránek 1. února 2009

Byla doplněna nová stránka ohledně Československé revoluční medaile.

Na stránce ohledně Československého válečného kříže 1939 byly doplněny snímky dekorace pražského vydání 1945-1946.

Matrika Řádu 25. února 1948

Matriky řádů a vyznamenání udělených do roku 1989 jsou, alespoň co se týče civilních řádů a vyznamenání, uloženy v Archivu Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě. Jak již bylo zmíněno v několika příspěvcích, přístup archivu ohledně poskytování údajů z matrik je více než zdrženlivý. V posledních letech není umožněno nahlížení do matrik […]

Archiv KPR zveřejnil matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil první matriku udělených vyznamenání, a to matriku Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Matrika nebyla digitalizována, nýbrž byl zveřejněn její částečný přepis ve formátu pdf. Soubor je možné získat na stránkách archivu http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanek.detail&id=9.

Přehled obsahuje informace o číslu dekorace, vyznamenané […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům III

Díky laskavému přispění pana Mgr. Květoslava Growky rád zveřejňuji další snímekdekorace udělené vojenskému útvaru s praporovou stuhou. Jedná se o Řád rudé hvězdy. U praporové stuhy se ve skutečnosti jedná o stuhu k medail Za zásluhy o obranu vlasti.

Nádherný snímek zaslal pan Mgr. Květoslav Growka, kterému touto cestou ještě jednou […]

Aktualizace webu 4. ledna 2009 – přehled změn

Ve dnech 3.-4. ledna 2009 byly na stránkách provedeny následující aktualizace:

– přidána stránka o Československém válečném kříži 1914-1918,

– přidána stránka o Československé medaili za chrabrost před nepřítelem,

– přidána stránka o Pamětní medaili československé armády v zahraničí,

– podstatně rozšířeny stránky o Čs. válečném kříži 1939 a doplněny snímky některých variant.

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům II

. V minulých dnech proběhla na internetovém portálu aukro.cz další aukce dekorace udělené vojenskému útvaru opatřenou velkou stuhou k připevnění na bojovou zástavu a sice Medaile za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně udělená dne 9. května 1986 2. samostatnému raketometnému oddílu. Autor těchto stránek měl možnost si tuto dekoraci prohlédnout.

Stuha […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 178 (1983):

Na stránce http://www.vyznamenani.net/?page_id=9 byly přidány nové fotografie kZlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 178 udělené v roce 1983 sestávající ze zlaté hvězdy a původní etue:

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 22,2 g. Hvězda je opatřena následujícími značkami:

a) na horním závěsu hvězdy: […]

Nové snímky Řádu přátelství

Na stránce věnované Řádu přátelství – http://www.vyznamenani.net/?page_id=19 – byly zveřejněny nové snímky Řádu přátelství – dekorace č. 42.

Poslední vývoj ohledně digitalizace matrik KPR

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu ohledně digitalizace matrik bylo sděleno, že k 1.1.2009 se plánuje zprovoznění nových internetových stránek Pražského hradu a v jejich rámci i nových stránek archivů.

Od 1. ledna 2009 by tak měly být na internetu dostupné přinejmenším některé matriky řádů a vyznamenání uložené v Archivu kanceláře prezidenta […]

Řády a vyznamenání udělované vojenským útvarům

Řada řádů a vyznamenání mohla být udělována nejen jednotlivcům, ale i vojenským útvarům. Zřejmě pro účely připevnění k bojové zástavě takové dekorace vybaveny nejen obvyklou stužkou ale i velkou stuhou. Sada obdobných dekorací byla v minulých dnech dražena na aukčním serveru aukro.cz a sice Řád rudé hvězdy, Vyznamenání za vynikající prácii a Medaile […]

Digitalizace matrik řádů a vyznamenání Kanceláře prezidenta republiky

Ze strany Kanceláře prezidenta republiky mi k mému dotazu bylo sděleno, že v brzké době, max. v horizontu několika týdnů, bude zveřejněna přinejmenším část matrik řádů a vyznamenání uložených v jejím archivu. Přepisy matrik jsou již prý hotové a vše závisí na informaticích, kteří zprovoznění příslušné stránky slibuji “každým dnem”.

Řád bílého lva po francouzsku

Jedním z nejbližších spojenců Československé republiky byla od jejího vznikú až do druhé světové války Francie. Tato skutečnost se projevila v i tom, že českolovenský stát odměňoval příslušníky a zástupce svého spojence dekoracemi Řádu bílého lva.

Jedna z takových dekorací – Řád bílého lva IV. třídy, vojenské skupiny je vyobrazena na […]

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce č. 173 (1983)

Autor těchto stránek děkuje za možnost zveřejnit snímky další Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce – č. 173 udělené v roce 1983. Nositelem dekorace byl člen předsednictva ÚV KSČ a 1. tajemník ÚV KSS Josef Lenárt:

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 21,8 g. Hvězda je opatřena […]

Etue k Řádu přátelství

Kúpim etue na Rád priateľstva,prípadne kontakt,kto vyrobí takuto etue.

Adresa:Ing.Ivan Chyla, P.O.BOX 29,

763 31 Brumov – Bylnice 1

Tel.:+421 32 6491 649 ,mob.+421 905 308 601

[…]

Velkokříže Řádu bílého lva udělené do Bulharska

Dle sdělení Kanceláře prezidenta republiky byly v letech 1945-1961 uděleny do Bulharska následující velkoříže Řádu bílého lva, civilní skupiny:

Obbov Alexandr Christov, náměstek předsedy bulharské vlády, 6.5.1947 Dimitrov Georgi, předseda bulharské vlády, 23.4.1948 Kolarov Vasil, bulharský ministr zanraničních věcí, 23.4.1948

Trajkov Georgi, bulharský ministr zemědělství, 23.4.1948

Červenkov Vlko, předseda komitétu pro vědu a umění, Bulharsko, […]

Nový velkokříž Řádu bílého lva v České republice

V minulých dnech byl tuzemským sběratelem do České republiky ze zahraničí dovezen velkoříž Řádu bílého lva, civilní skupiny, vyrobený firmou Karnet a Kyselý. Podle puncovních značek se pravděpodobně jedná o dekoraci vyrobenou po druhé světové válce.

Dekorace byla získána z Bulharska, údaje o nositeli zatím nejsou známy. Níže uveřejňujeme několik prvních […]

Komunistické návrhy Řádu bílého lva

Nastolení totalitního režimu v Československu po roce 1948 s sebou přineslo i zásadní změnu v systému řádů a vyznamenání. V průběhu několika let byl zaveden systém civinlních i vojenských vyznamenání kopírující do jistné míry sovětské řády (viz. např. i názvy jako “Řád rudé hvězdy”, “Řád rudé zástavy” apod.

Autorovi těchto stránek […]

Sdělení Kanceláře prezidenta republiky ohledně matrik řádů a vyznamenání

Níže si dovoluji zveřejnit odpověď Kanceláře prezidenta republiky ohledně řádů a vyznamenání. Vedle vstřícného přístupu a podrobného vysvětlení stávajícího stavu, který oceňuji, je mimořádně zajímavá informace, že v současné době se matriky řádů a vyznamenání převádějí do elektronické podoby a připravuje se zveřejnění seznamů řádů a vyznamenání na stránkách hradu. Máme se tedy […]

Matriky řádů a vyznamenání

Často je kladen dotaz, zda resp. kde lze získat informace o udělených řádech a vyznamenáních, t.j. zejména, zda či kdy byl řád udělen, kdo byl nositelem řádu určitého čísla atd.

Většina těchto informací je dostupná v Archivu Kanceláře Prezidenta republiky na Pražském hradě. V archivu jsou uložena matriky většiny civilních řádů […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 279 (1988)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 279 udělené v roce 1988 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu (slovenská verze):

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 22,2 g. Hvězda je opatřena následujícími puncovními značkami:

a) na horním […]

Odchylné provedení rubu hvězd hrdiny socialistické práce z roku 1975

V souvislosti s možností srovnání několika exemplářů Zlatých hvězd hrdiny socialistické práce si autor těchto stránek dovoluje upozornit na odchylné provednení rubové strany dekorací udělovaných v roce 1975, u nichž provedení rubové strany zlaté hvězdy vykazuje některé odlišnosti.

Snímky rubových stran dvou hvězd udělených v roce 1975:

Oproti jiným hvězdám je výrazně odlišné provedení […]

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 52 (1975)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 52 udělené v roce 1975 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu:

Dekret z roku 1975 se liší svým zněním od dekretů z ostatních let. Namísto obvyklé formulace “Propůjčuji … prezident” bylo použito “President … propůjčuje” a […]

Aktualizace 19.04.2008

Doplněny nové snímky Zlaté hvězdy hrdiny 52