Stránky

Udělování titulu Hrdina socialistické práce v roce 1979

Shora uvedený snímek pochází z 30.dubna 1979. Prezident Československé socialistické republiky a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa předává Zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práceJánu Janušovi, strojnímu zámečníkovi n.p. Povážské strojírny, závod Klementa Gottwalda, Povážska Bystrica, za dlouholetou obětavou hospodářskou a politickou činnost. Vyznamenaný obdržel zlatou hvězdu v etuji a tubu s velkým dekretem.

Za pozornost stojí rovněž dvě hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky na hrudi Gustáva Husáka. Na třetí titul a třetí zlatou hvězdu si musí Gustáv Husák ještě 4 roky počkat…

Comments are closed.