Stránky

Řád Tomáše Garrigue Masaryka (ČSFR)

Řád Tomáše Garriggue Masaryka byl zřízen zákonem. č. 404/1990 Sb.ze dne 2. října 1990 o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva.

Řád Tomáše Garrigue Masaryka propůjčoval prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva. Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky příslušela řádová insignie I. třídy, kterou mu po skončení úřadu mohlo být usnesením Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky propůjčena doživotně.

Řádovým dnembyl 28. říje, řád měl být propůjčován výhradně v řádový den.

Řád měl být propůjčován občanům za zvláště vynikající shora uvedené zásluhy, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje národního hospodářství, vědy a techniky, kultury, umění, školství a dále pak za významné proslavení vlasti v zahraničí.

Vyznamenaný obdržel insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení nebo propůjčení. Jestliže se udělovalo nebo propůjčovalo vyznamenání in memoriam, obdrží pozůstalí listinu o udělení nebo propůjčení vyznamenání.

Řád měl mít pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Po úmrtí osoby, jíž byl řád propůjčen, se číslovaná insignie měl vracet Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Popis řádu dle stanov:

(1) Řádovým odznakem Řádu T. G. M. je modře smaltovaná hvězdice. Na střed hvězdice je položen modrý medailon s plastickým portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo “VĚRNI ZŮSTANEME” a lipový lístek. Na prostřední nejvyšší díl je přichycen převýšený závěs v podobě mírně oválného lipového věnce. Portrét, znak, závěs, heslo a rámování hvězdice jsou ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35×25 mm. Velkostuha je 100 mm široká, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 5:40:10:40:5. Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková o průměru 90 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T. G. Masaryka a s bílým mezikružím s heslem “VĚRNI ZŮSTANEME” a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30×20 mm a je doplněn svislou, modře smaltovanou, závěsnou sponou o rozměrech 30×4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je čtyřcípá, stříbrná, paprsková o průměru 70 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T. G. Masaryka a s bílým mezikružím s heslem “VĚRNI ZŮSTANEME” a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(5) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20×15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 30 mm, stuha je červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 2:15:4:15:2.

(6) Insignie V. třídy řádu je stejná jako insignie IV. třídy, ale stuha je bez rozety.

(7) Pokud se na stejnokrojích nenosí insignie Řádu T. G. M. “in natura”, nahrazují se stužkami o rozměrech 38×10 mm doplněnými podle tříd: I. třída hvězda osmicípá, II. třída hvězda čtyřcípá, III. třída hvězdice, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozeta diferencovaná dracounovou podložkou podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zlatá široká, II. třída zlatá úzká, III. třída stříbrná široká, IV. třída stříbrná úzká, V. třída bez podložky. Rozety mají průměr 20 mm.

(9) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Při slavnostních příležitostech se řádové insignie nosí “in natura”, a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. Při jiných příležitostech se nosí odpovídající rozeta na klopě. Řád “in natura” ani rozetu nelze nosit na plášti nebo na sportovním oděvu. Insignie řádu a jeho stužky se nosily na levé straně prsou.

Seznam vyznamenaných (převzato ze stránek Kanceláře prezidenta republiky):

Seznam vyznamenaných

 • Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy
 • Tomáš Baťa II. třída, 1991
 • Ján Bečko, in memoriam III. třída, 1992
 • JUDr. Samuel Belluš III. třída, 1991
 • Vojta Beneš, in memoriam II. třída, 1992
 • Josef kardinál Beran, in memoriam I. třída, 1991
 • Zdeněk Bořek – Dohalský, in memoriam II. třída, 1992
 • Prof. JUDr. Rudolf Briška, CSc., in memoriam IV. třída, 1991
 • Stanislav Broj, in memoriam IV. třída, 1992
 • Dr. Johann Wolfgang Brügel, in memoriam III. třída, 1991
 • JUDr. Ján Bulík, in memoriam III. třída, 1992
 • Ludwig Czech, in memoriam IV. třída, 1992
 • Josef Čapek, Dr. h.c., in memoriam I. třída, 1991
 • Jan Čep, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. Dr. Václav Černý, CSc., in memoriam I. třída, 1991
 • ThDr. Vladimír Pavol Čobrda, in memoriam II. třída, 1992
 • JUDr. Ivan Dérer, in memoriam I. třída, 1992
 • JUDr. Prokop Drtina, in memoriam II. třída, 1991
 • Prof. Dr. Ivo Ducháček, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. ThDr. František Dvorník, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. JUDr. Karel Engliš, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. Jozef Felix, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. RNDr. Oskár Ferianc, DrSc., in memoriam IV. třída, 1991
 • Ctibor Filčík, in memoriam IV. třída, 1991
 • Rudolf Firkušný I. třída, 1991
 • Julius Firt, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. Josef Ludvík Fischer, in memoriam IV. třída, 1992
 • Viktor Fischl (Avigdor Dagan) III. třída, 1991
 • Rudolf Fraštacký, in memoriam II. třída, 1991
 • PhDr. Bedřich Fučík, in memoriam III. třída, 1991
 • PhDr. Alfred Fuchs, in memoriam I. třída, 1992
 • PhDr. Želmíra Gašparíková, in memoriam IV. třída, 1992
 • PhDr. Anna Gašparíková – Horáková, in memoriam IV. třída, 1992
 • Pavol Peter Gojdič, in memoriam II. třída, 1991
 • Jozef Gregor – Tajovský, in memoriam I. třída, 1992
 • Ing. arch. Vladimír Grégr, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. Dr. Josef Grňa, in memoriam II. třída, 1991
 • ThDr. Alexandr Heidler, in memoriam III. třída, 1991
 • Doc. PhDr. Alexander Hirner, CSc., in memoriam IV. třída, 1991
 • Prof. Václav Hlavatý, in memoriam III. třída, 1991
 • Vincent Hložník III. třída, 1991
 • JUDr. Fedor Hodža, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. Dr. Milan Hodža, in memoriam I. třída, 1991
 • Vladimír Holan, in memoriam III. třída, 1991
 • Josef Hora, in memoriam III. třída, 1991
 • Ota Hora III. třída, 1991
 • JUDr. Milada Horáková, in memoriam I. třída, 1991
 • Egon Hostovský, in memoriam II. třída, 1991
 • Fedor Houdek, in memoriam II. třída, 1992
 • Jindřich Chalupecký, in memoriam III. třída, 1991
 • Roman Jakobson, in memoriam II. třída, 1991
 • JUDr. Ján Jamnický, in memoriam III. třída, 1991
 • Ing. Štefan Janšák, Dr.h.c., in memoriam III. třída, 1991
 • JUDr. Janko Jesenský, in memoriam I. třída, 1991
 • Ján Jesenský, in memoriam IV. třída, 1991
 • Ing. arch. Dušan Jurkovič, in memoriam I. třída, 1991
 • Záviš Kalandra, in memoriam I. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Zdeněk Kalista, in memoriam IIl. třída, 1991
 • MUDr. Vlasta Kálalová – Di Lotti, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. JUDr. Imrich Karvaš, in memoriam III. třída, 1991
 • Jiří Kolář II. třída, 1991
 • Dr. Jindřich Kolovrat II. třída, 1991
 • PhDr. Božena Komárková III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. František Kovárna, in memoriam III. třída, 1992
 • JUDr. Helena Koželuhová, in memoriam IV. třída, 1992
 • Dr. Ing. Ivan Krasko, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. MUDr. Jiří Král, DrSc. IV. třída, 1991
 • MUDr. František Kriegl, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Kamil Krofta, in memoriam I. třída, 1992
 • Anna Kvapilová IV. třída, 1991
 • MVDr. Martin Kvetko II. třída, 1991
 • Rafael Kubelík I. třída, 1991
 • PhDr. Karel Kučera, in memoriam IV. třída, 1992
 • Prof. MUDr. Božena Kuklová – Štúrová, DrSc., in memoriam III. třída, 1992
 • Leopold Lahola, in memoriam III. třída, 1991
 • Reverend Dr. Jan Lang II. třída, 1991
 • PhDr. František Lederer, in memoriam III. třída, 1991
 • JUDr. Jozef Lettrich, in memoriam II. třída, 1991
 • Ján Lichner, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc., in memoriam IV. třída, 1991
 • Václav Majer, in memoriam II. třída, 1992
 • Cyprián Majerník, in memoriam III. třída, 1991
 • ThDr. Antonín Mandl, in memoriam III. třída, 1992
 • JUDr. Ivan Markovič, in memoriam I. třída, 1992
 • Bohuslav Martinů, in memoriam II. třída, 1991
 • Jan Masaryk, Dr.h.c., in memoriam I. třída, 1991
 • Ivan Medek III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Ján Mikleš, CSc. IV. třída, 1991
 • Václav Neumann III. třída, 1991
 • František Němec, in memoriam III. třída, 1992
 • Zdeněk Němeček, in memoriam IV. třída, 1992
 • Jarmila Novotná – Daubek IV. třída, 1991
 • J.E. Dr. Anastáz Opasek II. třída, 1991
 • Jozef Országh, in memoriam II. třída, 1992
 • Prof. PhDr., ThDr. Samuel Štefan Osuský, in memoriam II. třída, 1992
 • JUDr. Štefan Osuský, in memoriam I. třída, 1992
 • Jan Palach, in memoriam I. třída, 1991
 • Dr. Ing. Václav Paleček, in memoriam IV. třída, 1992
 • JUDr. Josef Palivec, in memoriam III. třída, 1992
 • Dr. Ján Papánek I. třída, 1991
 • Dr. Gustáv Papp IV. třída, 1991
 • Bernadeta Pánčiová IV. třída, 1991
 • JUDr. Josef Patejdl, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. Jan Patočka, in memoriam I. třída, 1991
 • JUDr. Jaroslav Pecháček III. třída, 1991
 • Ferdinand Peroutka, in memoriam I. třída, 1991
 • Antonín Pešl, in memoriam II. třída, 1992
 • Dr. Přemysl Pitter, in memoriam III. třída, 1991
 • Františka Plamínková, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. Karel Plicka, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Albert Pražák, in memoriam II. třída, 1992
 • Vojtěch Preissig, in memoriam II. třída, 1992
 • Prof. Marie Provazníková, in memoriam III. třída, 1992
 • Ing. arch. Bohumil Přikryl, in memoriam IV. třída, 1992
 • JUDr. Ladislav Radimský, in memoriam IV. třída, 1992
 • Alfréd Radok, in memoriam III. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Emanuel Rádl, in memoriam II. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Daniel Rapant, in memoriam I. třída, 1991
 • Bohuslav Reynek, in memoriam IV. třída, 1992
 • Dr. Hubert Ripka, in memoriam II. třída, 1991
 • Josef Rotnágl, in memoriam IV. třída, 1992
 • Dr. Fedor Ruppeldt, in memoriam I. třída, 1991
 • Doc. PhDr. Milan Rúfus, CSc. III. třída, 1991
 • Jaroslav Seifert, in memoriam I. třída, 1991
 • Prof. MUDr. RNDr. Bohumil Sekla, DrSc., in memoriam IV. třída, 1991
 • Evald Schorm, in memoriam IV. třída, 1992
 • Prof. František Schwarzenberg II. třída, 1991
 • PhDr. Jan Slavík, in memoriam IV. třída, 1992
 • JUDr. Juraj Slávik, in memoriam II. třída, 1992
 • Ing. Rostislav Sochorec, in memoriam I. třída, 1991
 • Koloman Sokol II. třída, 1991
 • MUDr. Karel Steinbach, in memoriam IV. třída, 1992
 • Prof. Dr. Jaroslav Stránský, in memoriam II. třída, 1991
 • JUDr. Lev Sychrava, in memoriam I. třída, 1992
 • Ing. Josef Šafařík, Dr.h.c. III. třída, 1991
 • JUDr. Přemysl Šámal, in memoriam I. třída, 1992
 • PhDr. Milan Šimečka, in memoriam I. třída, 1991
 • Ester Šimerová IV. třída, 1991
 • ThDr. Jan Šimsa IV. třída, 1991
 • Jaroslav Šimsa, in memoriam I. třída, 1992
 • Msgr. Jan Šrámek, in memoriam II. třída, 1991
 • Prof. Dr. Vavro J. Šrobár, in memoriam II. třída, 1991
 • Prof. PhDr. Anton Štefánek, in memoriam II. třída, 1992
 • páter Josef Štemberka, in memoriam I. třída, 1992
 • Prof. Svätopluk Štúr, in memoriam I. třída, 1991
 • František Švantner, in memoriam III. třída, 1991
 • Václav Talich, in memoriam III. třída, 1992
 • Dominik Tatarka, in memoriam I. třída, 1991
 • Prof JUDr. Eduard Táborský III. třída, 1991
 • František kardinál Tomášek I. třída, 1991
 • ThDr. Štěpán Trochta, in memoriam III. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Jan Uher, in memoriam II. třída, 1992
 • Doc. Zdeněk Urbánek III. třída, 1991
 • Ján Ursíny, in memoriam II. třída, 1992
 • Prof. PhDr. Růžena Vacková, in memoriam II. třída, 1992
 • MUDr. Vladislav Vančura, in memoriam I. třída, 1992
 • Květoslava Viestová, in memoriam III. třída, 1992
 • Jan Vladislav III. třída, 1991
 • Jiří Weil, in memoriam III. třída, 1991
 • Jaroslav Werstadt, in memoriam IV. třída, 1991
 • akademik Otto Wichterle III. třída, 1991
 • Jan Zahradníček, in memoriam II. třída, 1991
 • Jan Zajíc, in memoriam I. třída, 1991
 • Dr. Ing. Peter Zaťko, in memoriam IV. třída, 1991
 • Františka Zemínová, in memoriam III. třída, 1992
 • Dr. Petr Zenkl, in memoriam II. třída, 1991
 • ThDr. Josef Zvěřina, in memoriam II. třída, 1991
 • JUDr. Grigorij Žatkovič, in memoriam IV. třída, 1992