Stránky

Odznak za obětavost v práci

Odznak byl zřízeni spolu s dalšími vyznamenáními dekretem prezidenta republiky č. 89/1945 Sb., ze dne 12. října 1945 o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

V katalogu V. Měřičky je odznak popsán následovně (převzato z publikace Měřička V., Československá vyznamenání, IV. část, 1945-1975, ČNS – pobočka Hradec Králové, 1976):

Odznak je celostříbrný, v rozměru 40×35 mm a je tvořen ozubeným kolem, na jeho ž dolní části je nápis: ZA OBĚTAVOST V PRÁCI. Uvnitř kola je na sníženém podkladě př i dolním okraji skřížená lipová ratolest a dva klasy. Do horní poloviny středu kola a přes jeho horní okraj přesahuje lev státního znaku. Rubní strana je hladká a je opatřena kolmou připínají jehlicí. V trojúhelníku je umístěna číslice 3 a značka ryzosti “900”.”

Publikace obsahuje rovněž níže uvedené vyobrazení odznaku opatřeného svislou zapichovací jehlicí:

 

Publikace autorů Josefa Kounovského a Zděnka Heince Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945-1949 vydaná Českou numismatickou společností v Hradci Králové v roce 2001 uvádí, že odznak je vyroben ze stříbra 900,. Odznak je uveden s upínáním na svislou jehlici, přičemž hmotnost odznaku má být 18,03 g s tím, že v roce 1947 byla zahájena výroba odlehčené verze odznaku o hmotnosti 12,76 g. Dále se uvádí, že odznak není opatřen značkou výrobce.

 

Obrázek této lehčí verze odznaku na jehlici poskytl jeden ze slovenských sběratelů. Hmotnost odznaku je 12,92 g, je vyroben ze stříbra ryzosti 900, je opatřen značkou ryzosti 900 a stříbrným puncem (číslice “3” v trojúhelníčku). Odznak je na jehle označen značkou výrobce “FA”:

Autori této stránky zaznamenal i odchylné provedení – vyrobeno ze stříbra ryzosti 800. Na lícové straně se nachází punc stříbra (v trojúhelníku číslice 5) a označení ryzosti “800”. Na rubové straně není svislá jehlice ale vodorovná zapínací jehla se zapínacím mechanismem.

 

Zapínací jehla je opatřena stříbrným puncem (v trojúhelníku číslice 5) a označením výrobce “F A” (dle V. Měřičky se jedná o firmu Franta Anýž). V. Měřička uvádí tyto značky pouze u Odznaku za zásluhy o výstavbu státu (VM 26.1 – viz. shora uvedená publikace, str. 6), avšak zjevně byly používány i u Odznaku z obětavost v práci. Hmotnost vyobrazeného odznaku je 18,1 g.

Shodné provedení odznaku bylo v minulosti draženo na aukci Aurea Praha, aukce 12/2007 (obrázek převzat z katalogu této aukce) jako položka 311:

I zde je odznak opatřen upínáním na vodorovnou jehlici a dle podpisu v aukčním katalogu je opatřen puncovními značkami 800 a “5”.

 

Comments are closed.