Stránky

Archiv Kanceláře prezidenta republiky zveřejnil nové matriky řádů a vyznamenání

Nově zde bylo v PDF publikováno šest dalších seznamů (Čestný titul Hrdina ČSSR s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR, Řád Vítězného února, Československé vyznamenání práce I. stupně – zlatá medaile Hrdina práce, Československé vyznamenání práce II. stupně – stříbrná medaile Za zásluhy o výstavbu, Československé vyznamenání práce II. stupně – čestný putovní praporec Bojovníkům práce a Vyznamenání Za statečnost). Tyto soubory jsou mnohem lépe zpracovány (doplnění o příslušné normy a stanovy, uvádění charakteru povolání u některých vyznamenaných apod.).

Archiv předpokládá, že do konce roku zde bude zveřejněna kompletní databáze nositelů Československého řádu Bílého lva 1923-1990 a Československé medaile Bílého lva 1923-1956, na jejímž dokončení se v současné době pracuje, a seznamy nositelů dalších vyznamenání z let 1945-1989 (Čestný odznak Za zásluhy o výstavbu státu, Čestný odznak Za pracovní obětavost, Veřejné uznání podle dekretu prezidenta republiky č. 89/1945 Sb., Čestný titul Hrdina socialistické práce s právem nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce, Řád práce, Čs. vyznamenání práce III. stupně – bronzová medaile Za pracovní obětavost, Čs. vyznamenání práce III. stupně – čestný putovní praporec Úderníkům práce aj.)

 Kromě toho by měly být do konce roku v sekci Archivní fondy a sbírky publikovány archivní pomůcky ke Sbírce vyznamenání, Sbírce odňatých a vrácených vyznamenání a také soupis Evidenčních knih k udělování vyznamenání z fondu KPR (zejména matrik nositelů), který je již zpracován, chybí pouze vypracovat úvod.

Matriky naleznete na adrese

http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/index.cfm?event=clanky&path=22.

 

Comments are closed.