Stránky

Odznak Letec-Kosmonaut ČSSR č. 4 ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

Se souhlasem Západočeského muzea v Plzni máme vzácnou možnost zveřejnit snímky exempláře z jejich sbírek. Jedná se o snímek originálu odznaku získaný dne 27. února 1991 od Kanceláře prezidenta republiky. Odznak č. 4 tedy nebyl darován Národnímu muzeu, jak je uvedeno ve zveřejněné matrice Archivu Kanceláře prezidenta republiky (tato informace byla potvrzena i samotným archivem). Kromě snímků samotného odznaku uveřejňujeme i snímek etuje odznaku. Veřejně dostupný snímek odznaku nám doposud nebyl znám:
Comments are closed.