Stránky

Řády a vyznamenání prezidentů republiky

V roce 2000 se na Pražském hradě konala výstava Řády a vyznamenání prezidentů republiky, kde byly prezentovány tuzemské i zahraniční řády a vyznamenání náležejícím prezidentům Československé a České republiky. V minulých dnech se nám podařilo na inzerát získat katalog této výstavy, jehož součástí byl i seznam dekorací jednotlivých prezidentů. Protože jiný takto podrobný seznam obdobného druhu nám není znám, dovolujeme si ho touto cestou zpřístupnit sběratelské i širší veřejnosti. Seznam si nečiní nároky na úplnost ani na správnost (pouze doufáme, že nám některá položka nevypadla). Pokud bude seznam někdo citovat, bude více než milé, uvede-li zdroj, protože dalo fakt práci to opsat.

Protože katalog s ohledem na datum svého vydání již poněkud zastaral, měl být níže uvedený seznam doplněn o vyznamenání Václava Havla získaná po roce 2000 a o vyznamenání prezidenta Václava Klause. Bohužel od 08. listopadu 2012, kdy jsme kontaktovali Kancelář prezidenta republiky s žádostí o zaslání aktualizovaných údajů, jsme neobdrželi žádnou reakci, takže do doby, než se někdo ozve, budou u prezidenta Havla uvedeny pouze řády uvedené v katalogu a u prezidenta Klause nebude uvedeno nic.

Vyznamenání prezidenta Masaryka
 1898  Jubilejní medaile (Rakousko-Uhersko)
 1908   Jubilejní kříž (Rakousko-Uhersko)
 1919  Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 Revoluční medaile (Československo)
 Řád Sokola (Československo)
 1920  Řád hvězdy Karaďorděvičů (Jugoslávie)
 1921  Řád čestné legie (Franice)
 Řád svatého Mořice a Lazara (Itálie)
 1922  Medaile Vítězství (Československo)
 1923  Řád slávy (Tunisko)
 1927  Řád Karla I. (Rumunsko)
 Pamětní kříž za válku 1916-1919 (Rumunsko)
 Řád svatých Michala a Jiřího (Velká Británie)
 Řád Leopolda (Belgie)
 1924  Řád Karla III. (Španělsko)
 1925  Řád slona (Dánsko)
 Řád bílé orlice (Polsko)
 1926  Čestný odznak za zásluhy o republiku (Rakousko)
 1927  Řád Spasitele (Řecko)
 Řád tří hvězd (Lotyšsko)
 1928  Řád chryzantémy (Japonsko)
 Řád Muhammada Alího (Egypt)
 1929  Řád nizozemského lva (Nizozemsko)
 Řád Božího hrobu (Vatikán)
 1930  Řád Vytisova kříže (Litva)
 Řád bílé růže
 Vojenský řád svatého Jakuba s mečem (Portugalsko)
 1931  Řád orlího kříže (Estonsko)
 1935  Řád republiky (Španělsko)
 Řád bílého slona (Siam)
 1937  Řád Boyacá (Kolumbie)
 1947  Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 5. střeleckého pluku Tomáše G. Masaryka (Československo)
 1948  Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Beneše
 1919  Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 1920  Medaile Vítězství (Československo)
 Řád svatého Sávy (Srbsko)
 1921  Řád rumunské hvězdy (Rumunsko)
 Řád čestné legie (Francie)
 Řád italské koruny (Itálie)
 1922  Revoluční medaile (Československo)
 Řád čestné legie (Francie)
 1923  Řád britského impéria (Velká Británie)
 Řád Leopolda (Belgie)
 Řád dubové koruny (Lucembursko)
 1924  Řád Karla III. (Španělsko)
 1925  Řád polského znovuzrození (Polsko)
 1926  Čestný odznak za zásluhy o republiku (Rakousko)
 1927  Řád tří hvězd (Lotyšsko)
 1928  Řád vycházejícího slunce (Japonsko)
 Řád Muhammada Alího (Egypt)
 1929  Řád bílého orla (Jugoslávie)
 Řád knížete Gedymina Velikého (Litva)
 1931  Řád orlího kříže (Estonsko)
 1932  Vojenský řád Krista (Portugalsko)
 1933  Vojenský řád svatého Jakuba s mečem (Portugalsko)
 Řád spasitele (Řecko)
 Řád Za zásluhy (Rumunsko)
 Řád danebrožský (Dánsko)
 1934  Řád svatého Karla (Monako)
 1935  Řád republiky (Španělsko)
 Řád bílého slona (Siam)
 Řád aztéckého orla (Mexiko)
 1936  Řád hvězdy Karaďorděvičů (Jugoslávie)
 Řád Jaspisu (Čína)
 Řád zemské obrany (Rumunsko)
 Řád bílého lva (Československo)
 1937  Řád Boyacá (Kolumbie)
 Řád Karla I. (Rumunsko)
 Řád Páhlaví (Persie)
 1938  Čestný baili (Řád maltézských rytířů)
 1945   Válečný kříž 1939 (Československo)
 Vojenská medaile Za zásluhy (Československo)
 Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Řád Za hrdinstvo v práci (Československo)
 Řád svatého Olafa (Norsko)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1946  Vojenský řád bílého lva Za vítězství (Československo)
 Vojenský řád Za svobodu (Československo)
 Pamětní kříž československé obce dobrovolecké 1939-1945 (Československo)
 Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (Československo)
 1947  Řád blahodárných oblak (Čína)
 Odznak československého partyzána (Československo)
 Pamětní medaile druhé národního odboje (Československo)
 Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 5. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 4. střeleckého pluku (Československo)
 1948  Bachmačská pamění medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Háchy
 1918  Válečný kříž pro civilní službu (Rakousko-Uhersko)
 1938  Řád bílého lva (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Gottwalda
 1916  Medaile za statečnost (Rakousko-Uhersko)
 1917  Železný záslužný kříž (Rakousko-Uhersko)
 Medaile za zranění (Rakousko-Uhersko)
 1918  Kříž Karla I. (Rakousko-Uhersko)
 1945  Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1946  Řád národního osvobození (Jugoslávie)
 Pamětní medaile československého dobrovolce (Československo)
1947  Řád obnovení Polska (Polsko)
 Válečný kříž 1939 (Československo)
 Vojenská medaile Za zásluhy (Československo)
 Pamětní medaile druhé národního odboje (Československo)
 Řád rumunské hvězdy (Rumunsko)
 1948  Pamětní medaile 11. střeleckého pluku (Československo)
 Řád 9. září (Bulharsko)
 Řád Za svobodu lidu 1941-1944 (Bulharsko)
 Pamětní medaile 9. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile dělostřelectva na Rusi (Československo)
 Pamětní kříž 1. jezdeckého pluku (Československo)
 Pamětní kříž 2. jezdeckého pluku (Československo)
 Řád bílého lva (Československo)
 Vojenský řád bílého lva Za vítězství (Československo)
 Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (Československo)
 Vojenský řád Za svobodu (Československo)
 Válečný kříž 1939 (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Odznak československého partyzána (Československo)
 Jánošíkova medaile (Československo)
 Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Československo)
 Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 30. střeleckého pluku (Československo)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 Pamětní medaile strojírenské a dopravní roty (Československo)
 1951  Zlatá hvězda hrdiny práce (Českslovensko)
 Řád socialismu (Československo)
 Řád republiky (Československo)
 Řád práce (Československo)
 Medaile Za zásluhy o výstavbu (Československo)
 Medaile Za vynikající práci (Československo)
 Medaile Za statečnost (Československo)
 1953  Řád budování socialistické vlasti (Československo)
 1955  Řád státního praporu (Severní Korea)
 Vyznamenání prezidenta Zápotockého
 1918  Kříž Karla I. (Rakousko-Uhersko)
 1947  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 1948  Řád 9. září (Bulharsko)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 1950  Řád zásluh o Maďarsko (Československo)
 1953  Zlatá hvězda hrdiny práce (Československo)
 Řád budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád bílého lva (Československo)
 Vojenský řád bílého lva Za vítězství (Československo)
 Velitelský řád Jana Žižky z Trocnova (Československo)
 Řád republiky (Československo)
 Řád práce (Československo)
 Vojenský řád Za svobodu (Československo)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Odznak československého partyzána (Československo)
 Medaile Za zásluhy o výstavbu (Československo)
 Medaile Za vynikající práci (Československo)
 Medaile Za statečnost (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Jánošíkova medaile (Československo)
 Vojenská medaile Za zásluhy (Československo)
 Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile československé armády v zahraničí (Československo)
 Řád zásluh o Maďarskou lidovou republiku (Maďarsko)
 1955  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád rudé zástavy (Československo)
 Řád rudé hvězdy (Československo)
 Řád rudého praporu práce (Československo)
 Řád rudé hvězdy práce (Československo)
 Medaile Za zásluhy o obranu vlasti (Československo)
 Medaile Za službu vlasti (Československo)
 Medaile Za pracovní věrnost (Československo)
 Medaile Za pracovní obětavost (Československo)
 Řád státního praporu (Severní Korea)
 1956  Královský řád Kambodže (Kambodža)
 Řád hvězdy Rumunské lidové republiky (Rumunsko)
 Řád Karla Marxe (Německá demokratická republika)
 1957  Řád osvobození (Čína)
 Vyznamenání prezidenta Novotného
 1947  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 1949  Řád 25. února 1948 (Československo)
 1954  Řád budování socialistické vlasti (Československo)
 1958  Královský řád Kambodže (Kambodža)
 1959  Řád královny ze Sáby (Etiopie)
 Řád zásluh o Sjednocenou arabskou republiku (Sjednocená arabská republika)
 Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce (Československo)
 Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti
 1961  Řád velké hvězdy Indonéské republiky (Indonésie)
 1964  Řád jugoslávské hvězdy (Jugoslávie)
 Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce (Československo)
 1965  Pamětní medaile 20. výročí osvobození (Československo)
 1966  Řád Nilu (Egypt)
 1967  Řád Páhlaví (Írán)
 Vyznamenání prezidenta Svobody
 1917  Kříž sv. Jiří (Rusko)
 Kříž sv. Jiří (Rusko)
 1919  Řád Sokola (Československo)
 Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 1920  Válečný kříž 1914-1918 (Československo)
 Revoluční medaile (Československo)
 Medaile vítězství (Československo)
 1941  Válečný kříž 1920 (Polsko)
 1943  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Řád Lenina (Československo)
 Řád Suvorova (Sovětský svaz)
 1944  Válečný kříž 1939 (Československo)
 1945  Válečný kříž 939 (Československo)
 Pamětní medaile armády v zahraničí (Československo)
 Medaile Za chrabrost před nepřítelem (Československo)
 Řád Suvorova (Sovětský svaz)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Medaile Za vítězství nad Německem (Sovětský svaz)
 Řád lázně (Velká Británie)
 Řád čestné legie (Francie)
 Válečný kříž 1939-1945 (Francie)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1946  Vojenský řád bílého lva za vítězství (Československo)
 Legie cti (Spojené státy americké)
 Řád národního hrdiny (Jugoslávie)
 Řád Za zásluhy o národ (Jugoslávie)
 Pamětní kříž československého dobrovolce 1918-1919 (Československo)
 1947  Odznak československého partyzána (Československo)
 Řád vojenské ctnosti (Polsko)
 Válečný kříž 1939 (Polsko)
 Medaile Za Varšavu (Polsko)
 Medaile Za Oru, Nisu a Balt (Polsko)
 Medaile Za vítězství a svobodu (Polsko)
 Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 Zborovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 1. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 5. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 4. střeleckého pluku (Československo)
 1948  Bachmačská pamětní medaile (Československo)
 Sokolovská pamětní medaile (Československo)
 Pamětní medaile 6. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 10. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní kříž československé obce dobrovolecké 1938-1945 (Československo)
 Pamětní medaile strojírenské a dopravní roty (Československo)
 Pamětní medaile 9. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile dělostřelectva na Rusi (Československo)
 Pamětní kříž 1. jezdeckého pluku (Československo)
 Pamětní kříž 2. jezdeckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 21. střeleckého pluku (Československo)
 Pamětní medaile 30. střeleckého pluku (Československo)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 1950  Řád zásluho Maďarsko (Československo)
 1955  Řád rudé hvězdy (Československo)
 Říd republiky (Československo)
 Řád zásluh o Maďarskou lidovou repoubliku (Československo)
 Řád republiky (Československo)
 1959  Řád Klementa Gottwalda (Československo)
 Dukelská pamětní medaile (Československo)
 1950  Řád obrany vlasti (Rumunsko)
 1961  Řád rudé zástavy (Československo)
 1965  Pamětní medaile 20. výročí osvobození (Československo)
 Pamětní medaile 20. výročí vítězství (Československo)
 Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Zlatá hvězda hrdiny SSSR (Sovětský svaz)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 1968  Pamětní medaile 50 let ozbrojených sil (Sovětský svaz)
 Řád Georgi Dimitrova (Bulharsko)
1969  Řád bílé růže (Finsko)
 Řád obnovení Polska (Polsko)
 1970  Řád Suchbátara (Mongolsko)
 Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani (Československo)
 Řád Páhlaví (Írán)
 Pamětní medaile k 2500. výročí vzniku perského státu (Írán)
 Řád skvostného slunce (Afghánístán)
 Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád říjnové revoluce (Sovětský svaz)
 1971  Řád praporu Maďarské lidové republiky (Maďarsko)
 1973  Řád “Stara planina” (Bulharsko)
 Řád Vítězného února (Československo)
 Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února (Československo)
 1975  Pamětní medaile k 30. výročí osvobození (Československo)
 Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Vyznamenání prezidenta Husáka
 1945  Válečný kříž 1939 (Československo)
 Řád Slovenského národního povstání (Československo)
 Vojenská medaile za zásluhy (Československo)
 1947  Pamětní medaile druhého národního odboje (Československo)
 Řád obnovení Polska (Polsko)
 1949  Řád 25. února (Československo)
 1964  Medaile 20. výročí Slovenského národního povstání (Československo)
 1968  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 1969  Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 1971  Řád Georgi Dimitrova (Bulharsko)
 1972  Řád “Stara planina” (Bulharsko)
 Řád José Martího (Kuba)
 1973  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 Řád Vítězného února (Československo)
 Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února (Československo)
 Řád Süchbátara (Mongolsko)
 Řád státního praporu (Severní Korea)
 1974  Řád květnové revoluce (Argentina)
 1975  Řád Ummajovců (Sýrie)
 1977  Řád Páhlaví (Írán)
 1978  Řád republiky (Československo)
 Řád říjnové revoluce (Sovětský svaz)
 1980  Řád Makaria III. (Kypr)
 1981  Řád revoluce (Libye)
 Řád čestné revoluční hvězdy (Etiopie)
 Řád 14. října (Jižní Jemen)
 1983  Zlatá hvězda hrdiny ČSSR (Československo)
 Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád Georgi Dimitrova (Bulharsko)
 Řád Playa Girón (Kuba)
 Řád praporu Maďarské lidové republiky (Maďarsko)
 Řád Süchbátara (Mongolsko)
 Řád Karla Marxe (Německá demokratická republika)
 Řád zásluh o Polsko (Polsko)
 Řád hvězdy Rumunské socialistické republiky (Rumunsko)
 Zlatá hvězda hrdiny SSSR (Sovětský svaz)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 Řád zlaté hvězdy (Vietnam)
 1984  Řád národních zásluh (Alžírsko)
 1987  Řád bílé růže (Finsko)
 Řád demokracie (Jugoslávie)
 1988  Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti (Československo)
 Řád třinácti stolení Bulharska (Bulharsko)
 Řád státního praporu (Severní Korea)
 Řád Süchbátara (Mongolsko)
 Řád Karla Marxe (Německá demokratická republika)
 Řád zásluh o Polsko (Polsko)
 Řád vítězství socialismu (Rumunsko)
 Řád Lenina (Sovětský svaz)
 Vyznamenání prezidenta Havla
 1989  Řád umění a věd (Francie)
 1990  Řád čestné legie (Francie)
 Národní řád Jižního kříže (Brazílie)
 Řád svobody (Portugalsko)
1993  Řád bílé orlice (Polsko)
 Čestná medaile svobody (Slovinsko)
 1994  Řád bílého lva (Česká republika)
 Řád Tomáše Garrigue Masaryka (Česká republika)
 1995  Řád Isabely Katolické (Španělsko)
 Řád lázně (Velká Británie)
 1996  Řád země Panny Marie (Estonsko)
 Řád Rio Branco (Brazílie)
 Řád osvoboditele Santa Martina (Argentina)
 Řád republiky (Uruguay)
 1997  Řád Al Husajna bin Aliho (Jordánsko)
 1999  Řád tří hvězd (Lotyšsko)
 Řád Vitolda Velikého (Litva)
 2000  Řád zásluh o Spolkovou republiku Německo (Spolková republika Německo)
 Státní vyznamenání (Turecko)
 Další řády Václava Havla budou doplněny, až seženeme příslušné údaje.
 Vyznamenání prezidenta Klause
 Bude doplněno, až se někdo z Hradu ozve.

Comments are closed.