Stránky

Řády Klementa Gottwalda udělené hlavnímu městu Praha

V březnu 2012 proběhla tuzemskými sdělovacími prostředky zpráva o ztrátě či odcizení Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti uděleného městu Bánská Bystrica. Udělení tohoto řádu městům bylo v jeho historii velmi vzácné. Z matriky řádu zveřejněné Archivem Kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že takto byl Řád Klementa Gottwald kromě Bánské Bystrice (řád č. 141 v roce 1984) již pouze městu Praha a to dokonce dvakrát (řád č. 65 v roce 1965 a řád č. 98 v roce 1975).

Pátráním bylo zjištěno, že obě dekorace včetně udělovacích dekretů by se měly nacházet v Archivu hlavního města Prahy. Díky laskavé ochotě archivu a jeho spolupracovníků, zejména pak pana ředitele PhDr. Ledvinky, máme možnost zpřístupnit jejich snímky sběratelské veřejnosti.

Ze snímků udělovacích dekretů vyplývá (oproti přepisu zveřejněnému archivem KPR), že hlavnímu městu Praha byl udělen pouze druhý řád v roce 1975 a to za “významné politické a hospodářské výsledky”. První řád v roce 1965 nebyl udělen městu Praha, ale pracujícím hlavního města Prahy za hrdinství v boji proti okupantům, hrdinství v boji na barikádách a za zásluhy o vítězství pracujícího lidu nad buržoazií v roce 1948.

Je pozitivní zjištění, že na rozdíl od osudu řádu na Slovensku se řády udělené hlavnímu městu dochovaly.

Snímek udělovacího dekretu z roku 1965:

<

 

Snímek udělovacího dekretu z roku 1975:
<

 

Snímky udělených řádů:

 

Comments are closed.