Stránky

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR ze sbírek Muzea Policie České republiky v Praze

Díky vstřícnému přístupu Muzea Policie České republiky nám bylo dne 26.10.2012 umožněno pořízení obrázků originálu Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky č. 43. Jedná se o neudělený exemplář převedený po roce 1989 do muzea Kanceláří prezidenta republiky. Rychlost reakce spolupracovníků muzea byla neuvěřitelná. V den obdržení našeho dopisu se ozvali a další den jsme už mohli přijít na návštěvu. Zajímavý je rovněž snímek originální etuje.


Comments are closed.