Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova byl zřízen vládním nařízením 152/1946 Sb. dne 14. června 1946 jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky, zejména tím, že projevili   a) osobní statečnost, která měla vynikající vliv na splnění daného bojového úkolu jednotky vlastní, sousední nebo jednotky vyšší nebo b) vynikající bojovou činnost při plnění povinností velitele jednotky.

Členění řádu

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova má tři stupně a to:

   a) I. stupeň: zlatou hvězdu

Hvězda I. stupně Hvězda I. stupně avers Hvězda I. stupně revers Detail rubu hvězdy Etuje k hvězdě II. stupně

   b) II. stupeň: stříbrnou hvězdu

Hvězda II. stupně Hvězda II. stupně avers Hvězda II. stupně revers Detail rubu hvězdy Etuje k hvězdě I. stupně

   c) III. stupeň: medaili

Medaile řádu avers Medaile řádu revers Medaile řádu - etue

Existují medaile se značkou "K" i bez ní.

I.  stupeň se  uděloval zpravidla  velitelům vyšších jednotek, jejich zástupcům a náčelníkům štábu armády. II. stupeň se uděloval zpravidla náčelníkům štábu sboru, divize a velitelům vojskových těles a III. stupeň se uděloval zpravidla velitelům praporů, oddílů, setnin a čet.

Řádových vyznamenání jest 500 I. stupně, 1000 II. stupně a 5000 kusů III. stupně.

Popis řádu

Základem řádu I. a  II. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu  heslo "Nepřátel se  nelekejte, na množství nehleďte"; III. stupeň je kruhový terč o průměru 35 mm, na jehož líci jsou tentýž relief a heslo jako u I. a II. stupně a na rubu v horní části nápis "Československý" velitelský řád Jana Žižky z Trocnova" a pod ním zkřížené palcáty.

(2) I. stupeň je stříbrný a celý pozlacený, II. a III. stupeň je celý stříbrný.

3) I. a II. stupeň je jednostranný a připíná se na pravou stranu prsou šroubkem a matičkou. III. stupeň nosí se na stuze popsané v dalším odstavci na levé straně prsou.
   a) Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10 mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce.
   b) I. a II. stupeň řádu se vyznačují dvěma zkříženými palcáty připevněnými  na  stužce;  I.  stupeň  se rozlišuje palcáty pozlacenými, II. stupeň palcáty postříbřenými. Hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.

Věci Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova spravuje ministerstvo národní obrany.

Zpět na hlavní stránku