Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

Za zasluhy o vystavbu před r. 1960 aversFoto bude doplněnoVyznamenání za Zásluhy o výstavbu bylo zřízeno vládním nařízením č. 30/1951 Sb., ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce" (později " Hrdina práce") za účelem ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti.

Výše uvedeným nařízením byly současně zřízeny další řády a vyznamenání a to:

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se propůjčovalo za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.

Podle stanov se Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se propůjčovalo osobám, které svou vynikající prací byly předními bojovníky za socialistickou výstavbu, dále těm, kdo byli vzory údernického využití technických možností a podstatně přispívali ke zvýšení výrobnosti práce, nebo těm, kdo se zvlášť zasloužili o rozvoj vědy, kultury nebo techniky.

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu propůjčoval na návrh vlády prezident republiky

Zároveň s vyznamenáním dostal vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu má tvar kruhu o průměru 33 mm. V dolní části vystupuje do popředí stavba z kvádrů, na níž jsou písmena ČSR (do r. 1960) nebo ČSSR (po roce 1960). Nad stavbou je pěticípá hvězda se srpem a kladivem a za ní čtyři vlající prapory. V pozadí jsou po obou okrajích dvě lipové ratolesti. Na rubu vyznamenání je nápis "Za zásluhy o výstavbu", nad ním lipová ratolest a dole matriční číslo. Vyznamenání je raženo ze stříbra. Stříbrným závěsem, vytvořeným dvěma svazky klasů, je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je rudá s dvěma 3 mm širokými modrými proužky uprostřed.

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Vyznamenání mohlo být uděleno i posmrtně; v takovém případě se vyznamenání s doklady doručilo rodině vyznamenaného.

Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu bylo možné propůjčit i:

  1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
  2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
  3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací příslušný orgán.

Zpět na hlavní stránku