Řád rudého praporu práce

Řád rudého praporu práce avers Řád rudého praporu práce revers - bude doplněno

Řád rudého praporu práce byl založen vládním nařízením č. 24/1955 Sb. ze dne 4. května 1955, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost" za účelem ocenění zásluh o budování socialismu v naší vlasti dlouholetou příkladnou prací v jednom povolání.

Vyhláškou předsedy vlády 26/1955 Sb., ze dne 25. května 1955 byly vyhlášeny stanovy "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost".

Výše uvedeným nařízením byly současně zřízeny další řády a vyznamenání a to:

Řád rudého praporu práce se propůjčoval za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

Řád rudého praporu práce má tvar ozubeného kola o průměru 40 mm, zdobeného ve spodní části lipovými ratolestmi. Z ratolestí vybíhá žerď s rudým vlajícím praporem. Pozadí tvoří svazek klasů, na němž je umístěna rudě smaltovaná pěticípá hvězda.

Na rubu řádu je ozubené kolo ozdobeno lipovými ratolestmi. V horní části je umístěn malý státní znak ve štítě o výšce 22 mm. Nad ním je pěticípá plastická hvězda. Pod štítem je matriční číslo.

Řád je připevněn na stuze závěsem, který tvoří dvě zkřížené lipové snítky, zavěšené do horního hrotu hvězdy. Řád je ražen ze stříbra a zlacen.

Stuha řádu je 38 mm široká. Je světle modré barvy, s tmavomodrým 3 mm širokým pruhem uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.

Řád propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom, řádovou knížku a s vyznamenáním průkazku jako doklad o nošení řádu nebo vyznamenání.

Řád rudého praporu práce - průkaz Řád rudého praporu práce - průkaz

Řád rudého praporu práce bylo možné výjimečně propůjčit i po smrti vyznamenaného; v takovém případě se řád doručil s doklady doručil rodině vyznamenaného.

Řád bylo možno propůjčit i

  1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
  2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
  3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací příslušný orgán.

Zpět na hlavní stránku