Stránky

Komunistické návrhy Řádu bílého lva

Nastolení totalitního režimu v Československu po roce 1948 s sebou přineslo i zásadní změnu v systému řádů a vyznamenání. V průběhu několika let byl zaveden systém civinlních i vojenských vyznamenání kopírující do jistné míry sovětské řády (viz. např. i názvy jako “Řád rudé hvězdy”, “Řád rudé zástavy” apod.

Autorovi těchto stránek se podařilo získat fotografie dekorací vyrobených ve firmě Karnet a Kyselý v dosud nezjištěném období. Podle dostupných informací se jedná o (naštěstí nerealizované) návrhy Řádu bílého lva.

Jak je ze snímků patrné, jedná se skutečně o komunistickou symboliku nejhružšího zrna, dle které lze usuzovat na padesátá léta.  Inspirace sovětskými řády je skutečně silná, ať již se jedná o provedení závěsné stuhy či samotného závěsu se srpem a kladivem.

Návrh zřejmě počítal s rozčleněním do nejméně tří řádových tříd – prostřední dekorace měla být pravděpodobně nošena na nákrční stuze.

Na zadní straně je v rubovém štítku umístěn nápis “ZA MÍR ZA VLAST ZA SOCIALISMUS”


Doposud se mi bohužel nepodařilo získat podrobnější informace. Za jakékoliv zprávy proto budu vděčný. Je-li Vám o těchto návrzích cokoliv známo, kontaktujte mě prosím na emailu info@vyznamenani.net

 

Sdělení Kanceláře prezidenta republiky ohledně matrik řádů a vyznamenání

Níže si dovoluji zveřejnit odpověď Kanceláře prezidenta republiky ohledně řádů a vyznamenání. Vedle vstřícného přístupu a podrobného vysvětlení stávajícího stavu, který oceňuji, je mimořádně zajímavá informace, že v současné době se matriky řádů a vyznamenání převádějí do elektronické podoby a připravuje se zveřejnění seznamů řádů a vyznamenání na stránkách hradu. Máme se tedy na co těšit. Nezbývá než doufat, že nedojde k žádnému zpoždění a v druhé polovině letošního roku už budou seznamy opravdu k dispozici:


Ročenky vyznamenaných osobností

Přinejmenším v 70. a 80. letech byly při příležitosti udělování vyznamenání v předvečer Svátku práce vydávány knižní publikace, v nichž byli všichni vyznamenaní vyfotografováni se svými dekoracemi. Měl bych zájem o zakoupení kterékoliv  z nich s výjimkou roku 1985.

Kontakt:

Email: info@vyznamenani.net

Tel.: 603 492 329

Hvězdy Hrdiny socialistické práce

Koupím Zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce, nejraději v původní etuji a s udělvacími dokumenty, případně možno i bez, samotné dekrety či etuje. Platí stále.  Zaručuji diskrétní a solidní jednání.

Email: info@vyznamenani.net

Tel. 603 492 329

KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či nabídek mě můžete kontaktovat na emailové adrese info@vyznamenani.net, na telefonním čísle 603 492 329 nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Děkuji.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Matriky řádů a vyznamenání

Často je kladen dotaz, zda resp. kde lze získat informace o udělených řádech a vyznamenáních, t.j. zejména, zda či kdy byl řád udělen, kdo byl nositelem řádu určitého čísla atd.

Většina těchto informací je dostupná v Archivu Kanceláře Prezidenta republiky na Pražském hradě. V archivu jsou uložena matriky většiny civilních řádů – např. matrika Hrdinů ČSSR, Hrdinů socialistické práce, Řádu Klementa Gottwalda, Řádu republiky, Řádu Vítězného února, Řádu práce, Řádu přátelství, Vyznamenání Za statečnost, Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, Za vynikající práci a jiné. Dostupné jsou rovněž informace o Řádu bílého lva.

V archivu KPR NEJSOU (!) uloženy matriky vojenských řádů a vyznamenání.

Kontakt na archiv (převzato z www.hrad.cz):

Archiv Kanceláře prezidenta republiky
119 08 Praha 1 – Hrad
tel. +420 224 373 367
e-mail: archivkpr@hrad.cz

badatelské hodiny: úterý – čtvrtek od 9.00 po dohodě

Jakub Doležal
tel. +420 224 373 682
e-mail: jakub.dolezal@hrad.cz
Mgr. Eva Javorská
tel. +420 224 373 367
e-mail: eva.javorska@hrad.cz
Mgr. Hana Jurková
tel. +420 224 373 304
e-mail: hana.jurkova@hrad.cz
PhDr. Pavel Zeman, Ph.D.
tel. +420 224 373 207
e-mail: pavel.zeman@hrad.cz

Pracovníci archivu obratem vyřizují emailové dotazy badatelů. Nahlížení do matrik či pořízování kopií není v současné době umožňováno. Při mé první návštěvě to nebyl problém, poté se situace změnila. Pořízení kopie bylo odmítáno nejprve s odkazem na ochranu osobních údajů nositelů vyznamenání, poté s odůvodněním, že “takhle najednou ve velkém množství by se infomrace asi poskytovat němly (sic!).” Emailové dotazy však byly i za těchto okolností vyřizovány obratem.

Protože mi už došla trpělivost, podal jsem v březnu tohoto roku písemnou žádost o pořízení kopie. Archiv kopie poskytnout zřejmě “prostě nechce”, protože (po písemné urgenci) sdělil, že lituje, ale s ohledem na špatný stav archiválií není nahlížení ani pořízení kopií možné, neboť archiválie, včetně matrik řádů a vyznamenání, procházejí procesem čistění, restaurování apod.

Tuto odpověď na straně jedné oceňuji, neboť využívá ustanovení zákona o archivnictví a je  z právního formálního hlediska velmi elegantním způsobem, jak se badatele zbavit. Na straně druhé je pro mě dosti neuspokojivá, neboť při mých posledních návštěvách byly matriky – alespoň z mého laického pohledu – ve výborném stavu.

Využil jsem proto možnosti podle zákona o archivnictví a podal žádost nadřízenému orgánu archivní a spisové služby (zde odbor archivní a spisové služby Kanceláře prezidenta republik), aby ve věci vydal rozhodnutí .

V tuto chvíli čekám na odpověď. Nebude-li postoj změněn, budu ve svém úsilí pokračovat, včetně případné žaloby ve správním soudnictví. Nechci pracovníkům archivu křivdit, ale z jejich dosavadního  postoje mám bohužel pocit, že se jedná o účelovou snazu vyhnout se pořízení kopie za každou cenu, čemuž prostě nerozumím.

Bude-li v této věci cokoliv nového, budu ctěné čtenáře informovat.

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 279 (1988)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 279 udělené v roce 1988 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu (slovenská verze):

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 22,2 g. Hvězda je opatřena následujícími puncovními značkami:

a) na horním závěsu hvězdy: punc “750” a punc AU “kohoutek 3”,

b) na připínací jehle: “P” + výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2”, značka ryzosti 750,

d) na závěsném kroužku: na připínací jehle: “P” + výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “2”, značka ryzosti 750,

d) na závěsném oušku hvězdy: “kohoutek 3”.

Provedení etuje odlišné od etují z první poloviny 80. let. I zde je patrné neustálé snižování kvality u řádů a vyznamenání. Státní znak na etuji není pozlacen, je proveden ve stříbrné barvě. Etuje je sice členitější a má zavírací mechanismus, ale její povrch je celý matný (oproti alespoň lesklé rudé kožence v dřívějších letech) a vypadá velmi lacině. Rovněž vnitřek etue, v němž je uložena hvězda, není koženkový ale plyšový. Celkový dojem z etue je velmi laciný na můj vkus zcela neodpovídající faktu, že byla určena pro jedno z nejvyšších vyznamenání.Odchylné provedení rubu hvězd hrdiny socialistické práce z roku 1975

V souvislosti s možností srovnání několika exemplářů Zlatých hvězd hrdiny socialistické práce si autor těchto stránek dovoluje upozornit na odchylné provednení rubové strany dekorací udělovaných v roce 1975, u nichž provedení rubové strany zlaté hvězdy vykazuje některé odlišnosti.

Snímky rubových stran dvou hvězd udělených v roce 1975:

Oproti jiným hvězdám je výrazně odlišné provedení linky lemující vnitřní okraj hvězdy mezi jejími rameny. Zatímco u všech ostatních (zatím autorem shlédnutých) hvězd – z let 1973, 1982, 1983, 1986 a 1988 včetně jednoho neuděleného exempláře, vytváří linka mezi rameny hvězdy části kružnice, u hvězd z roku 1975 kopíruje linka tvar hvězdy. Útvar, v němž je umístěno matriční číslo, je rovněž užší než u hvěz z jiných let.

Pro srovnání několik obrázků hvězd z jiných let:

Je možné, že podobné odchylné provedení vykazují i další hvězdy. Hvězda č. 40 udělená v roce 1973 však odpovídá ostatním dekoracím, stejně jako hvězda č. 67 vyobrazená v aukčním katalogu Aurea Praha z prosince 2007, která byla dle sdělení Archivu Kanceláře prezidenta republiky udělena v roce 1976.

Zlatá hvězda hrdiny socialistické práce č. 52 (1975)

Na stránky byly přidány nové fotografie kompletu Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce č. 52 udělené v roce 1975 sestávající ze zlaté hvězdy, původní etuje a velkého dekretu:

Dekret z roku 1975 se liší svým zněním od dekretů z ostatních let. Namísto obvyklé formulace “Propůjčuji … prezident” bylo použito “President … propůjčuje” a dekret byl podepsán předsedou tehdejší federální vlády, Lubomírem Štrougalem. Jedná se již o druhý autorem dokumentovaný dekret z roku 1975.

Zlatá hvězda je vyrobena ze zlata o ryzosti 750. Hmotnost dekorace se stuhou je 20,8 g. Linka lemující vnitřní okraj rubu hvězdy má (podobně jako u další hvězdy z roku 1975) má odlišný tvar než dekorace z jiných let. Hvězda je opatřena následujícími puncovními značkami:

a) na závěsu hvězdy: punc “750” a punc AU “kohoutek 3”,

b) na připínací jehle: “P” + výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “8”,

c) na závěsném kroužku: výrobní značka Ústředí uměleckých řemesel “8”,

d) na závěsné oušku hvězdy: punc “750” a punc AU “kohoutek 3”..

Etuje je opatřena kovovým zavíráním, jak bylo obvyklé u etují z 2. poloviny 70. let (etuje z počátku 80. let již byly vyráběny ve zjednodušené formě, na lícové straně byl umístěn pouze státní znak, etuje neměly žádný zavírací mechanismus):

Aktualizace 19.04.2008

Doplněny nové snímky Zlaté hvězdy hrdiny 52