Stránky

Medaile Za zásluhy – ČR

Medaile Za zásluhy byla zřízena zákonem č. 157/1994 Sb. o státních vyznamenáních České republiky jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.
 
Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.
 
Medaile Za zásluhy má tři stupně, z nichž první je nejvyšší.  Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.
 
Medaile Za zásluhy má průměr 33 mm. Na lícové straně medaile je symbolické znázornění zásluh o republiku a opis “ZA ZÁSLUHY”. Na rubu je velký státní znak České republiky. I. stupeň medaile je ražen ze stříbra a pozlacen, II. stupeň je ražen ze stříbra a III. stupeň je ražen z bronzu. Medaile se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze; I. stupeň na žluto-fialovo-žluté v poměru 18:2:18, II. stupeň na žluto-fialovo-žluto-fialovo-žluté v poměru 16:2:2:2:16 a III. stupeň na žluto-fialovo-žluto-fialovo-žluto-fialovo-žluté v poměru 14:2:2:2:2:2:14. Stužka má rozměr 38×10 mm.
 
Medaile “in natura” nebo stužka se nosí na levé straně prsou. Při slavnostních příležitostech se medaile nosí “in natura”. Na občanském oděvu se může nosit na levé klopě úzká průvlečná stužka o šířce 8 mm v klopové dírce.
 
Věci Medaile Za zásluhy spravuje Kancelář prezidenta republiky.
 
FOTO BUDE DOPLNĚNO V PŘÍŠTÍCH DNECH.