Stránky

Národní cena České socialistické republiky

Národní cena České socialistické republiky byla zřízena zákonem České národní rady č. 131/1974 Sb. o Národní ceně České socialistické republiky, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1975.

Národní cena České socialistické republiky (dále jen “Národní cena”) se udělovala jednotlivcům nebo kolektivům jako projev uznání za vynikající zásluhy, tvůrčí výsledky nebo výkony v oblasti vědy, techniky, kultury a umění, které obohatily lidské poznání nebo vytvořily velké kulturní a umělecké hodnoty nebo jinak významnou měrou přispěly k rozmnožení hmotného a duchovního bohatství českého národa a národností České socialistické republiky.
 
Národní cenu udělovalo předsednictvo České národní rady každoročně k 5. květnu na návrh vlády České socialistické republiky.
 
Vyznamenaným jednotlivcům náležel čestný titul “Nositel Národní ceny České socialistické republiky”; dostali listinu o udělení této ceny a byli oprávněni nosit stužku symbolizující Národní cenu.  Vyznamenaným kolektivům náležel čestný titul “Nositel Národní ceny České socialistické republiky”; dostali listinu o udělení této ceny.
 
S udělením Národní ceny byla spojena odměna.

Fotografie stužek Národní ceny České socialistické republiky v původní etuji: