Stránky

Vyznamenání Za zásluhy o lidové milice

Vyznamenání Za zásluhy o lidové milice bylo zřízeno zákonem č. 162/1969 Sb. ze dne 18. prosince 1969 k ocenění mimořádných zásluh o Lidové milice.

Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně se udělovalo jednotlivcům i kolektivům za mimořádné, dlouholeté zásluhy o budování Lidových milicí, za trvale výrazné úspěchy v jejich činnosti a za soustavné vytváření vhodných podmínek pro jejich zabezpečování a budování.

Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice II. stupně se udělovalo jednotlivcům i kolektivům za zvlášť aktivní činnost, soustavně dobré plnění všech úkolů a za úspěšnou pomoc při budování Lidových milicí a zabezpečování jejich činnosti.

Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice propůjčoval prezident Československé socialistické  na návrh ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně má tvar medaile z bílého kovu, na jejímž líci je znázorněna
pěticípá hvězda s prostupujícím reliéfem Československé socialistické republiky. Dole je umístěna vavřínová ratolest. Na rubu je znázorněn vodorování Za zásluhy o Lidové milice I. stupně má tvar medaile z bílého kovu, na jejímž líci je znázorněna pěticípá hvězda s prostupujícím reliéfem Československé socialistické republiky. Dole je umístěna vavřínová ratolest. ně položený samopal, přes který je svisle položena lipová ratolest.

Dole je nápis: ZA ZÁSLUHY O LIDOVÉ MILICE. Stuha je červeno-modro-stříbrošedo-modro-červená v poměru 11 : 6 : 4 : 6 : 11. Medaile je ke stuze přivěšena závěsnou sponou ve tvaru štítku s emblémem Lidových milicí z bílého kovu. Průměr medaile je 33 mm.

Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně se nosilo na levé straně prsou za vyznamenáním Za zásluhy – 10 let Lidových milicí I. stupně. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé, v jejímž středu je umístěna miniatura emblému Lidových milicí z bílého kovu.


Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice II. stupně má stejnou podobu a rozměry jako vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice I. stupně; medaile i závěsná spona jsou raženy ze žlutého kovu. Stuha je červeno-modro-okrově-modro-červená v poměru 11: 6 : 4 : 6 : 11.


Vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice II. stupně se nosilo na levé straně prsou za vyznamenáním Za zásluhy – 10 let
Lidových milicí II. stupně. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé,
v jejímž středu byla umístěna miniatura emblému Lidových milicí ze žlutého kovu.

Spolu s vyznamenáním obdržel vyznamenaný průkaz: