Stránky

Československá revoluční medaile

Československá revoluční medaile byla založena dekretem prezidenta republiky ze dne 1. prosince 1918 na památku revolučního boje za samostatnost Československa jako odměna těm, kteří přispěli k vítěznému zakončení těchto bojů. Uděloval s všem československým dobrovolníkům a občanům, kteří doma organizovali pomoc odboji.

Popis medaile (převzato z publikace V. Měřička: Československá vyznamenání):

Medaila je ražena z bronzu v průměru 41-43 mm na šířku a 47 mm na výšku, včetně ouška na horním okraji. Výška medaile včetně oválného závěsu čií 62,5 mm. Ovláný závěs má rozměr 20 x 24, váha mediale se pohybuje mez 43 – 45 g. Ve Francii ražené medaile mají průměr 39 x 44 mm, závěsný článek je téměř kruhový, v průměru 20 x 20 mm a váha je nižší a si 36 g.

Odznak sám je tvořřen řeckým rovnoramenným křížem, jehož ramena se do středu mírně  rozšiřují (šírka ramen na konci je  8 mm). Na lícové straně je na ploše kříže umístněna plastická postava nahého jezdce, sedícího na vzepjatém koni. Kůň i jezdec jsou obráceni k pravému okraji medaile. Jezdec sám hledí do strany, levicí přidržuje hřívu kon, pravicí třímá žerď praporce, který vlaje nad jeho hlavou. Kůň je okřídlen a jeho křídla o čtyřech koncových letkách zaplňují plochy vodorovných ramen kříže. Při pravém okraji dolního ramene kříže, nad kopyty koně, je u některých medailí umístěna iniciála medailéra “AB”, u jiných medailí iniciála chybí. Mezi rameny kříže je nahoře odprava doleva letopočet “1914-1918” s opisem “VZHŮRU NA STRÁŽ/SVOBODNÝ NÁRODE”.

Rubní strana medaile představuje v celé ploše křídla okřídlenou postavu ženy, symbolizující svobodu. Žena je oděna v suknici a její hruď je obnažena. Ve vzpažených rukou dál drží nad hlavou doprava se stáčející praporec s nápisem “ZA SVOBODU”. Nohama šlape na dva na obě strany se zvedající hady. Perutě jsou trojité a poslední, ležící na samé ploše vodorovného ramene kříže, jsou zakončeny pěti letkami. Na bronzovém mezikruží mezi rameny kříže je nahoře odprava doleva letopočet “1914-1918” Na dolní části je pak stylizovaný ornament vavřínových listů.

K hornímu okraji medaile je napojeno ploché ouško, kterým prochází  oválný prstenec, tvořený lipovými lístky, stuhou převázanými.

Na stuze medaile mohly být připevněny lipové ratolesti vyjadřující udělení pochvaly. Na stuhu se připevňovaly rovněž štítky označující místa bojů nebo označení jednotek.

Přehled štítků:

“ČD” – Česká družina

“LE” – Cizinecká legie (Legion entrangere)

“ZBOROV”, “BACHMAČ” a “SIBIŘ” – štítky pro příslušníky voj. útvaru v Rusku

“ALSACE”, “ARGONNE” a “PERONNE” – štítky pro příslušníky jednotek ve Francii,

“DOSSALTO” a “PIAVE” – pro příslušníky jednotek v Itálii,

“S” – pro účastníky akcí v Srbsku

Štítky s označením jednotlivých pluků se používaly 1-12 pro ruské pluky, 21-24 pro francouzské pluky a 31-35 a 39 italské pluky.