Stránky

Státní cena Klementa Gottwalda

 

Státní cena Klementa Gottwalda

Stužka Státní ceny Klementa Gottwalda

Podle zákona č. 21/1975 Sb., o udělování státních cen Klementa Gottwalda se státní ceny udělovaly jako projev čestného uznání socialistického státu za vynikající tvůrčí výkony, které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak přispěly k vyřešení úkolů socialistické výstavby a k dalšímu rozvoji kultury v naší vlasti.

Státní ceny Klementa Gottwalda uděloval prezident republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky každoročně ke dni 9. května.

Vyznamenaným příslušel čestný titul “Laureát státní ceny Klementa Gottwalda”.

Státní ceny Klementa Gottwalda mohou být uděleny jednotlivým osobám nebo kolektivům

  • za díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických,
  • za vynikající vynálezy a základní změny v rozvoji techniky a vynikající uplatnění nových léčebných metod,
  • za díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, filmu a televize.

Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda měli právo nosit červenou stužku na obou stranách lemovanou modrým a bílým proužkem, s vavřínovou snítkou.

Se státními cenami Klementa Gottwalda byla spojena odměna, která činila 50 000 Kčs; byl-li vyznamenán kolektiv, jejž tvořily tři nebo více osob, činila odměna 70 000 Kčs. Odměny nebyly podrobeny daním ani poplatkům.

Návrhy na udělení státních cen Klementa Gottwalda podávaly podávají veřejné instituce, organizace nebo jednotlivci Výboru pro státní ceny Klementa Gottwalda. Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda a jeho komise pro obory vědy, techniky a umění byly složeny “z vynikajících představitelů vědy, techniky a umění a ostatních oborů tvůrčí činnosti”. Členy Výboru a komisí jmenovala a odvolávala vláda. Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda hodnotil předložené návrhy a předkládal vládě republiky návrh na udělení státních cen. Činil tak na základě posudků svých komisí.

Tato úprava navázala na víceméně obdobnou úpravu vládního nařízení č. 29/1962 Sb., ze dne 16. března 1962 o udělování státních cen Klementa Gottwalda a předcházející úpravu vládního nařízení č. 139/1960 Sb., o udělování státních cen Klementa Gottwalda. Pouze odměny byly v tomto období rozděleny podle skupiny a činily v první skupině 40 000 Kčs, v druhé skupině 30 000 Kč a ve třetí skupině 20 000 Kčs.

Před rokem 1960 bylo udělování státní ceny Klementa Gottwalda upraveno vládním nařízením č. 7/1955 Sb., o státních cenách Klementa Gottwalda.

Snímek dekretu:

Zpět na hlavní stránku