Stránky

Vzorný učitel

 

Čestný titul Vzorný učitel byl zřízen vládním nařízením č. 73/1953 Sb. ze dne 21. července 1953, o vyznamenáních čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky. Tímto nařízením bylo zřízeno vyznamenání “Medaile Jana Amose Komenského”, zavedena veřejná uznání pro učitele a zavedeny čestné tituly “Zasloužilý učitel”, “Zasloužilý školský pracovník”a “Vzorný učitel”.

jejím vedení a organisaci výrazně převyšovaly výkony a výsledky práce jiných učitelů a školských pracovníků, a kteří příkladným plněním všech svých povinností se stali vzorem strhujícím k následování.

Čestný titul “Vzorný učitel” uděloval pracovníkům v oboru působnosti ministerstva školství a osvěty ministr školství a osvěty. Školským pracovníkům v oboru působnosti jiného ústředního úřadu uděloval tento čestný titul vedoucí příslušného ústředního úřadu v dohodě s ministrem školství a osvěty.

Vyznamenaní dostali zároveň s čestným titulem listinu o tom, že jim byl udělen čestný titul (diplom).

S čestnými tituly bylo spojeno právo nosit čestný odznak. Vyobrazený odznak nese na rubu označení ryzosti “900”, puncovní značku a značku Ústředí uměleckých řemesel Praha (č.11). Jehla odznaku je opatřena označením ryzosti “900”, puncovní značkou a značkou “J*B”.

Čestný odznak Vzorný učitel - avers
Čestný odznak Vzorný učitel - revers

Vyznamenaní dostali zároveň s čestným titulem listinu o tom, že jim byl udělen čestný titul (diplom).

Dekret k čestnému titulu Vzorný učitel