Stránky

Řád práce


<Řád práce byl zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb., ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu Hrdina práce později (Hrdina socialistické práce) za účelem ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti.

Výše uvedeným nařízením byly současně zřízeny další řády a vyznamenání a to:

Řád práce se propůjčoval za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.

Řád práce je pěticípá rudě smaltovaná hvězda o průměru 48 mm, položená na ozubeném kole o průměru 40 mm. Uprostřed hvězdy je nesmaltovaný terč o průměru 18 mm a na něm nápis “Čest práci”, dvě lipové ratolesti a za nimi vycházející slunce. Na obvodu ozubeného kola je plasticky znázorněn věnec z klasů. Na rubu řádu jsou uprostřed hvězdy na terči, lemovaném vavřínovými ratolestmi, srp a kladivo, písmena ČSR (po r. 1960 nahrazeno písmeny “ČSSR”) a matriční číslo. Řád je ražen ze stříbra. Stříbrným závěsným kroužkem je zavěšen na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je modrá (barvy pracovního obleku) s 15 mm širokým pruhem uprostřed.

Řád práce se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Řád práce mohl být udělen i posmrtně; v takovém případě se řád s doklady doručilo rodině vyznamenaného.

Řád práce bylo možné propůjčit i:

  1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
  2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se   prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
  3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací příslušný orgán.

Řád práce – 1. typ ČSR, do r. 1960:

Řád práce 1 typu – matriční číslo 001.

Řád práce do r. 1960 matriční číslo 001Řád práce do r. 1960 matriční číslo 001

Dřívější dekorace č. 102 udělená v dubnu 1952. Vyrobeno ze stříbra ryzosti 900, označeno značkou výrobce “KK” (Karnet a Kyselý), punc stříbro (trojúhelník 3), číslicí 900.

Řád práce do r. 1960 aversŘád práce do r. 1960 avers

Pozdější dekorace 1 typu – č. 1005 (uděleno v únoru 1958) a č.1120 (uděleno v dubnu 1958). Vyrobeno ze stříbra ryzosti 900, punc stříbro (kozlík-3), číslicí 900 a značkou výrobce “ZUKOV”.

Řád práce do r. 1960 aversŘád práce do r. 1960 aversEtue pro řád práce 1. model
Řád práce do r. 1960 aversŘád práce do r. 1960 revers

Zároveň s řádem obdržel vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.

Průkazy k Řádu práce do r. 1960:

Průkaz k Řádu práce do r. 1960Průkaz k Řádu práce do r. 1960Průkaz k Řádu práce do r. 1960

Průkaz k Řádu práce do r. 1960Průkaz k Řádu práce do r. 1960Průkaz k Řádu práce do r. 1960

Průkaz k Řádu práce do r. 1960Průkaz k Řádu práce do r. 1960

Zpět na hlavní stránku