Stránky

Zasloužilý umělec

Čestný titul Zasloužilý umělec byl zřízen vládní nařízením č. 55/1953 Sb. ze dne 3. června 1953, o zasloužilých umělcích jako čestné uznání pro zvlášť vynikající a zasloužilé umělecké pracovníky. Čestný titul “zasloužilý umělec” udělovala vláda na návrh příslušného ústředního úřadu pracovníkům, kteří si dlouholetou vynikající prací v kterémkoli oboru umění získali zvláštní zásluhy. Umělci, kterým vláda udělila čestný titul “zasloužilý umělec”, dostali o tom listinu (diplom). Vláda mohla zasloužilému umělci odejmout čestný titul, stal-li se tohoto čestného uznání nehodným.

Dekret o udělení čestného titulu Zasloužilý umělec