Stránky

Řád 25. února

Řád 25. února 1948 byl zřízen vládním nařízením č. 34/1949 Sb., ze dne 8. února 1949, kterým se zřizuje Řád 25. února 1948. Řád byl zřízen pro občany, kteří se vynikající měrou zasloužili o dovršení vítězství lidové demokracie v únorových dnech roku 1948.

Podle stanov řádu byl řád zřízen pro občany, kteří si získali vynikající zásluhy o dovršení vítězství lidové demokracie v Československé republice v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy mohl být tento řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.

Řád měl tři stupně. Táž osoba mohla mít jen jeden stupeň řádu.

Odznak prvního stupně řádu je pěticípá stříbrná hvězda. Vnitřek cípů je z rudého smaltu, mezi cípy hvězdy šlehají pozlacené plameny. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, na jehož líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis “25. února 1948”. Na rubu hvězdy je disk s nápisem “VŮLE LIDU ZÁKONEM” a nad ním lipová ratolest; na horním kraji disku je nápis “REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ”.


Snímek dekorace se setřeným zlacením:Snímek dekretu k dekoraci I. stupně udělené poslankyni a člence předsednictva Národního shromáždění a pozdější ministryni Boženě Machačové-Dostálové:

Odznakem druhého stupně řádu je stříbrná medaile o průměru33 mm, na jejímž líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis “25. února 1948”. Na rubu medaile je nápis “VŮLE LIDU ZÁKONEM” a nad ním lipová ratolest; na hořením okraji rubu medaile je nápis “REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ”.

Odznakem třetího stupně řádu je bronzová medaile o průměru 33 mm, která má stejné ražení jako medaile stříbrná.

Stuha řádu je 37 mm široká, 55 mm dlouhá a je rudé barvy.

Řád uděloval prezident republiky na návrh vlády.