Stránky

Sokolovská pamětní medaile

Sokolovská pamětní medaile aversSokolovská pamětní medaile revers

Sokolovská pamětní medaile byla založena usnesením vlády z 5. března 1948, které bylo uveřejněno ve Věstníku ministerstva národní obrany č. 19. ze dne 13. března 1948. Na líci je postava bojovníka se samopalem, nápis “Sokolovo” a datum bitvy “8. III. 1943”. Na rubu se nachází lipová ratolest, nápis “1. československý samostatný polní prapor v SSSR” a nápis “Sokolovská pamětní medaile”.

Medaile byla udělována při příležitosti 5. výročí bitvy u Sokolova všem žijícím, padlým i zesnulým příslušníkům 1. československého samostatného polního praporu v SSSR a tomuto praporu. Spolu s medailí byl předáván i dekret o udělení.

Sokolovská pamětní medaile - dekret