Stránky

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem byla zřízena nařízením vlády Republiky československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věstn.čsl., jehož platnost byla po válce potvrzena vyhláškou ministra vnitra č. 42/1946 Sb.

Nařízení stanovilo, že “Na pamiatku boja za oslobodenie republiky Československej z nepriateľského obsadenia zriaďuje sa Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom.”

Vládním nařízením č. 30/1949 Sb. ze dne 18. ledna 1949 bylo umožněno, že medaili lze udělit také cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.

Podle stanov byla medaile „zriadená rozhodnutím československej vlády ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí činom preukázali osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom. Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom má jeden stupeň. Udeľuje sa in natura len raz pri prvom vyznamenaní. Každé ďalšie vyznamenanie touto medailou sa označí nositeľovi tejto medaile na stuhe bronzovými lipovými lístkami.“

Dle stanov byl popis medaile následující:

„a) Medaila: bronzový okrúhly terč, na líci hlava lva nad lipovou ratolesťou, uprostred meč, cez ktorý je v hornej části nápis “Za chrabrosť”, na ľavo od hlavy lva patriarchálny slovenský kríž; na rube medaile nápis “Pravda vítězí” s letopočtom 1939 a lipovou ratolesťou. Medaila je zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových ratolestí, b) Stuha: je pozdlž rozdelená na jedenásť pruhov nerovnako širokých. Uprostred je úzky biely pruh a po obidvoch stranách úzke pruhy červené a biele a široké modré a zase úzke biele a červené.“

Československá medaile za chrabrost se dle stanov nosila na stuze na levé straně hrudi za Řádem bílého lva, za Československým válečným křížem z r. 1914-1918, za Řádem M.R. Štefánika a Československým válečným křížem 1939.

Stanovy medaile dále stanovily:

„Československou medailou za chrabrosť pred nepriateľom môžu byť vyznamenaní príslušníci československej armády v zahraničí a československí občania vo vlasti, ktorí pred nepriateľom, alebo na bojišti v zahraničí v čase od 1. septembra 1939, alebo v oslobodzovacom boji vo vlasti v čase od 15. marca 1939 až do skončenia vojny splnili všeobecné podmienky uvedené v článku 1.

Československou medailou za chrabrosť pred nepriateľom môžu byť vyznamenané aj pluky alebo oddiele a sotniny za statočné chovanie sa celku. Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom môže byť udelená aj príslušníkom a jednotkám spojeneckých armád.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom udeľuje sa doživotne a bezplatne. Vyznamenaný Československou medailou za chrabrosť pred nepriateľom dostane súčasne diplom opravňujúci ho nosiť ju. Keď vyznamenaný zomrie, Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom ponechá sa na pamiatku rodine alebo príbuzným. Nesmie ju však nosiť nikto, kto nebol ňou vyznamenaný.

Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom stráca ten, koho súd odsúdil pre trestný čin, majúci za následok stratu domácich i cudzozemských rádov, vojenských a občianských vyznamenaní a čestných odznakov.

V takomto prípade odsúdený je povinný Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom vrátiť ministerstvu národnej obrany.

Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom prepožičiava prezident republiky, po prípade minister národnej obrany alebo veliteľ vojska, pokiaľ ich prezident k tomu zmocní.“

Spolu s medailí obdržel vyznamenaný dekret:

 
 

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem – londýnské vydání z roku 1940-1941

Varianta 1:

Bronzová medaile o průměru 33 mm nebo 32,75 mm o síle 2 mm při okraji a 3,5 mm ve středu (mírně vypouklá). Barva bronzu červenavá, kresba výrazná, na lícové straně značně plastická, nápis na lícové straně slovensky “ZA CHRABROSŤ”. Ouško soudečkovité v rozměru 3,75 x 4 mm, raménka o rozměru 25 x 11 mm nebo 25,75 x 12,5 mm včetně dolního okraje pro přinýtování. Raménko je jednostranné, opatřené na rubní straně závěsnou lištou pro stuhu. Tato se objevuje v šířce 36, 37 nebo 38 mm, střední bílý pruh 8 až 10 mm, červené proužky ve středu 2, 2,5 až 3 mm, okrajový červený pruh 3,5, 4 nebo 4,5 mm, bílé po 1 mm. Londýnská stuha nevykazuje moireování, přičemž starší vydání z roku 1940 má stuhu spíše modrofialové barvy.

Varianta 2:

Medaile existují ve více variantách. Václav Měřička ve své publikaci (Československá vyznamenání, III. část 1939-1948, vydáno Českou numismatickou společností – pobočka Hradec Králové v roce 1974) rozlišuje následující varianty (převzato):

Medaile má stejné rozměry s tím rozdílem, že kov je světlý a patinovaný,takže kresba na obou stranách se stává nápadně výraznou a čitelnou. Kresba lva vykazuje ostré rysy, jazyk je delší a silnější. Nápis na lícové straně je český “ZA CHRABROST”. Na rubní straně jsou písmena vyšší a zvláště užší a vyšší jsou číslice letopočtu.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem – I. pražské vydání z roku 1945

Bronzová medaile ve světlém odstínu kovu, v průměru 33 mm, při síle okraje 2 mm a ve středu 2,5 mm. Kresba opět výrazná, ale nikoliv tak plastická jako u londýnského vydání. Nápis na lícové straně shodný s předchozí ražbou varianty 1, rubní strana zcela plochá, písmo subtilnější. Ouško v podstatě válečkovité, avšak mírně zploštělé v rozměru 1,8 x 3,5 mm nebo 1,25 x 4,5 mm, raménko v rozměru 25 x 11 mm, nebo 25,5 x 12 mm. Stuha v šířce 40 mm odpovídá stanovám.

Shora uvedená dekorace má průměr 33,1 mm na okraji a 2,5 mm ve středu. Ouško je úzké o rozměrech 1,3 x 4,1 mm.. Závěsná raménka mají rozměr 26 x 12,5 mm. Stuha je 39 mm široká. Dekorace svým rozměrem odpovídá popisu V.Měřičky – varianty I. pražského vydání (VM.12-B), liší se však výrazně od fotografie této varianty uvedené v příloze jeho publikace. Lev má výrazně delší a užší jazyk než na snímku v publikaci, číslice letopočtu nejsou tak úzké jako na fotografii. Vodorovná ramena kříže na líci jsou užší a delší než na snímku v publikaci. Nápis na líci je slovenský “ZA CHRABROSŤ”. Čárky nad písmeny “I” v nápise “PRAVDA VÍTĚZÍ” na rubu medaile se téměř dotýkají písmen “I”.

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem – II. pražské vydání z roku 1945-1947

Varianta 1:

 Bronzová medaile ve světlém, avšak mírně patinovaném odstínu kovu.  Průměr diferuje mezi 33 až 33,75 mm, síla medaile při okraji opět 2 mm, ve středu 2,75 mm. Výrazná kresba shodná s předchozí medailí, avšak nápis na lícové straně česky “ZA CHRABROST”. Nápis na rubní straně je psán stejně jako číslice velkými písmeny. Ouško je úzké v síle 2 mm o výšce 4 mm.

Závěsné raménko 26 x 19 mm. U předchozích medailí bylo můstkové ouško pro stuhu přiletováno na zadní straně raménka, u tohoto typu je nahoře přisedlé. Stuha 40 mm odpovídá stanovám.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

Varianta 2:

Prakticky shodná s předchozí ražbou, avšak písmena i číslice jsou vyšší a útlejší, lipové listy výraznější.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

Varianta 3:

Tento typ medaile byl ražen i v bílé a patinové slitině kovu, který nevykazuje žádné puncovní značky. Tato vydání je nutno označit za neoficiální, zřejmě zkusmou ražbu.

FOTO NENÍ K DISPOZICI

 

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem – Vydání z let 1946-1948

Bronzová medaile ve středním, tedy tmavším odstínu bronzu v průměru 32,75 mm, při síle okraje 2 mm a ve středu 3 mm. Nápis na lícové straně česky “ZA CHRABROST”. U lva jazyk značně velký a ven se rozšiřující. Na rubní straně nápis obdobný jako u typu A a B, ale číslie jsou nápadně úzké. Ouško soudečkovité v rozměru 3,5 x 5 mm, raménko 25,5 x 13 mm. Můstek pro stuhu je shodný jako u londýnského a I. pražského vydání. Stuha 40 mm odpovídá stanovám.

FOTO NENÍ K DISPOZICI