Stránky

Řád Slovenského národního povstání

Řád Slovenského národního povstání byl založen nařízením Slovenské národní rady č. 102/1945 Sb.n. SNR ze dne 23 srpna 1945. Byl udělován osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o odboj, zúčastnily se příprav o odboj i samotného odboje a národního povstání, anebo v něm vykonaly vynikající úspěšné velitelské, organizační nebo bojové, pri nichž byly osobně vystaveny nebezpečí života nebo život obětovaly.

Nařízení bylo později doplněno vládní nařízením č. 30/1949 Sb., ze dne 18. ledna 1949, podle něhož bylo možno tento řád udělit také cizím státní příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily o odboj.

Řád propůjčovalo původně předsednictvo Slovenské národní rady a to až do 15. dubna 1948, po tomto datu byl propůjčován pouze prezidentem republiky

Popis řádu:

Řád Slovenského národního povstání I. třídy:

Řád Slovenského národního povstání II. třídy:

Jsou známy dvě varianty dekorací II. třídy, které se liší výskytem či naopak absencí značky “K” ve spodní části lícové strany medaile.

Potvrzení o udělení Řádu Slovenského národního povstání II. třídy:

Dekret o udělení Řádu Slovenského národního povstání II. třídy:

Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání:

Potvrzení o udělení Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání:

Dekret o udělení Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání:

I u pamětní medaile existují dvě varianty, které se liší výskytem či naopak absencí značky “K” ve spodní části lícové strany medaile.