Stránky

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova byl zřízen vládním nařízením 152/1946 Sb. dne 14. června 1946 jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky, zejména tím, že projevili a) osobní statečnost, která měla vynikající vliv na splnění daného bojového úkolu jednotky vlastní, sousední nebo jednotky vyšší nebo b) vynikající bojovou činnost při plnění povinností velitele jednotky.

Členění řádu

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova má tři stupně a to:

a) I. stupeň: zlatou hvězdu

Hvězda I. stupněHvězda I. stupně avers
Hvězda I. stupně reversDetail rubu hvězdy
Etuje k hvězdě II. stupně

b) II. stupeň: stříbrnou hvězdu

Hvězda II. stupněHvězda II. stupně avers
Hvězda II. stupně reversDetail rubu hvězdy
Etuje k hvězdě I. stupně

c) III. stupeň: medaili

Medaile řádu aversMedaile řádu revers
Medaile řádu - etue

Existují medaile se značkou “K” i bez ní.

I. stupeň se uděloval zpravidla velitelům vyšších jednotek, jejich zástupcům a náčelníkům štábu armády. II. stupeň se uděloval zpravidla náčelníkům štábu sboru, divize a velitelům vojskových těles a III. stupeň se uděloval zpravidla velitelům praporů, oddílů, setnin a čet. Řádových vyznamenání jest 500 I. stupně, 1000 II. stupně a 5000 kusů III. stupně.

Popis řádu:

Základem řádu I. a II. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu heslo “Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte”; III. stupeň je kruhový terč o průměru 35 mm, na jehož líci jsou tentýž relief a heslo jako u I. a II. stupně a na rubu v horní části nápis “Československý” velitelský řád Jana Žižky z Trocnova” a pod ním zkřížené palcáty. I. stupeň je stříbrný a celý pozlacený, II. a III. stupeň je celý stříbrný. I. a II. stupeň je jednostranný a připíná se na pravou stranu prsou šroubkem a matičkou. III. stupeň nosí se na stuze popsané v dalším odstavci na levé straně prsou.

Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10 mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce. I. a II. stupeň řádu se vyznačují dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; I. stupeň se rozlišuje palcáty pozlacenými, II. stupeň palcáty postříbřenými. Hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.

Věci Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova spravuje ministerstvo národní obrany.