Stránky

Bachmačská pamětní medaile

Bachmačská pamětní medaile aversBachmačská pamětní medaile revers

Bachmačská pamětní medaile byla založena usnesením vlády z 5. března 1948, které bylo uveřejněno ve Věstníku ministerstva národní obrany č. 19. ze dne 13. března 1948. Medaile byla udělována při příležitosti 30. výročí bitvy u Bachmače všem žijícím, padlým i zesnulým účastníkům bojů u Bachmače a všem jednotkám a útvarům, které se bojů účastníly. Medaile je broznová. Na líci je bojovník s puškou a npis “Bachmač”, na rubu nápis “Pamětní medaile” a letopočty “1918” a “1948”.