Stránky

Jánošíkova medaile

Československá Jánošíkova medaile byla zřízena vládním nařízením č. 154/1946 Sb., ze dne 14. června 1946, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile. Byla zřízena jako jako vojenské vyznamenání pro ty československé partyzány ve smyslu § 1 zákona č. 34/1946 Sb. a pro ty příslušníky spojeneckých států, kteří vynikajícím způsobem přispěli k organisování československých partyzánských jednotek nebo se vyznamenali v bojích těchto jednotek na území republiky Československé nebo mimo její hranice. Na základě vládního nařízení č. 40/1949 Sb., bylo medaili možné udělit také vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.

Medaile měla jeden stupeň a udělovala se na návrh ministerstva národní obrany. Medaili uděloval prezident republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je prezident republiky k tomu zmocnil.

Medaile je bronzový terč o průměru 35 mm. Na líci medaile je zobrazena postava Jánošíkova a souběžně s jejím okrajem je heslo  “Voľ radšej nebyť ako byť otrokom”. Na rubu medaile je nápis “Za odvahu v partyzánských bojích Čechů a Slováků 1939 – 1945”  a pod letopočtem vavřínová snítka. Stužka medaile je 40 mm široká, tmavě zelená, s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed.

Jánošíkova medaile

Jánošíkova medaile

Medaile se udělovala jen jednou, a to doživotně a bezplatně. In memoriam se neudělovala. Vyznamenaný dostal zároveň dekret potvrzující, že mu byla medaile udělena a že je oprávněn ji nosit. V případě úmrtí vyznamenané osoby se medaile a dekret ponechávaly dědicům na památku. Dědici však nesměli medaili nosit.