Stránky

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena byla zřízena zákonným opatřením Předsednictva Národního shromáždění ze dne 26. srpna 1964 o Československé novinářské ceně.

Cena byla zřízena jako projev čestného uznání pracovníkům tisku, rozhlasu, televize a zpravodajského filmu, kteří svou významnou novinářskou a publicistické činností přispěli k uskutečnění myšlenek socialismu a komunismu.

Cenu uděloval prezident republiky a to zpravidla u příležitosti Dne tisku 21. září. Nositelé Československé novinářské ceny mají právo nosit čestnou služku. Stužka byla rudá s modrým pruhem na dolním a horním okraji. S cenou byla spojena odměna 20.000 Kčs.

Současně se zřízením Čs. novinářské ceny byla zrušena úprava ohledně udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského (zákon č. 207/1946 Sb.) a státní novinářské ceny Václava Kopeckého (vládní nařízení č. 30/1962 Sb.).

V roce 1975 bylo zákonné opatření nahrazeno zákonem č. 22/1975 Sb., o udělování Československé novinářské ceny. Právní úprava zůstala v podstatě totožná. Pouze odměna byla navýšena na 30.000,- Kčs a bylo stanoveno, že odměna není podrobena daním ani poplatkům.

Matriky nositelů uveřejněná Archivem Kanceláře prezidenta republiky zachycuje v letech 1962-1989 pouze 52 udělení.

Na níže uvedeném snímku je jeden z dekretů o udělení ceny.