Stránky

Řád přátelství

Řád přátelství byl založen zákonem č. 152/1976 Sb., o zřízení Řádu přátelství.

Řád byl zřízen k ocenění zásluh o navázání, upevnění a rozvoj přátelských vztahů s Československou socialistickou republikou, jakož i k ocenění zásluh o rozvoj přátelství, spolupráce a mírového soužití mezi národy. Řád přátelství se propůjčoval příslušníkům jiných států, kteří se zasloužili o navázání, upevnění a rozvoj přátelských vztahů s Československou socialistickou republikou, a to zejména v oblasti politické, hospodářské, kulturní, vědecké a vědeckotechnické spolupráce nebo kteří se zasloužili o rozvoj přátelství, spolupráce a mírového soužití mezi národy.

Řád přátelství propůjčoval prezident republiky.

Řád přátelství má tvar pětidílné hvězdice z pozlaceného stříbra, jejíž rýhované paprskovité díly jsou zakončeny fasetovanými českými granáty. Mezi jednotlivými díly jsou rýhované mezipaprsky. Plastický medailon je ve středu vyplněn fasetovanými českými granáty. Horní díl řádového odznaku je opatřen kolmým ouškem, kterým prochází kroužek obdélníkové závěsné spony z pozlaceného stříbra zdobené iniciálami “ČSSR”. Na rubu závěsné spony je vyryto matriční číslo. Stuha je průvlečná lichoběžníková, 38 mm široká a 55 mm dlouhá, rudé barvy, uprostřed se svislým proužkem střídajících se červenomodrobílých československých státních barev.

Řád přátelství č. 87 – dle sdělení Archivu Kanceláře prezidenta republiky byl řád udělen v roce 1989 a jeho nositelkou byla generální tajemnice Strany kongresu nezávislosti Madagaskaru paní Gisele Rabesahala:

Řád přátelství č. 87 avers

Řád přátelství č. 87 revers

U shora zobrazené dekorace se na horní části rubového závěsu (pod závěsným kroužkem) nachází oznažení ryzosti “900” a puncovní značka pro označení stříbrného zboží.

Řád přátelství č. 87 detail reversu

 Hmotnost dekorace se stuhou je 32,5 g, průměr 41 mm. Na horní části závěsné spony je značka výrobce – Ústředí uměleckých řemesel ( s č. 8).

Řád přátelství č. 22 – Nositelem vyobrazené dekorace byl dlouholetý Ministr státní bezpečnosti NDR Erich Mielke. Dle matriky  Archivu Kanceláře prezidenta republiky byl tento řád udělen v roce 1982:

Řád přátelství č. 22 aversŘád přátelství č. 22 revers
Řád přátelství č. 22 etueŘád přátelství č. 22 dekorace v etui
Řád přátelství č. 22 revers

Řád přátelství č. 42 – Vyobrazená dekorace pochází ze sbírky dekorací států východního bloku, kterou vytvořil italský finančník a významný sběratel Dr. Antonio Benedetto Spada. Dle sdělení Archivu Kanceláře prezidenta republiky byl tento řád udělen v březnu 1985. Nositelem byl místopředseda rady ministrů Německé demokratické republiky Gerhard Weiss:

Řád přátelství č. 42 aversŘád přátelství č. 42 revers
Řád přátelství č. 42 etueŘád přátelství č. 42 dekorace v etui

Nosila-li se pouze stužka vyznamenání, byla napjata na pravoúhlé liště o rozměru 30×10 mm, na které byl při levém kraji umístěn pozlaceným stříbrem fasetovaný český granát.

Podle údajů uvedených v článku pana Fr. Staňka v časopise Drobná plastika č. 2/2004 bylo celkem propůjčeno pouze 96 dekorací, přičemž poslední dekorace měla být propůjčena 3. prosince 1989 vedoucímu obchodního zastoupení SSSR v ČSSR panu R.F.Fiskoppelovi. K dalším údajům v článku je možné pouze uvést, že podle stanov řádu nebylo matriční číslo na rubu závěsné spony raženo, nýbrž ryto. Ryté je i matriční číslo na rubu shora zobrazené dekorace.

Níže uvedené snímky dalšího Řádu přátelství a dekretu pocházejí ze stránek www.russian-medals.net pana Dmitrije Markova z USA, v jehož obchodě byl Řád přátelství nabízen k prodeji jako součást kompletu vyznamenání bývaléh o generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Turecka Ismaila Bilena. Snímky jsou zveřejňovány s jeho souhlasem.

Řád přátelství aversŘád přátelství dekret

Další ukázka dekretu k Řádu přátelství:

Dekret k Řádu přátelství

Níže snímky Řádu přátelství č. 84 draženého v 62. aukci firmy Filatelie Klim v roce 2017 (snímky převzaty z jejich stránek www.filatelie-klim.com:

Řád přátelství č. 56 – udělený Petru Mladenovovi, generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Bulharska:

Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství

Řád přátelství č. 73 – udělený Nelsonu Mandelovi:

Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství

Řád přátelství č. 83 – udělený armádnímu generálovi a ministru vnitra Německé demokratické republiky, Friedrichu Dickelovi:

Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství
Řád přátelství