Stránky

Hrdina Československé socialistické republiky

Titul Hrdina Československé (socialistické) republiky byl zřízen vládním nařízením č. 6/1955 Sb., ze dne 8. února 1955, kterým se upravuje udělování čestného titulu “Hrdina Československé republiky” a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti. Titul Hrdina ČSR (později Hrdina ČSSR) byl zřízen k ocenění výjimečných zásluh o republiku spojených s vykonáním hrdinského činu nebo opětovných hrdinských činů. Čestný titul “Hrdina ČSSR” uděloval na návrh vlády prezident republiky, který vyznamenanému měl (podle stanov) současně propůjčit i Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Jednalo se o obdobu sovětského systému, kdy byl Hrdinům Sovětského Svazu současně udělován i Leninův řád. V Československu však v praxi tento systém nebyl naplňován. V Archivu Kanceláře prezidenta republiky je mezi archiváliemi týkajícími se titulu Hrdina Československé socialistické republiky uložen dokument, který konstatuje, že se tak nepostupovalo.

Podle stanov má Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR má tvar plastické pěticípé hvězdy s rozpětím hrotů 29 mm. Hvězda je ražena ze zlata, její povrch je leštěný. Ve středu hvězdy je zasazena menší rudě smaltovaná pěticípá hvězda. Na rubu hvězdy se ve středu rudé smaltované hvězdy nachází zlatý medailon se státním znakem. Hvězda se nosí na stuze barvy rudé, 38 mm široké a 30 mm dlouhé. Se stuhou je spojena zlatým závěsem. Závěs tvoří vodorovně položený palcát, připevněný na stuze a dvě vavřínové snítky zkřížené pod palcátem a spojené závěsným kroužkem s hvězdou. Stuha je zasazena horním okrajem do zlaté svorky.

Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR se nosila na levé straně prsou nade všemi československými vyznamenáními, po případě nad jejich stuhami, vždy in natura, před zlatou hvězdou Hrdiny socialistické práce.

Podle matriky uložené v archivu Kanceláře prezidenta republiky existují přinejmenším následující Zlaté hvězdy Hrdiny Československé socialistické republiky (údaje budou postupně doplňovány):

číslohvězdy nositel uděleno
1 Ludvík Svoboda, armádní generál – dekorace je součástí fondů Národního archivu České republiky 24.11.1965
2 Karol Šmidke, in memoriam 20.01.1967
3 Vladimír Clementis, in memoriam – dekorace je ve sbírce Slovenského národného múzea v Bratislavě 29.04.1968
4 Josef Frank, in memoriam 29.04.1968
5 Karel Klapálek, armádní generál 24.05.1968
6 Gustáv Husák, 1. tajemník ÚV KSČ 23.08.1969
7 Ladislav Novomeský 23.08.1969
8 Jan Šverma, in memoriam, dekorace je součástí řádové sbírky Czech Medals and Orders Society, z.s. 23.08.1969
9 Andrej Antonovič Grečko, maršál a ministr obrany SSSR, dekret k dekoraci je součástí řádové sbírky Czech Medals and Orders Society, z.s. 05.10.1969
10 Kiril Semjonovič Moskalenko, maršál SSSR , dekorace je součástí řádové sbírky Czech Medals and Orders Society, z.s. 05.10.1969
11 kpt. Rudolf Jasiok, in memoriam (velitel tankové čety) – dekorace je součástí sbírek slovenského Vojenského historického ústavu – bližší info zde 06.10.1969
12 pplk. Josef Khol, in memoriam (velitel praporu čs. samostatné brigády) 06.10.1969
13 kpt. František Vrána, in memoriam 06.10.1969
14 kpt. Vendelín Opatrný, in memoriam 06.10.1969
15 ??? – Ludvík Svoboda, armádní generál. Údaj dle matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Nicméně dekorace L. Svobody nacházející se dnes v Národním archivu ĆR je opatřena číslem 16 30.04.1970
16 ??? – Andrej Stěpanovič Jeremenko, maršál SSSR, údaj dle matriky Archivu Kanceláře prezidenta republiky , více viz  – viz výše. Dekorace č. 16 je součástí fondů Národního archivu České republiky 28.04.1970
17 Ivan Stěpanovič Koněv, maršál SSSR 28.04.1970
18 Matvej Vasiljevič Zacharov, maršál SSSR 28.04.1970
19 Dmitrij Danilovič Leljušenko, generál 28.04.1970
20 Ivan Ignaťjevič Jakubovský, maršál SSSR 28.04.1970
21 Gustáv Husák, generální tajemník ÚV KSČ 09.01.1973
22 Ludvík Svoboda, prezident ČSSR – dekorace je součástí fondů Národního archivu České republiky 30.05.1975
23 Leonid Iljič Brežněv, generální tajemník ÚV KSSS 29.10.1976
24 Gustáv Husák, gen. tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR 07.01.1983
25 Leonid Iljič Brežněv, generální tajemník ÚV KSSS 05.05.1970
26 Vladimír Remek, letec kosmonaut 27.04.1978
27 Jurij Viktorovič Romaněnko, letec kosmonaut SSSR 27.04.1978
28 Georgij Michajlovič Grečko, letec kosmonaut SSSR 27.04.1978
29 Alexej Alexandrovič Gubarev, letec kosmonaut SSSR 27.04.1978
30 Leonid Iljič Brežněv, gen. tajemník ÚV KSSS a předseda prezídia nejvyššího sovětu SSSR 16.12.1981
31 Dmitrij Fjodorovič Ustinov, maršál SSSR a ministr obrany SSSR 06.10.1982
32 neuděleno – darováno Národnímu muzeu v Praze 27.06.1995
33 neuděleno –
34 neuděleno –
35 neuděleno – dnes součástí sbírek Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě
36 neuděleno – dnes součástí sbírek Slezského zemského muzea v Opavě
37 neuděleno – dnes součástí sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
38 neuděleno –
39 neuděleno – dnes součástí řádové sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky
40 neuděleno – dnes součástí sbírek Moravského zemského muzea v Brně
41 neuděleno –
42 neuděleno – dnes součástí řádové sbírky Archivu Kanceláře prezidenta republiky
43 neuděleno – dnes součástí sbírek Muzea Policie České republiky v Praze

Hrdina ČSSR nosí zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR. Hrdina ČSSR obdržel diplom o své poctě, zlatou hvězdu Hrdiny ČSSR a řádovou knížku jako doklad k nošení hvězdy.

Na níže uvedených snímcích je zachycena Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky č. 3 udělená 29. dubna 1968 in memoriam Vladimíru Clementisovi. Hvězda se nachází ve sbírkách Slovenského národného múzea – historického múzea v Bratislavě, kterému autoři děkuji za možnost pořízení obrázů a souhlas s jejich publikováním.


Na níže uvedených snímcích je zachycena Zlatá hvězda Hrdiny Československé socialistické republiky č. 10 udělená maršálu Sovětského svazu Kirilu Semjonoviči Moskalenkovi. Jedná se o snímky jednoho z 31 udělených kusů !!!

Na níže uvedených snímcích je zachycená Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR č. 35 ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jedná se o originální neudělený exemplář převedený ze fondů Kanceláře prezidenta republiky do tohoto muzea:


Snímek Zlaté hvězdy Hrdiny ČSSR č. 36 ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě:

Snímky Zlaté hvězdy Hrdiny ČSSR č. 37 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze:

Snímky Zlaté hvězdy Hrdiny ČSSR č. 40 ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně:

Snímky Zlaté hvězdy Hrdiny ČSSR č. 43 ze sbírek Muzea Policie České republiky v Praze:


Na níže připojeném snímku je zachycen dekret ke Zlaté hvězdě Hrdiny ČSSR udělené v roce 1969 in memoriam kapitánovi Františku Vránovi, který padl v bojích o Dukelský průsmyk v roce 1944:

Autor těchto stránek dále děkuje Společnosti Ludvíka Svobody za zaslání snímku dekorací udělených arm. generálovi Ludvíku Svobodovi, pozdějšímu prezidentovi ČSSR a za zaslání snímku dekretu k prvnímu udělenému titulu Hrdina ČSSR.

Dekret o udělení Zlaté hvězdy Ludvíku Svobodovi

Dekorace prezidenta Ludvíka Svobody

Níže snímky (neudělené) dekorace ze sbírek Národního muzea v Praze. Zvláštní poděkování patří Mgr. Jakubovi Anderlemu, kurátorovi sbírky medaile a faleristika za zajištění a zaslání fotografií.