Stránky

Řád bílého lva za vítězství

Československý vojenský řád Bílého lva “Za vítězství” byl založen nařízením vlády Československé republiky ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jeho platnost byla posléze potvrzena vyhláškou ministra vnitra č. 43/1946 Sb. Stanovy řádu byly změněny vládní nařízením č. 240/1948 Sb. ze dne 5. října 1948.

Řád byl zřízen jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství. Československý vojenský řád Bílého lva “Za vítězství” bylo možné uděliti také vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.

Řád bylo možné udělit, když navrhovaný prokázal:

  • osobní statečností takový mimořádný bojový čin, který měl v zápětí rozhodující vliv na úspěšné provedení
    bojového úkolu, jednotky, ve které byl zařazen nebo které byl velitelem, případně na úspěšné provedení úkolu jednotek
    nadřaděných nebo sousedních,
  • velitelský čin takového mimořádného rázu, že byl rozhodující pro úspěch operace vlastní vyšší jednotky.

Československý vojenský řád Bílého lva “Za vítězství” sestává z:

1. z hvězdy Československého vojenského řádu Bílého lva “Za vítězství” I. stupně.

Okruží středového medailonu, nápis “Za vítězství” a meče v dolní části medailonu jsou pozlaceny.

Vydání Karnet a Kyselý, Praha:

Hvězda I. stupně avers - výroba Karnet & KyselýHvězda I. stupně revers - - výroba Karnet & Kyselý

Detail medailonu - výroba Karnet & KyselýDetail jehly - výroba Karnet & Kyselý

Detail rubu - značka výrobce Karnet & Kyselý Etue hvězdy I. stupně


Dekret pro hvězdu I. stupně, aukce Orden und Auszeichnungen 17.5.2024, Dorotheum, Wien, položka 1294


Vydání Spink and Son, Londýn:

Hvězda I. stupně - výroba SpinkHvězda I. stupně - výroba Spink

2. z hvězdy Československého vojenského řádu Bílého lva “Za vítězství” II. stupně.

Hvězda II. stupně je totožná s hvězdou I. stupně, pouze okruží středového medailonu, nápis “Za vítězství” a meče v dolní části medailonu jsou stříbrné a nejsou pozlaceny.

Vydání Karnet a Kyselý, Praha – hmotnost dekorace 38,8 g, průměr paprsků hvězdy 55m, průměr středového medailonu 26 mm.

Hvězda II. stupně avers - výroba Karnet & KyselýHvězda II. stupně revers - výroba Karnet & Kyselý

Detail medailonu - výroba Karnet & KyselýDetail jehly - výroba Karnet & Kyselý border=”0″ />

Detail rubu - značka výrobce Karnet & Kyselý

 

Vydání Spink and Son (hmotnost dekorace 39,5 g, průměr paprsků hvězdy 56 mm, průměr středového medailonu 26 mm):

Hvězda II. stupně avers - výroba Spink and SonHvězda II. stupně revers - výroba Spink and Son

Etue hvězdy II. stupně - výroba Spink and SonDetail medailonu - výroba Spink and Son
Detail rubu - značka výrobce Spink and Son

3. z kříže Československého vojenského řádu Bílého lva “Za vítězství”,

Vydání Karnet a Kyselý Praha

Kříž III. stupně avers - výroba Karnet & KyselýKříž III. stupně avers - výroba Karnet & Kyselý
Detail medailonu - výroba Karnet & KyselýDetail rubu medailonu - výroba Karnet & Kyselý
Závěsný kroužek - značka výrobce Karnet & Kyselý

Vydání Spink & Son, Londýn:

Kříž III. stupně avers - výroba SpinkKříž III. stupně avers - výroba Spink
Detail medailonu - výroba SpinkDetail rubu medailonu - výroba Spink

Obě dekorace vykazují některé odlišnosti. Smalt na anglické verzi je tmavší a spíše sytě červený. Vydání Karnet a Kyselý je světlejší, poněkud do oranžova. Dekorace Karnet Kyselý má rovněž masivnější napojení u závěsného ouška. Výrazné odchylky provedení vykazuje zejména lícová strana středového medailonu. Stuha vydání Spink má jiné rozměry bílých pruhů a vykazuje jemnější vztahy než stuha pražského vydání.

Snímek další dekorace Spink: – nositelem dekorace byl generál MUDr. Josef Škvařil, hlavní chirurg polní chirurgické nemocnice Rudé armády “Praga” při 1. čs. armádním sboru, po válce velitel zdravotní služby Československé armády.

Kříž III. stupně avers - výroba SpinkKříž III. stupně avers - výroba Spink

I mezi dekoracemi firmy Spink lze nalézt drobné odlišnosti. Na níže uvedených snímcích je patrný rozdíl ve velikosti šupinek v ramenech kříže, kteér jsou u pravé dekorace výrazně jemnější.

Kříž III. stupně avers - výroba SpinkKříž III. stupně avers - výroba Spink
Kříž III. stupně revers - výroba SpinkKříž III. stupně revers - výroba Spink

4. ze zlaté medaile Československého vojenského řádu Bílého lva “Za vítězství”, a

Zlata medaile aversZlata medaile revers
Zlata medaile etueZlata medaile etue

5. ze stříbrné medaile Československého vojenského řá du Bílého lva “Za vítězství”(Provenience – sbírka Otto Grosz, Aukce ČNS 12/2005, položka 63).

Stříbrná medaile aversStříbrná medaile revers

Stříbrná medaile etue

Dekorace byly vyráběny anglickou firmou Spink & Son a českým výrobcem Karnet a Kyselý. Dekorace od obou výrobců vykazují odchylky. U hvězd I. a II. stupně je odlišné tvarové provedení patrné již na první pohled. Na následujícím snímku jsou zachyceny obě dekorace, horní je od firmy Karnet a Kyselý, spodní dekorace je od firmy Spink.

Hvězdy II.stupně - nahoře hvězda z produkce Karnet & Kyselý dole varianta<br /> Spink and Son

Odchylky lze vysledovat i na středovém medailonu – zde u hvězd I. a II. stupně (vlevo dekorace Karnet a Kyselý, vpravo dekorace Spink). Lev na dekoraci Spink je členitější, výrazně odlišné je pak provedení ocasu. U obou typů se rovněž liší použité písmo v modrém okruží, u dekorace Spink je tenčí (viz. např. písmena “V”, “E”, dekorace Spink má výrazně větší mezeru mezi slovy “ZA VÍTĚZSTVÍ”, interpukční znaménka jsou u dekorace Karnet Kyselý hranatá, u dekorace Spink zaoblená.

Detail medailonu - výroba Karnet & KyselýDetail medailonu - výroba Spink and Son

Pro srovnání i snímky středových medailonů kříže III. stupně. Vlevo dekorace Karnet a Kyselý, vpravo vydání Spink:

Detail medailonu - výroba Karnet & KyselýDetail medailonu - výroba Spink

Detail rubu medailonu - výroba Karnet & KyselýDetail rubu medailonu - výroba Spink


KOUPÍM Řád bílého lva za vítězství – dekorace od firmy SPINK I., III., IV. nebo V. stupeň. KONTAKT 603 492 329 NEBO info@vyznamenani.net